2 oktávos skálakatalógus XXV.

A 24 hangos hangrendszerben lévő összes hang, hangköz és hangcsoport

 

Összesítés

 

Mire jó mindez? - fakadt ki egyik tanítványom a hír hallatán. A kérdés részben már meg lett válaszolva a Skálavariációk Ic. - Mire jó mindez? című fejezetben, csak a skálavariációk kapcsán. A helyzet itt is ugyanaz. Ám egyúttal vegyük észre azt is, hogy a kérdés feltevője nem ismeri a tudományos gondolkodást. Azt pedig nem igazán érdekli a hétköznapi praktikum, egyedül a rejtély megoldása izgatja. Én szintúgy rengeteg izgalmas lehetőséget látok a 2 oktávos zenei megközelítésekben, még pedig gyökeresen újakat. Például matematikailag nézve 1 tonalitáson belül kétszer annyi hangot és akkordot, ami persze nem jelenti azt, hogy jobb minőségű zenét fog eredményezni, de hogy másfajtát, az bizonyos. Egy ilyen gyökeresen új zenei megközelítésről szól például az egyik fejezetem, címe:

 

Az alapskálák IIIf. - Zeneelmélet és gyakorlat testvér-alapskálákra

 

Az ilyen megközelítésektől a zenészek már vakarják fejüket, bár sokan már a skálakatalógus bináris ábrázolásánál is fennakadtak. És itt a probléma: rossz a (zene)elmélet, ha az bénítólag hat használójának szemléletmódjára, tágabb értelemben gyakorlati lehetőségeire.

 

A Pénzes-féle módszertan láttán természetesen  nem bénulnak le a mérnökök, programozók, jogászok (akik között egyébként sok kiváló zenész van), sőt egyenesen szellemi szárnyakat kapnak, amint ezt maga a honlap is bizonyítja.

 

Ez itt a jövő.

Fognak még marslakók pogózni 24 hangos tonalitásra!