A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai

Akkordmelléklet - négyeshangzat

  1. Akkordmelléklet - négyeshangzat - dúr

  2. Akkordmelléklet - négyeshangzat - moll

  3. Akkordmelléklet - négyeshangzat - szűkített

  4. Akkordmelléklet - négyeshangzat - bővített

100000000

010000000

001000000

000100000

000010000

000001000

000000100

000000010

000000001