Neszményi Zoltán György - Szakrális zene, avagy a zenei kvintesszencia

 

Előző fejezet - Bevezető a felvázolt zenei probléma megoldásához, vagyis az oktáv alapú kiegyenlített rendszerhez

 

Az egyik fontos lényeg a kvint és oktáv alapú temperálások között


A kvint alapú rendszerek nem zárják ki a tiszta oktávok használatát, ahogyan az oktáv alapú rendszerek sem zárják ki a tiszta kvintek használatát, azonban az oktáv alapú rendszerekben legalább egy vagy több kvint minden esetben alul hangolt, tehát hamis lesz abszolút értelemben. Kvint alapú rendszerekben egy vagy több oktáv nem lesz pontosan 2:1 arányú, viszont ezek az oktávok fölülhangoltak lesznek, tehát bizonyos mértéket betartva nem fognak hamisan szólni.

 

Az oktáv (2/1), a kvint (3/2) és a kvart (4/3) teljesen konszonáns hangközök, annyira egybecsengenek, hogy több ember csak egy hangként hallja őket, így ezen hangközöket csak felfelé lehet színezni. A szintonikus vesszővel megemelt kvart, kvint és oktáv a következő videókban hallható:

 

 

 

 

Az egyetlen konszonáns hangköz, mely technikailag lefelé is színezhető, az az 1/1 arányú prím, bár ebben az esetben a mélyebb prím lesz az alap prím a viszonyítás miatt.

 

Két oktávon belül csupán két olyan hangköz van, melyet a legtisztább formájához képest lefelé lehet színezni, ez pedig a nagy szekund és a nagy nóna (N9). Ez egyben egyetlen lehetőségre szűkíti a zenei rendszer alap hangközét, mégpedig a kvintre. Ha kiegyenlített hangolásban gondolkodunk, akkor csak kvint alapokra tudjuk felépíteni a zenei rendszert, hiszen a 7√3/2 fél hangköz távolságnál nagyobb távolság használata fölülhangolt abszolút értelemben is hamis nagy nónákat, kisebb távolság esetén pedig alulhangolt, abszolút értelemben is hamis kvinteket kapnánk.

 

Az abszolút hamis hang az, amely minden körülmény között hamisan szólal meg, a relatív hamis hangok pedig a skálaidegen hangok halmaza. Ez persze nem azt jelenti, hogy egyiket sem lehet használni, sőt, rövid ideig/átmenetileg alkalmazva (pl. glisszandózás, nyújtás, erősebb vibrato által) sokkal érdekesebbé teheti a zenét. Az, hogy itt mi számít rövid időnek, az szubjektív megítélésű.

 

Következő fejezet - Püthagoraszi hangolás és annak fontos lényege a kettős tritónusz