Technikai szőrszálhasogatás

 

Az informatika segítségével tovább tudjuk tökéletesíteni hangszerjátékunk tisztaságát-pontosságát. Egyesek ezt mindenképpen szőrszálhasogatásnak fogják minősíteni és igazat kell adnom nekik. Ettől függetlenül az ötletet természetesen felvázolom, egyrészt mert hátha valakinek éppen ezáltal kattan be a Nagy Felismerés, másrészről pedig azért, mert ez nekem jutott eszembe először és ilyen újszerű dolgokban a Pénzes-féle módszertannak mindenkor elsőnek kell maradnia.

 

Az alábbi videón egy A-dúr skála 012 skálavariációt először OSIRÉ-vel játszom be, majd a gitárommal:

 

 

Mivel az OSIRE egy számítógépes program, amely a hanggenerálásnál MIDI-utasításokat használ fel, ezért az általa megszólaltatott skála nyilvánvalóan mesterséges képződmény. A skála minden egyes hangja steril, egzakt, matematikailag könnyen leírható és így görbéi szabályosak. Nézzük meg ezt az informatikai sterilitást az alábbi ábrán:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hanggörbe

 

Gitáromról bejátszott skála viszont minden erőlködésem és koncentrációm ellenére az informatikai sterilitáshoz képest pontatlan. Ez 2 helyen érhető tetten:

  1. a szintén programgenerálta metronóm és skálavariáció hangjaihoz képest vagy kések vagy sietek (vízszintes eltérések),

  2. a pengetés hangereje nem egyenletes (függőleges eltérések).

Ezt a billegést figyelhetjük meg az alábbi ábrán:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hanggörbe

 

A pontatlanságot súlyosbíthatják a következők:

  1. a vastagabb húrok azonos pengetési erő mellett garantáltan hangosabban csendülnek fel. Ezért van például a zongora felső hangjainál mindig 3 húr.

  2. A fenti dinamikai különbséget tovább fokozhatja a rossz minőségű vagy rosszul beállított hangfelszedő (pickup), amely a húrokat (valójában frekvenciatartományokat) különböző minőségben vehet fel.

A fent felvázoltak csupán halovány lehetőségei a további informatikai szőrszálhasogatásnak. Azonban az is igaz, hogy az informatikai sterilitás az élő (tehát az emberlélekkel "feltöltött") zene varázsa ellen hat, hiszen senki sem cserélne fel egy Szjatoszlav Richter által játszott, meglehet kissé hibás, de emberi Chopin-felvételt egy tökéletesen steril, számítógép-generálta zenévé. Ennek ellenére az ötletnek bizonyos zenei határok között igenis lehet pedagógiai-technikai hasznossága...