Neszményi Zoltán György - Szakrális zene, avagy a zenei kvintesszencia

 

Előző fejezet - Diszkrét hangnem, tempó, tónus és karakterváltás, karakterek keverése

 

A teljes szakrális zenei rendszer felépítése


A teljes rendszer gerince/váza egy kvint alapú kromatikus bázis (baszisz) skála lesz az azt kiegészítő oktáv hangokkal, melyben a hangok egymáshoz viszonyított arányai állandók, sosem változnak és teljesen függetlenek a karakterisztikai/szín hangoktól és azok kiegészítő oktáv hangjaitól. Első lépésünk tehát a bázis skála létrehozása, mely 183 hangot fog tartalmazni 7 oktáv tartományban. Ha a püthagoraszi hangolás módszertanát folytatjuk, és 13 helyett 26 hangot építünk egymásra kvint távolságra, ahol a 13. hangunk lesz az 1/1 prím, akkor meg fogjuk kapni az alap oktávunk összes hangközének a tartományait. Ekkor a következő 28 hangot fogjuk megkapni:

 1. 524288/531441,

 2. 1/1,

 3. 531441/524288,

 4. 256/243,

 5. 2187/2048,

 6. 65536/59049,

 7. 9/8,

 8. 32/27,

 9. 19683/16384,

 10. 8192/6561,

 11. 81/64,

 12. 4/3,

 13. 177147/131072,

 14. 1024/729,

 15. 729/512,

 16. 262144/177147,

 17. 3/2,

 18. 1594323/1048576,

 19. 128/81,

 20. 6561/4096,

 21. 32768/19683,

 22. 27/16,

 23. 16/9,

 24. 59049/32768,

 25. 4096/2187,

 26. 243/128,

 27. 2/1,

 28. 531441/262144.

A teljes rendszer alapját, a bázis hangokat ezen hangok fogják képezni, melyre majd a többi oktáv és szín/karakter hangot tudjuk építeni. Később majd meg lehet szorozni az összes hangot a püthagoraszi vessző arányával annak érdekében, hogy a nevezőben ne legyen magasabb szám a legmélyebb prím esetében. Feltűnhet, hogy a püthagoraszi farkaskvintet is létrehoztuk, viszont ennek nem az abszolút hamis kvint lesz a jelentősége, hanem az, hogy pl. a 131072/59049 hanghoz képest is létre lehessen hozni egy 3/2 arányú kvintet lefelé. A 26 egymásra épített kvintből végül azért lett 28 hang, mivel az 1/1 és 531441/4096 hangokból két-két hangot is tudtunk származtatni, az 531441/524288 és 1/1 prímeket, valamint a 2/1 és 531441/262144 oktáv hangokat. A következő lépésünk az, hogy a 28 hang mindegyikére építünk egy kvintláncot 7 oktáv tartományban, így megkapjuk a 183 hangot tartalmazó bázis skálánkat. Most ezeket a hangokat kell kiegészítenünk oktáv hangokkal, hogy mind a 183 hangnak legyen egy oktáv lánca úgy, hogy az eredeti 7 oktáv tartományban maradunk. Az oktáv hangoknak természetesen azért van jelentősége, hogy az összes lehetséges dallamot lehessen kísérni tökéletesen tiszta oktávokkal is. A bázis skálát összesen 80 oktáv hanggal tudjuk kiegészíteni. Ha a kettőt összegezzük, akkor egy 263 hangból álló hangsort fogunk kapni, tehát a teljes rendszer vázát, mely a következő módon is megadható. A...

 

*P*P*P*M*P*P*M*P*P*G*P*P*M*P*P*G*P*P*

M*P*P*M*P*P*G*P*P*M*P*P*G*P*P*M*P*P*M

 

...formula ismétlődik 7 alkalommal, majd a végén *P*P*P. A formula legelején a legmélyebb bázis hangunk található (524288/531441), a P a püthagoraszi vessző, az M a misztikus vessző, a G pedig a gótikus vessző. A misztikus és gótikus vesszők fogják elválasztani az egyes hangközök tartományait.


A karakter/szín hangoknál szintén használhatunk egy hasonló formulát, karakterpáronként 196 karakter/szín hangot, és ezen hangok 160 oktáv hangjait tudjuk megkülönböztetni. A...

 

*A*B*A*B*A*C*A*B*A*C*A*B*A*D*A*B*A*C*A*B*A*D*A*B*

A*C*A*B*A*C*A*B*A*D*A*B*A*C*A*B*A*D*A*B*A*C*A*B*A*C

 

...formula ismétlődik 7 alkalommal, majd a végén *A*B*A*B*A ahol:

 

A=(Magasabb karakterisztika/(256/243))/((2187/2048)/Magasabb karakterisztika) B=((2187/2048)/(Magasabb karakterisztika))2

D=(256/243)/A

C=(D/A)/B

 

A formula legelején az első karakter/szín hang található, mely a következőképpen kapható meg:

 

((2187/2048)/Magasabb karakterisztika)*(524288/531441).

 

Amennyiben az 5 legfontosabb karakterisztikát szeretnénk használni, mellyel létrehozható az összes szakrális hangköz, illetve a 23/1 tritónusz is, úgy az előző formulát mind az 5 karakterisztikára alkalmazni kell, majd pedig összegezzük a hangokat a bázis skálával és a bázis skála oktáv hangjaival. Ekkor egy 2043 hangból álló hangkészletet fogunk kapni 7 oktáv tartományban, mely tartalmazza a 183 hangból álló bázis skálát, a bázis skálához tartozó 80 oktáv hangot, a 980 karakter/szín hangot és a karakter/szín hangokhoz tartozó 800 oktáv hangot. Természetesen az egyéni ízlésnek és stílusnak megfelelően a rendszer szabadon bővíthető/szűkíthető.

 

Az alábbi 2 Excel-tábla fontos mellékletek. A karakterisztikai kalkulátor...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Karakterisztikai kalkulátor

 

...a kezdőértéket az F1 mezőben megadva kiszámolja a kívánt hangkarakterisztikát...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Letöltés

XLS - 18,6 KB

 

...illetve az alábbi tábla megmutatja a rendszerben keletkezett mind a 2043 zenei hangot:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - 2043 zenei hang

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Letöltés

XLS - 72,1 KB

 

Következő fejezet - A hangközök rangsorolása és a hangköz tartományi konszonancia