A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai

A ritmikai jelzések problémái és megoldásai

 

Most pedig rátámadunk a ritmikára, pontosabban a ritmikai jelrendszerre!

 

Nem oly nehéz jobbat találni helyette, hiszen annyira logikátlan (azaz a modellezett jelenségből nem következő) ez a csirkefejezés...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Kotta

 

A zene pontos lejegyzésére "globális szinten" 3 attribútumát kell megjelenítenünk:

  1. ritmika,

  2. hangmagasság,

  3. egyéb, a zene tartalmi vonalát mutató jelzésrendszer.

A globális szintnek a zene lejegyzésének egységes, minden (az európai temperált hangrendszerhez tartozó) hangszerre kötelező érvényű szabályrendszerét kell tartalmaznia. A hangszerek szerkezeti és akusztikai sokfélesége miatt azonban egyértelmű, hogy létezik egy ennél lejjebb lévő szint is, nevezzük el ezt most "hangszerszintnek". Ez a globális szint hangszerspecifikus, tehát minden hangszeren (inkább hangszercsaládon) különböző lecsapódása.

 

A jelen fejezetben csakis a ritmikával foglalkozom, a hangmagasság megjelenítésének komplex problémái külön fejezetbe fognak kerülni.

 

A klasszikus ritmikai jelrendszer legfontosabb jellegzetessége, egyúttal leggyengébb pontja, hogy valójában nem kompatibilis magával a ritmikával. Tehát jelzései a lemodellezett zenei ritmikához képest fiktívek, ezt azonnal észrevehetjük: egy kettős zászlóval jelölt tizenhatod értékű hangjegy jelzése például...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tizenhatod hangjegy

 

...éppen annyira semmitmondó, mint egy negyedhanggé...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Negyed hangjegy

 

...vagy egy félhanggé:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fél hangjegy

 

Ha ugyanis ezeket a jelzéseket alsó osztályos gyerekeknek megmutatnák, előzetes magyarázat nélkül nem lennének képesek kitalálni ezen zenei szimbólumok jelentéseit. (Jelzem: legtöbbje valójában magyarázat után sem érti sokáig.)

A fiktív jelzésrendszer kialakulása szerintem a rendszerszemlélet teljes hiányát bizonyítja, tehát az fokozatosan, a zenei igények fokozatos bővülésével keletkezett. Magyarán valaki mindig hozzátett a "rendszerhez" valamit, persze a maga korlátain belül. Ilyen önkényes toldozás-foldozás hosszabb távon mindig a rendszer koherenciája ellen hat, ami azért fontos tényező; ezt vehetjük észre lépten-nyomon a klasszikus zeneelméletben, holott mindenkor van lehetőségünk logikusabban gondolkodni. Például a fenti hangjegyek közti ritmikai értékek egyszerű hasábarányokkal mutatva pontosan ennyi...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Ritmikai beosztás

 

ahol:

A klasszikus ritmikai jelrendszernek vannak más gyenge pontjai is, egyről részletesen írok a A metronóm problémái című fejezetben.

 

A fenti problémákból aztán gyorsan következik a megoldás: igenis van arra lehetőségünk, hogy a ritmikai jelzésrendszer megmutassa a hang lecsengésének valós idejét, olyan szinten, amely egy alsós gyerek is azonnal megérthető.

 

Az ötlet valójában nem tőlem származik, hiszen az Interneten már foglalkoznak ezzel az újfajta jelöléssel:

Itt van például Bach - Nun komm der Heiden Heiland című korálelőjátékának vége kottaformátumban (zongoraátirat, utolsó ütem, de a C hang legato átkötése miatt az utolsó előtti ütem C és A hangjait kénytelen voltam belevenni az ábrázolásba):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Bach-kotta - részlet

 

A legato átkötések miatt ember legyen a talpán, aki ezt értelmezni tudja. Az alábbi jelöléssel viszont minden kitisztul:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Bach-zene újszerű ábrázolásban

 

Az ábra magyarázata:

Pénzes-féle Gitáriskola - Bach-zene újszerű ábrázolásban

Ezenfelül az újfajta jelzésrendszer további lehetőségekre is képes, hiszen ki tud váltani számos további segédjelzést. Azaz az új ritmusjelölés logikája át tud szivárogni a zene lejegyzésének további komponenseibe is. A klasszikus kottajelölés például nem képes önmagában megmutatni a hang lecsengésének lehetőségeit, mert egyetlen csirkefej...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Negyed hangjegy

 

...sem mutat többet, mint konkrét hangmagasságot. (Jelzem, ezt sem teszi meg egzakt módon, hiszen a #, b, x, bb jelölések változtathatnak rajta.) Az újfajta jelrendszer viszont képes a legtöbb dinamikai jel kiváltására. Vegyük sorra alapszinten a lehetőségeket!

 

Az orgona hangja idealizált megjelenítés esetén (ahol az ábra függőleges kiterjedése / y tengely a hang amplitúdója, a vízszintes kiterjedése / x tengely pedig az idő) egy téglalaphoz hasonlít: a billentyű lenyomásával levegő kerül a sípba, amely azonnal megszólal, annak tehát nem lesz felfutási és lefutása görbéje (nincs fokozatos hangosodás-halkulás, legfeljebb a katedrális visszhangjától):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Dinamikai görbék

 

A megpengetett akusztikus gitár hangjainak idealizált hanggörbéje derékszögű háromszög...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Dinamikai görbék

 

...egészen addig, amíg a csengő húr le nem lesz tompítva:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Dinamikai görbék

 

A fentiek érvényesek a zongorára is.

 

Egyedül a vonós hangszerek és a fúvósok képesek piramis alakú hanggörbét produkálni, amely tehát fokozatos hangosodás-halkulást fog jelenteni:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Dinamikai görbék

 

Itt jegyzem meg, hogy az utóbbi "piramis-hangeffektet" az elektromos gitár is képes megvalósítani, ám ez már elektronikai manipuláció.