Tetrachord-skálák I.

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

A jelen fejezet gondolati bevezetője az Egyfekvéses skálák fejezet "Skálaépítési lehetőségek" című részében olvasható. Néhány alapgondolat a téma további kibontása érdekében itt meg lett ismételve, hogy abból újabb következtetéseket vonhassunk le. Az ismétlés szerintem nem probléma, hiszen: Repetitio est mater studiorum, azaz az ismétlés a tudás anyukája...

 

A Pénzes-féle logikuskodás következő állomása a tetrachord-skálák modellezése (2009. február). A tetrachord szó négyes hangcsoportot jelent, azaz 4, valamilyen zenei elv szerint összetartozó hangot. (A szónak még pontosabb zenei jelentése is van, amit most nem részletezek.) Szakmai véleményem szerint ezen tág jelentéstartalmat felhasználhatjuk gitárcentrikusan is, ebben az esetben a görög eredetű szó azt jelenti:

 

a skálát úgy építjük fel, hogy egy húrra 4 skálahang (vele pengetés) fog jutni.

 

Kapcsolódó fejezetek

  1. Bevezetés

  2. Alapskálák tetrachord-skálaszerkezetben

  3. A trichord-, és tetrachord-skálakombinációk matematikája

  4. Összegzés

  5. A tetrachord-skálák ujjrendje