Gitár és pszichológia XII.

A zene, mint terápia

 

Bevezetés

Parkinson-kór

Afázia

Demencia

Epilepszia

A zene általános pszichikai hatása

Meditációs-relaxációs zenék

Fitnesz-zenék

 

Bevezetés

 

"Azért legfontosabb a zenei nevelés, mivel a ritmus és összhang merül alá leginkább a lélek mélyébe, és a legerősebben ragadja meg azt, szépérzetet támasztva benne és mivel a rút alkotást a zenében nevelt ember érzi meg és – méltán háborogva – a szépet dicséri és örömmel a lelkébe fogadja, s belőle táplálkozva maga is széppé és jóvá válik.” - Platón

A tárgykört a híres ógörög filozófus nemes gondolatai vezetik be.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Platón

 

Alapjuk az a szépségmítosz, amelyet művészetük minden ága tükrözött: az ógörögök soha sem választották ketté a szépet (esztétika) és a jót (erkölcs), azaz szemléletük szerint a szép alkotás eredendően erkölcsileg is jó, ezért követendő. Erre külön szót is alkottak a καλός (kalosz) = szép és az αγαθός (agathosz) = szavak összevonásával: kalokagataia.

 

Ugyanerre utalnak minden idők legnagyobb művészei, mesterei: számukra a szép zene valamilyen módon az ember legmagasztosabb eszményeit hordozza magában (Menuhin). S innen csupán egy lépés, hogy felfedezzük:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

a szép zene ilyen szemléletben sokszor már nemcsak jó, hanem jobbít is.

 

Így érkeztünk el a zene gyógyító terápiaként való alkalmazásához. Lentebb majd látni fogjuk ennek igen széles spektrumú lehetőségeit, ám mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy manapság, a 21. század elején már nem beszélhetünk egységes zenéről (noha sokan így hivatkoznak rá).

 

A zenét rengetegféleképpen lehetséges katalogizálni (komolyzene – könnyűzene, hangszeres zene – énekelt zene, egyházi – világi zene, stb.) és úgy tűnik, hogy ez, tehát a zene sokféle értelmezése már modernkori találmány, hiszen ennyiféle zenei megközelítéssel egyik történelmi korban sem találkoztunk.

Legelső megállapításunk szerint tehát a különbség a jelenkor és a letűnt korok között az, hogy míg az utóbbiak viszonylag egyetlen egységként tekintettek rá, addig mi már ezt szavatoltan nem tehetjük meg. Ez csupán annyiban lényeges, hogy levonjuk ebből a nyilvánvaló következtetést: manapság a zene már nemcsak gyógyító, hanem néhol egyenesen romboló is lehet, bár rögtön szükséges hozzátennünk, hogy ilyen következtetéseket alapszinten letűnt korok elemzői is tettek (ezzel kapcsolatos magánvéleményem a Sötét oldal című fejezetben olvasható). Például Platón Állam című művében hangsúlyozza a zene lélekemelő hatását, ugyanakkor óva int bizonyos skálák használatától, mondván "azok részegségre és lustaságra" ösztönöznek.

Állítólag tanítványai felhasználták a zenét néhány pszichológiai és agyi rendellenesség gyógyítására (hisztéria, agyvérzés). Tették ezt anélkül, hogy tisztában lettek volna a zene gyógyító mechanizmusaival.

Szakmai meggyőződésem, hogy bár a (materialista) tudomány immár jóval fejlettebb a letűnt korokénál, de ezzel sem jutott közelebb a megoldáshoz. Azaz míg nem sikerül tisztáznunk a zene emberre gyakorolt, sokszor eksztatikus erejű testi-lelki hatásának okait, addig a zene gyógyítási folyamatait sem vagyunk képesek megérteni. Márpedig erre még mindig nincs magyarázat. Ezzel kapcsolatban én jónéhány pszichológiai és neurológiai könyvet olvastam el, de véleményem szerint a rejtélyt igen mély tudományos igényesség sem tudta ezt felfedni előttem (legfeljebb egyre tudományosabban körülírni).

Nem tudom említés nélkül hagyni a Misszió című film egyik fantasztikus jelenetét, ahol ősi és modern emberek találkoznak a zenén keresztül:


 

Letűnt korok krónikásai a zenéről általánosságban mindig a legmagasztosabb mondatokban beszéltek. Soha nem volt olyan magas szinten a zene értelmezése, mint az ősi Kínában, ahol erre külön zeneügyi minisztérium szakosodott. Ekkor a zene egyúttal az államot összetartó ideológiák eszköze is volt (taoizmus, konfucianizmus), amelyben az 5 hangból álló dúr-pentaton skála alkotta zene képviselte az ember legmagasztosabb eszményeit (Kína zenéje című fejezet), míg a heptaton (7 hangból álló) skálák a világias zenei megközelítésekre maradtak. Kína kultúrájának tanulmányozása során észrevehetjük, hogy ezen alapelvek alapjában véve azóta sem változtak, bár zenéje azóta hihetetlen mértékben "hígult fel". Természetesen ezen folyamatok más kultúrák, nemzeteknél is felismerhetők, főként a globalizáció, vele az európai gyökerű tonális zene világszintű hódítása miatt.


