Mi is a zene? - IIId.

A felharmonikus-konszonancia I.

 

A zenei hangnak 2 fontos tulajdonsága már az előző fejezetekben megállapítást nyert:

  1. az egyik a hangerő,

  2. a másik a hangmagasság.

A következő fontos attribútum a hangszín (és még van egy: a dinamika). A kérdés egyszerű, ám sokan mégsem képesek rá válaszolni: ha 2 hangszer ugyanazt a zenei hangot adja ki magából, akkor ez azonos hangmagasságot jelent, de miért különböző a 2 hangforrás hangszíne?

 

A válasz meglepő: egy természetes zenei hang megszólalásakor nemcsak az alaphang, hanem annak úgynevezett felharmonikusai is megszólalnak. Ezen további, az alaphangokból következő hangokot nevezik felhangnak vagy részhangoknak is.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

A felharmonikusok az alaphang egész számú többszörösei.

 

Például induljunk ki egy jelképes 100 Hz-es hangból, ekkor a következő felharmonikusok keletkeznek:

Egy természetes zenei hang tehát sohasem színuszgörbe, hanem egy nagyon bonyolult görbekomplexum. Mivel az alaphang egész számú többszöröseiről van szó, előbb-utóbb nemcsak az alaphang oktávjai, hanem más hangok is meg fognak szólalni, igaz, hangmagasságban felfelé haladva egyre gyengébben.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

A hangszín attól alakul ki, hogy a hang milyen arányban tartalmazza a felharmonikusokat. Ezt a hangszer rezonátor teste erősítheti-gyengítheti.

 

Például a rézfúvósoknak harsány, éles hangjuk van, mert a réz erőteljesen kiemeli a felhangokat, ezzel ellentétben a fafúvósok hangja mindig lágy és tompa, mert a fa nagyobbrészt elnyeli. Így lesz minden egyes zenei hangforrásnak egy csakis önmagára jellemző hangszíne, tónusa, egyfajta zenei ujjlenyomata.

 

Most nézzük meg ezt táblázat-formátumban!

 

Az előző részben ismertetett összehasonlító táblázatból...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat

 

...pontosabban annak fő referenciahangjából (440 Hz - normál zenei A hang) kiszámoltunk egy alsó regiszterű (alsó hangtartományban lévő) C hangot, amely így 66 Hz lett. Ilyen tiszta C hang a temperált hangrendszerben nincs (ebben a pozícióban a temperált C hang értéke 65,4063 Hz); mi azért vettük ilyen formában, hogy a tiszta hangközarányokat figyelembe véve meg tudjuk állapítani a felharmonikusok és egy tiszta hangolású zenei rendszer frekvenciáinak esetleges egyezését.

Az alábbi táblázat tehát megmutatja a tiszta, 66 Hz-es C hangból keletkező, első 12 darab felharmonikus hang frekvenciáját és a C hanghoz viszonyított hangközarányát. A sötétbarna érték a tökéletes frekvenciaegyezést, a világosbarna csak közelítő egyezést jelent.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tiszta, 66 Hz-es C hangból keletkező, első 12 darab felharmonikus hang frekvenciája és a C hanghoz viszonyított hangközaránya

 

Most pedig oktávokban szétbontva:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tiszta, 66 Hz-es C hangból keletkező, első 12 darab felharmonikus hang frekvenciája és a C hanghoz viszonyított hangközaránya - 1.

Pénzes-féle Gitáriskola - Tiszta, 66 Hz-es C hangból keletkező, első 12 darab felharmonikus hang frekvenciája és a C hanghoz viszonyított hangközaránya - 2.

Pénzes-féle Gitáriskola - Tiszta, 66 Hz-es C hangból keletkező, első 12 darab felharmonikus hang frekvenciája és a C hanghoz viszonyított hangközaránya - 3.

Pénzes-féle Gitáriskola - Tiszta, 66 Hz-es C hangból keletkező, első 12 darab felharmonikus hang frekvenciája és a C hanghoz viszonyított hangközaránya - 4.

 

Ugyanezt az elvet foglalta összes Kertész Sándor villamosmérnök is...

 

Kertész Sándor

 

...egy másfajta táblázatban:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kertész Sándor összehasonlító táblázata

 

Sándor nem konkrét frekvenciákban, hanem az aránypárokból következő szorzószámokkal operált egészen az alaphang 16. felharmonikusáig, így azokkal bármilyen felharmonikus egyezés leellenőrizhető. Valójában a hangköznevek sem tükrözik pontosan az eredeti elgondolást, ennél sokkal fontosabb a skálán belüli pozíció, ezért én utólag a hangköznevek alatt 1-től 12-ig számoztam a skálapozíciót (mivel a rendszeren belül 12 félhangunk van).

 

Vegyünk erre egy példát!

Legyen a kiindulópont a normál zenei A hang, azaz 440hz, ezt a prím oszlop 1. sorába illesztettük, így ezt kapjuk: 440 Hz. Ha ennek vesszük a kvintjét (E), akkor még mindig az 1. sorban, de már a kvint oszlop szorzószámával kell számolnunk, ez 1,5000, tehát 440 x 1,5 = 660 Hz. Ez tehát az E hang frekvenciája. Most a kvint oszlopban vegyük az E hang 2. felharmonikusát: 660 x 2 = 1320 Hz. Ez az érték megegyezik az 1. oszlopban jelölt 3. felharmonikus értékkel, mert 440 x 3 = 1320. A 440 Hz 3. felharmonikusa tehát megegyezik kvintjének 2. felharmonikusával.

 

Észrevehetjük, hogy a táblázat alapelve mennyire közel áll a fent ismertetett Helmholtz-féle hangzásrokonság-elmélethez; tulajdonképpen ezen táblázat az elmélet matematikai bizonyítása, ám belőle más következtetéseket is levonhatunk.

A színek minél közelebb vannak az 1. sorhoz, annál konszonánsabb a hangköz. Ez viszont a Pithagorasz-féle proporció-elméletet is bizonyítja.