Mi is a zene? - V.

Zenei rendszerünk hangjainak teljes összehasonlítása

 

A Pénzes-féle megalománia következő lépcsője, hogy rendszerünkben összehasonlítjuk az összes temperált és hangközarányokkal számított hangértéket. A kiindulópont a már több helyen ismertetett összehasonlító táblázat:

 

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat

 

A számítások nem a 27,5 Hz rezgésszámú A hangtól indulnak, mert zenei rendszerünk legmélyebb, szubkontra C hangját az orgona adja 16,35 Hz rezgésszámmal. A legmagasabb zenei hang a pikkoló ötvonalas D hangja 4699 Hz rezgésszámmal. Mivel az abszolút viszonyítási pontról, a fő referenciahangról az ógörögök nem nyilatkoztak egyértelműen a Sparta Music Gazette című zenei közlönyükben (a postás egyébként is elakadt a szalamiszi szorosnál ), kénytelen vagyok az általam ismert egyetlen referenciahangot, a modern, normál zenei hangot venni (440 Hz) és innen fogunk terjeszkedni az összes oktáv felé a temperált hangrendszer című fejezetben megállapított A hang oktávértékek szerint:

 

:2 440 x2

27,5 ← 55 ← 110 ← 220 ← 440 → 880 → 1760 → 3520 → 7040

 

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 27,5 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 55 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 110 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 220 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 440 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 880 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 1760 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 3520 Hz körül

Temperált és tiszta hangközű összehasonlító táblázat - 7040 Hz körül

 

Ha a tiszta és temperált C hangok közti eltérést összehasonlítjuk, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy az eltérés a frekvencia kétszeres növekedésével szintén kétszeres mértékben nő:

 

A tiszta és temperált C hangok közti eltérés

 

Most megyek és elgondolkodom ezen...