Skálavariációk IX.

Kezdő és haladó skálavariációk szétválasztása

és algoritmizálása

 

Bevezetés

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

Itt az idő, hogy a rengeteg ritmizálás mellett algoritmizáljunk is!

 

A skálavariációs katalógus és vele persze a további, logikusan felépített módszertani szempontok elképesztő nagyságúvá és reményeim szerint hatékonyságúvá tették a Pénzes-féle Gitáriskola szólótechnikai megoldásait. Ebben a fejezetcsomagban folytatódik a katalogizálás, még pedig a kezdő és haladó skálavariációk szétválasztásával, amelyeket a felállított szempontok szerint algoritmizálunk is (azaz hozzájuk futtatható programokat írunk). Kevesen látják át egyszerre ezt a 2 szakterületet: nevezetesen a programozást és bizonyos szólótechnikai szempontokat, ezek voltaképpen az ujjrendek, a technikai skálaszerkezetek, valamint a skálavariációk nehézségi foka közti bonyolult összefüggések halmaza.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Jelen ötletbörzém kezdetén én sem voltam biztos benne, hogy a skálavariációk különböző ujjrendi megoldásai egyáltalán algoritmizálhatók-e (azaz programozás-technikailag sikerül-e szétválasztani egymástól a kezdő és haladó szintű skálavariációkat).

 

Csak fokozatosan jöttem rá arra, hogy bár az általam kidolgozott szólótechnikai módszertan rendkívül magas szintű, de még nem optimális, azaz lehetséges rajta kissé csiszolgatni. Első körben tehát azt tisztázzuk, hogy mitől lesz egy skálavariáció kezdő vagy haladó és ezen megállapítások lesznek a kiindulópontjai a konkrét algoritmizálásnak (szaknyelven fogalmazva az implementációnak).

1.
Ujjrendi szempontból a 7 alapskála a kiindulópont.

2.
Kezdő skálavariációk egyetlen fontos tulajdonsága, hogy bennük nem változik meg az ujjrend. Az ilyen egyszerű, a skálából egyenesen következő ujjrendeket a magam részéről lineáris ujjrendeknek hívom. Azaz a skálavariációt úgy tehetjük bele bármelyik alapskálába, hogy az ujjrendet nem kell megváltoztatnunk.

3.
A haladó skálavariációk több fontos tulajdonsággal rendelkeznek:

4.
A skálavariációk pontos listázása és megszámlálásuk szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az azonos jellegű skálavariációkat. Például egy 3 hangos – 3 hangmagasságú skálavariáció-listában többek közt a következő skálavariációk fognak megjelenni:

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Látható, hogy az 111 és 222 lényegében azonos a 000 skálavariációval, csak magasabb hangról indulnak, így szólótechnikailag nincs értelme őket katalogizálni.

 

Ugyanez érvényes bonyolultabb skálavariációk esetében is, például 0110 és 1221, ahol az utóbbinak szintén nincs értelme, mert csak az előző mintaismétlése magasabb hangról. A megoldás az összes olyan skálavariáció kizárása, amelyik nem tartalmazza az első, tehát az alaphangmagasságot (ez mindig a 0). Java-kódja: if (scaleVariaton.contains("0")).

Szólótechnikai szempontból, kezdő és haladó skálavariációk szétválasztásához a következő skálavariáció-csoportok kerültek kidolgozásra:

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Ugyanakkor vegyük észre, hogy például "4 hang 2 hangmagasságon" csoport részhalmaza "4 hang 3 hangmagasságon" csoportnak!

 

Általánosítva: azonos hangszám esetén a kisebb hangmagasságú csoport mindig részhalmaza a nagyobb hangmagasságú csoportnak.

Ebből következően felesleges listát készítenünk az alacsonyabb szintű részhalmazokról.

 

A téma iránt mélyebben érdeklődők kedvéért a működtető Java-kódokat is publikálom, még pedig kétféle funkcionalitással:

A Java-kódok szakértői számára jelzem, hogy a kódok megfelelő futtatási környezet beállítása után azonnal futtathatók.

 

Kapcsolódó fejezetek