Mi is a zene? - IV.

Az egyesített hangköztáblázatok

 

Prím

Szekund

Terc

Kvart

Kvint

Szext

Szeptim

Oktáv

Nóna

Decima

Undecima

Duodecima

Tredecima

 

Most pedig -amint azt a Pénzes-féle módszertanban megszokhattuk-, a teljesség igényével lépünk fel és szakmai ujjgyakorlatként felvázoljuk  a zenei rendszerünkben lévő összes hangközt az összes lehetséges hangnemben!

 

Ez a felvázolás a Mi is a zene? című fejezetcsomag konszonanciával foglalkozó részeinek bővítése. Nem oly nagy feladat ez, elvégre az ehhez szükséges táblázatok már régesrég rendelkezésre állnak, főként az Alapskálák III. és az Összhangzattan című fejezetekből.

 

Amint az már említésre került, a klasszikus zeneelmélet a hangközöket a dúr skála szerint határozza meg. Ez leginkább a zongora klaviatúráján válik átláthatóvá...

 

 

...hiszen rajta nem is kell érintenünk fekete billentyűt a hangközök pontos meghatározásához. Egyúttal jelzem, hogy a hangközök nem érnek véget oktávnál (a dúr skála 8. hangjánál, innen az elnevezése), hanem 13. hangjáig folytatódnak:

 1. C - C - prím

 2. C - D - szekund

 3. C - E - terc

 4. C - F - kvart

 5. C - G - kvint

 6. C - A - szext

 7. C - H - szeptim

 8. C - C' - oktáv

 9. C - D' - nóna

 10. C - E' - decima

 11. C - F' - undecima

 12. C - G' - duodecima

 13. C - A' - tredecima

Egy hangköz meghatározását azonban pontosítanunk kell: mi értelme a prím hangköznek, hiszen itt 2 hang azonos egymással (például C - C)?

Nem sok, ez igaz, de szólhat 2 hang különböző hangforrásból, különböző hangszerekből, zeneelméleti kifejezéssel élve különböző szólamokban is. Ráadásul frekvenciaaránya (1:1) a kiindulópontja a további hangközmegállapításoknak.

 

Prím

Pénzes-féle Gitáriskola - Prím hangköz

 

Szekund

Pénzes-féle Gitáriskola - Szekund hangköz

 

Terc

Pénzes-féle Gitáriskola - Terc hangköz

 

Kvart

Pénzes-féle Gitáriskola - Kvart hangköz

 

Kvint

Pénzes-féle Gitáriskola - Kvint hangköz

 

Szext

Pénzes-féle Gitáriskola - Szext hangköz

 

Szeptim

Pénzes-féle Gitáriskola - Szeptim hangköz

 

Oktáv

Pénzes-féle Gitáriskola - Oktáv hangköz

 

Nóna

Pénzes-féle Gitáriskola - Nóna hangköz

 

Decima

Pénzes-féle Gitáriskola - Decima hangköz

 

Undecima

Pénzes-féle Gitáriskola - Undecima hangköz

 

Duodecima

Pénzes-féle Gitáriskola - Duodecima hangköz

 

Tredecima

Pénzes-féle Gitáriskola - Tredecima hangköz