Parkinson-kór


Manapság már viszonylag jól ismert a zene, főleg annak ritmikája és bizonyos mélyebb agyi területeken lévő, a finommotorikus tevékenységet végző ideghálózatok közti kapcsolat. Mivel a Parkinson-kór ezen hálózatokat (is) támadja, kézenfekvő terápiás megoldás lehet a zenehallgatás és/vagy a zene ritmikai leképezése. Ilyen jellegű terápia után jelentős mértékben javul a beteg járása, testtartása és koordinációs képessége.Afázia


Jelentése "beszédtelenség". Minden olyan betegséget magában foglal, amelynek tünetei a nyelvi zavarokhoz vezet, ilyenek: gyenge szó és/vagy mondatértés, kiejtési problémák, akadozó beszéd, tárgymegnevezési nehézségek, stb.

Az afázia leggyakoribb kiváltó oka a bal agyfélteke valamilyen szintű sérülése legtöbbször agyvérzés, tumor, agyi érkatasztrófa vagy fizikai behatás miatt. Ugyanakkor tapasztalhatók határozott átfedések a beszédért, valamint a zenei készségekért felelős agyterületek működése között. Ez az alapja a Melodikus Intonációs Terápia (Melodic Intonation Therapy (MIT) for Severe Aphasia & Apraxia) nevű gyógymódnak, amelynek alkalmazása során a nehezen fogalmazó, beszélő beteg a szöveget megpróbálja először ritmikusan elénekelni. Ehhez először (opcionálisan) bal kezükkel lekopogják a kiejtésre váró szavak, mondatok ritmikáját, hozzá pedig sokszor dúdolják, majd ki is éneklik azokat, hogy a zenéből kerüljön levezetésre a kimondandó szöveg.

Demencia

Az agyi memóriakapacitás szörnyű leépülésére, amely sokszor időskorban fordul elő (például Alzheimer-kór esetén), sajnos a zene sem ad terápiás lehetőséget, de sokat segíthet az állapot elviselésében. Klinikai megfigyelések igazolják, hogy a megjegyzett zenék a többi emlékhez képest kevésbé épülnek le; a demenciában szenvedő beteg az ifjúkorban megjegyzett zenét is képes valamilyen szinten reprodukálni, sőt, sokszor a zenében szereplő érzelmi motívumokat is felismeri.

 

Epilepszia

Klinikailag igazolt, hogy nyugtató komolyzene hatására jelentős mértékben csökken a rohamokat kiváltó agyi elektromos aktivitás. Ezt a vizsgálatot éppen a Mozart-effektust tesztelő tudóscsapat végezte el. Lásd még A Mozart-hatás című fejezet Szakmai véleményem című részében.

A zene általános pszichikai hatása

 

Klinikai tapasztalatok alátámasztják, hogy zene folyamatos hatására az újszülöttek éppúgy, mint felnőttek, többet és jobban alszanak, hamarabb gyógyulnak, többet esznek, összességében kevesebb betegidőt töltenek a kórházakban. Általános eljárás például műtétek közben nyugtató komolyzene sugárzása. Lásd még A Mozart-hatás című fejezet Szakmai véleményem című részében.
 

Meditációs-relaxációs zenék

 

Az ilyesféle zenék egyértelműen hosszútávú pozitív hatást gyakorolnak a lélekre és testre egyaránt. Jellegűk szerint rendkívül sokfélék lehetnek, a tibeti szertartászenétől kezdve...

...a különféle meditációs zenéken át...

 

...a szakrális geometriából következő, "szent" frekvenciák használatával (a frekvenciák valós értékeit nem ellenőriztem le):

 


Fitnesz-zenék


Itt említem meg, de ebben a kategóriában a zene már nem terápiás, hanem helyette ösztönző jellegű. A cél legtöbbször a test fizikai leterhelése, amely persze hosszabb távon terápiás hatással bír, hiszen test és lélek éppúgy egészségesebb lesz tőle (Mens sana in corpore sano - Ép testben ép lélek). A kiválasztott zenék egyértelműen "pörgős", dübörgő, határozott, masszív ritmikával, néhol tán agresszívebb is. Én rendszeresen járok edzőterembe és a nagyobb teljesítményhez semmiféleképpen sem való Mozart; én edzés alatt speciel mindig Malmsteent hallgatok, ami tökéletes ötvözete a lendületesség és gitárcentrikusságnak:

 

Mások edzőzenének értelmezik az agyatlan, fekete rap-zenét, amelyet én a magam részéről zeneinek alig nevezhető szemétnek tartok; ilyen "zenékkel" szintén tele van az Internet.