Skálavariációk VIII.

A tercelés

 

A tercelés, azaz a terc hangköz folyamatos vezetése külön szólamban éppúgy előfordul a hangszeres, mint a vokálzenében. Zenei funkciója igen sokrétű, de legtöbbször a dallamot támogatja a hozzá képest felső szólamban, így képes a dallam szépségét még jobban kiemelni. Bevezetésképpen nézzük meg kiindulásként vett táblázatainkat: az egyik a terc hangköz 1. előfordulása az összes hangnem 1 fokáról...

 

 

...a másik a már jól ismert egyesített alapskála-táblázat A húros hangszeres legfontosabb táblázata című fejezetből:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

A jelen fejezetben a terceléssel kizárólag szólótechnikailag fogunk foglalkozni, hiszen a legnagyobb gitárosok legnagyobb szólóit analizálva nagyon sokszor észrevehető egy különálló terc-szólam is.

 

Sőt, haladó szinten a tanítványokkal is lehetséges úgy skálázni, hogy egyikünk az alapot, a másik gitáros pedig a terc-szólamot viszi.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Érdekesség

Érdekesség: néhány haladó tanítvány a gyakorlat kezdetén még így is összezavarodik és elveszíti a skálafonalat, ugyanis kezdetben ennyire zavaró a terc-szólam bevezetése.


Először nézzünk meg egy pacsirtamezei G-dúr skálát...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

 

...egy haladó ujjrendű 0123 skálavariációval, 80-as taktusszámmal:

 


A felső terc-szólam kiszámítása úgy történik, hogy vesszük a skála mindenkori 3. hangját felfelé (itt G-dúrban a 3. hang H) és erről a hangról a G-dúrhoz tartozó alapskálát indítjuk (itt H-fríg):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

 

Ellenőrizzük ezt le az egyesített alapskála-táblázatban:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

 

A tercelés folyamán voltaképpen nemcsak nagytercet, hanem kistercet is bejátszunk, azaz 1 oktávos skálafutamnál folyamatos terclépéséses skálában haladunk. Ez C-dúr skála esetén:

...G-dúr esetén pedig:

Most tehát hallgassuk meg a fenti G-dúr alapskála tercskáláját külön (H-fríg – 0123 - 80)...

 

 

...majd egyben, terc-szólamban:

 

 

A tökéletes terc-összecsengést jól hallhatjuk.

A G-dúr tercét “alul” is betehetjük, ám ekkor lefelé nem 3, hanem 6 hangot (szext) kell számolnunk. Ezt úgy tudom megmutatni, hogy a H-fríg skálával a felső G-dúr szólamot...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

 

...játszom be:

 

 

A tercelés harmonikus moll hangnemekben és torzított gitárral még “dögösebben” szól. A lenti videóban A-harmonikus moll 1. fok és 3. (dúr) fokban...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

Pénzes-féle Gitáriskola - Tercelés

 

...valamint 0123 skálavariációval mutatom meg a tercelés technikáját, 80-as taktusszámban, először tiszta, majd torzított gitárhangzással. Hangzáskaraktere annyira jellegzetes, hogy a metálrajongók mindenképpen fel fogják ismerni:

 

 

 

A tercelés sokféleképpen is gyakorolható:

  1. a fenti, kiszámolós módszer szerint, amely során tehát az alap-, és a tercszólam egyszerre kezd,

  2. viszont arra is van lehetőségünk, hogy a 2 gitáros csupán 1 skálát játsszon, ám egyikük késleltetve induljon. Ezt szintén kétfelé lehet bontani:

    1. ha skálavariációs skálázásról van szó, akkor a nehezebb (értsd: brutálisan nehezebb) indulás az, ha a terchang mindenkori 1. előfordulására indulunk, mert ekkor csonkolnunk kell a skálavariáció ciklusát. Belátom, ez most így nem annyira érthető és szemléltetni is felesleges, mert annyira bonyolult az indulás, hogy még videón is rém sokáig tartana a felvétel és magyarázat. Aki igényli, annak személyesen vagy online szívesen elmagyarázom.

    2. A 2., kissé könnyebb indulási mód, amikor megvárjuk az alap skálavariáció 3. ciklusát és annak kezdőhangjára indulunk, amelyik garantáltan terchang lesz. Ezután ugyanabban a szekvenciában játszhatjuk az alap skálavariációt, mint az alap esetén (ami már ugye 3 ciklussal előrébb jár). Pontosan ezt láthatjuk a fenti A-harmonikus moll 1. fok és 3. (dúr) tercskálán.

Természetesen a tercelés kozmikus magányban is gyakorolható OSIRE segítségével. Ekkor a fent ismertetett tercelési módok bármelyikét kipróbálhatjuk, sőt a program segítségével sokféle, további opció is elérhető (teljes skála lejátszása, kijelölt szakasz ismétlése, skálaszerkezet váltása, stb.)