Neszményi Zoltán György - Szakrális zene, avagy a zenei kvintesszencia

 

Előző fejezet - Hogyan alakult ki a mai rendszer?

 

Bevezető a felvázolt zenei probléma megoldásához, vagyis az oktáv alapú kiegyenlített rendszerhez


Ha karakteres és tiszta zenét szeretnénk létrehozni racionális hangközökből felépítve, akkor radikálisan meg kell változtatni a jelenlegi zenei rendszert és újra gondolni azt annak alapjaitól az eredményes megzabolázása érdekében!

 

A megoldáshoz vissza kell mennünk a kvintkörhöz és szem előtt kell tartanunk a jóltemperált hangolások karakteres előnyeit. A megoldás első lépése az, hogy a kvintkört, illetve a teljes zenei rendszert nem oktáv, hanem kvint alapokra helyezzük. Ekkor az összes kvint tökéletesen tiszta lehet sok más hangközzel egyetemben és fel tudunk építeni egy olyan kiegyenlítetlen, ugyanakkor a hangok egymáshoz viszonyított arányait tekintve egyensúlyban lévő rendszert, valamint olyan, egymással kompatibilis rendszereket, melyben az egyes hangközök nem egy bizonyos aránnyal fognak rendelkezni, hanem egy jól meghatározott frekvencia intervallummal/tartománnyal a püthagoraszi vesszők, illetve azok hatványai által.

 

A püthagoraszi vesszőn felül még meg kell jegyezni néhány kiemelten fontos vesszőt:

A szintonikus vessző a hangközök színezéseiben/karakterizálásában fog kiemelkedő szerepet játszani, a szkizma tekinthető a relatív emberi hallás küszöbének is, mely egyébként a püthagoraszi vessző és a szintonikus vessző hányadosa. Ennél kisebb hangközöket a gyakorlatban már nem igazán lehet megkülönböztetni egymástól, tehát a szkizmára akár egyfajta alap hangárnyalatként is tekinthetünk.

 

A misztikus vesszőt legegyszerűbben 46 egymásra épített 2/1 arányú oktáv és 29 egymásra épített 3/1 arányú duodecima (T12) hányadosából, a gótikus vesszőt pedig 10 egymásra épített 2/1 arányú oktáv és 17 egymásra épített 3/2 arányú kvint hányadosából kaphatjuk meg. A misztikus és gótikus vesszők a teljes szakrális rendszer felépítésében/vázában játszanak fontos szerepet, de ezt később tárgyalom.

 

Következő fejezet - Az egyik fontos lényeg a kvint és oktáv alapú temperálások között