Neszményi Zoltán György - Szakrális zene, avagy a zenei kvintesszencia

 

Előző fejezet - Az abszolút hangmagasság

 

Diszkrét hangnem, tempó, tónus és karakterváltás, karakterek keverése


A diszkrét hangnemváltás lényege az, hogy úgy váltunk hangnemet a zene alatt, hogy a hallgató ne vegye azt észre, hacsak nincs kifinomult abszolút hallása. Az abszolút hallás ilyen esetekben inkább hátrány, mint előny, például egy bűvésztrükköt is tönkre lehet tenni azzal, ha a trükköt megfigyelő személy már előre ismeri az adott trükk módszerét. A diszkrét hangnemváltás során csupán annyi történik, hogy nagyon lassan (például 16/15 hangmagasság percenként), fokozatosan változtatjuk az egész zene hangmagasságát felfelé vagy lefelé. A tempónál hasonló a helyzet, csak ott értelemszerűen a tempót változtatjuk meg nagyon lassan úgy, hogy a hallgató azt ne vegye észre. Vannak persze olyan technikák, melyekkel a tényleges tempó nem változik, de a tempó érzete igen, ez a hamis tempóváltás vagy Risset ritmus, mely Jean-Claude Risset francia zeneszerzőről kapta a nevét. Az egyes hangszerek tónusain is változtathatunk diszkréten például a különböző felharmonikusok fokozatos változtatásával és/vagy szűrésével. Ezek mindegyike már elérhető/alkalmazható a mai zenékben, viszont amennyiben nem kiegyenlített hangolást használunk, a karakter (temperálás) diszkrét megváltoztatása egy új lehetőség.

 

Az egyszerűbb megértés érdekében most térjünk vissza az alap szakrális rendszerhez, melyben alapesetben nincsenek mikrotonális hangok, csak kromatikus szinten 85 hang 7 oktáv terjedelemben. Ha például a karakter/szín indexünk 1, az aktuális szín modálisunk a kék/torok és azonos kromatikus hangmagasságban szeretnénk átmenni a fehér/korona szín modálisba, akkor a 27/20 arányú kvart (sárga hang) hangmagasságát csökkenteni kell egy szintonikus vesszővel, a 729/512 arányú tritónuszt (zöld hangot) pedig ugyanezen idő alatt (akár késleltetéssel és/vagy változó dinamikával) egy szkizmával. Mivel a maximális változtatás magassága az alap szakrális rendszerben egy püthagoraszi vessző, ezért ez a fajta szín vagy karakter modális diszkrét váltási ideje rövid lehet, hozzávetőlegesen 10-15 másodperc. Természetesen az összes szín/karakter modálisból átmehetünk az összes többi szín/karakter modálisba, a lehetőségek száma itt is végtelen, hiszen végtelen számú szín/karakterisztikai párt használhatunk. Amennyiben a √9/8 karakterisztikájú rendszernél is kiegyenlítettebb hangsort szeretnénk kapni, a karakterek keverésével létre tudjuk hozni az ilyen hangsorokat.

 

Alapesetben minden kvint tartományban a püthagoraszi vessző két részre van bontva, például a 16/15 karakterisztikánál egy szintonikus vesszőre és egy szkizmára. Ezt lehetőségünk van kettőnél több részre is bontani. Ha például a 17/16 karakterisztikájú korona/fehér hangsort vesszük és kicseréljük a napfonat/sárga (kis terc) hangot a torok/lila vagy a gyökér/piros hangsor 81/68 arányú kis tercére, akkor a püthagoraszi vesszőt 3 részre (2 db egyenként 2187/2176 vesszőre és egy 289/288 arányú vesszőre) bontottuk fel minden kvint tartományban. Természetesen végtelen számú ilyen és ehhez hasonló lehetőség van a püthagoraszi vessző felosztására, viszont ez esetben az eredeti szín/csakra logika érvényét fogja veszíteni. Ha pedig karakteresebb vagy jobban lebegő hangsort szeretnénk létrehozni, akkor például megtehetjük azt is, hogy az első 6 kromatikus hangot nem mindig a tiszta kvinttel, hanem egy valamilyen vesszővel megemelt kvinttel szorozzuk, viszont ebben az esetben arra ügyelni kell, hogy néhány hangköz átmehet az abszolút hamis tartományba, tehát nem minden modálisban/hangnemben lehet használni a kapott hangsor(oka)t. Az előző két új lehetőséget akár kombinálni is lehet, azaz például a zene egyik részén 2, a másik részében pedig 3 részre oszthatjuk a püthagoraszi vesszőt az egyes kvint tartományokban, és a diszkrét karakter/szín váltó módszerrel ezeket bármikor váltogathatjuk a zene alatt nem csak idő alapon, hanem akár egy adott hangmagasságra vonatkozóan is.


Azon rendszerek, melyek 7 oktáv tartományban 85-nél több hangot tartalmaznak, fizikai hangszereken nem, vagy csak nehezen kivitelezhetők, így ezeket célszerű virtuális/számítógépes alapokra helyezni, ahol biztosan nem ütközünk ilyen jellegű korlátokba. Az alap szakrális rendszer 85 hangot, az egyesített alap szakrális rendszer viszont már 229 hangot fog tartalmazni, amennyiben egy karakter párt használunk. Viszont ezeknek a rendszereknek a hangkészletei még mindig nem lesznek igazán alkalmasak a szakrális temperáláshoz. De mi is az a szakrális temperálás? A szakrális temperálás olyan adaptív temperálási mód, mely az adott zenéhez igazodva minden időpillanatban a matematikailag leginkább konszonáns/összecsengő szólamokhoz/harmóniákhoz igazítja a temperálást. Másképpen megfogalmazva olyan temperálási mód, mely a zenében lévő lebegést/interferenciális tremolót minimalizálja. Mielőtt a szakrális temperálást részletesen tárgyalom, előtte meg kell vizsgálnunk a teljes zenei rendszer felépítését, a hangközök rangsorolását és a hangok elnevezését.

 

Következő fejezet - A teljes szakrális zenei rendszer felépítése