Az OSIRE - Kézikönyv

 

Szerzői záradék

Autors' clause

Bevezetés

Rendszerkövetelmények

Nyelvi beállítások

Hogyan tanít az OSIRE?

Az OSIRE módszertani működési elve

Az OSIRE ablakméretei

Jobbkezesség - balkezesség

Statikus tabulatúra

Előzmények

A hangok bevitele

A skálavariáció

A skálavariáció időtartamának mérése

Teljes - csak egy

Ismétlés

Szakaszkijelölés

Az extra skálahangok

A +1 ciklus

Általános skálafordulási szabályok

A szünetes skálavariációk

A páratlan számú skálavariációk

Skálák, skálavariációk lejátszási módjai

Animáció

Metronóm

Beállítások

Általános

Midi

Teljes állapotmentés

Hangmentés

Billentyűparancsok

Az ujjrendek problémája

Demo-verzió

Tanulási javaslatok

Az OSIRE, mint eszköz és nem cél

Hotfix

Fórum

Elérhetőségek

 

Szerzői záradék

 

Az OSIRE programot szerzői jogi törvények védik. A programnak vagy bármely részének és/vagy a program alapjául szolgáló Pénzes-féle szólótechnikai módszertannak (www.music-instrument-guitar.org, www.music-instrument-guitar.com, www.basszusgitar-gitariskola.hu, www.folkgitar-gitariskola.hu) engedély nélküli másolása, továbbadása, átszerkesztése, terjesztése, plágiuma vádemelést von maga után és a jog keretei között lehetséges maximális polgári és büntetőjogi következményekkel jár.

 

Autors' clause

 

All rights are reserved. Any unauthorised copying, editing, exhibition, public/private performance (teaching), diffusion and/or lending for aforementioned purposes, of this application or any part thereof is strictly prohibited. Infrigements of the rights of the copyright owner and/or terms of the contract for the sale of this application may lead to civil action being taken. Breach of the copyright law may also result in criminal offences punishable by fine or imprisonment.

 

Bevezetés

 

A jelenlegi gitáros szoftverek egyik nagy hátránya, hogy nem nyújtanak aktív, célirányos gyakorlási lehetőséget a tanuló számára. Tipikus példa erre a GuitarPro, amely rendkívül sokoldalú program, de csupán megjeleníti a zenét, nem pedig javaslatokat ad az aktív gyakorlásra. Itt említhetjük meg kivételként az Earmaster nevű programot, amely az OSIRE aktív gyakorlási elvéhez hasonlóan a szolfézsben, azaz a hallásfejlesztésben nyújt komplex és fantáziadús gyakorlási sorozatokat.

 

Szakmai véleményem szerint először az optimális technikai skálaszerkezetek, később pedig a skálavariációk szisztematikus kigyakorlása a legfontosabb lépés a gitártechnikai tudáshoz vezető úton. Ebben az OSIRE a honlappal karöltve képes teljes, rendszerszintű segítséget adni. Ehhez először a Pentaton skálákat, utána pedig az Alapskálák I. című fejezet skáláit kell alaposan elsajátítanunk. Ezután jöhet a rendszer legfontosabb objektumcsoportja, a skálavariációk. Ezek kétfélék lehetnek:

 1. matematikai skálavariációk, ahol a zenei alapképlet, egy egyszerű, néhány hangos kiindulópont matematikailag van variálva, ezáltal kiszámíthatjuk a képletből kihozható összes variációs mennyiséget,

 2. zenei skálavariációk, amelyeknek nem érdemes matematikával nekitámadni. Kiindulópontjuk egy jól hangzó vagy technikailag hasznos zenei képlet.

Természetesen a kétféle skálavariáció-csoport között vannak elhanyagolható átfedések is, ezek a program ismertetése és megírása szempontjából nem lényegesek. Az OSIRE a matematikai skálavariációk komplex gyakoroltató szoftvere. S bár rengeteg egyéb zenei skálavariáció is alkotható, az OSIRE adta összes matematikai skálavariációs mennyiség (hétfokú skála esetében ez elméletileg 725 = 1.341.068.619.663.964.900.807) tökéletesen elég a nyers hangszertechnika kigyakorlására.

 

Azt se felejtsük el, hogy az OSIRE technikai és zeneelméleti módszertanát a teljes, publikált és folyamatosan bővülő Pénzes-féle Gitáriskola támogatja, amely már most az egyik legnagyobb az ilyen jellegű anyagok között. Tehát az OSIRE módszertani megközelítései tökéletesen logikus és rendszerezett kapcsolatban állnak a Pénzes-féle Gitáriskola bármelyik fejezetével.

 

Rendszerkövetelmények

 

OSIRE alkalmazásszinten működő program. Megfelelő hardver-konfigurációban, azaz korrekt videó-, és hangkártya-beállítás mellett, átlagos tudású számítógépen, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 10 operációs rendszerek felett zökkenőmentesen működik. Más operációs rendszerek felett is tesztelésre került (Linux, MacOS), és Windows-emulátorok segítségével szintúgy hibátlanul működőképes. A programot vásárlás előtt úgy tudjuk letesztelni, hogy regisztráció és bejelentkezés után letöltjük a demo-verzióját és rajta minden elérhető funkciót kipróbálunk.

 

Az OSIRE a jelen pillanatban csakis Windows-platformra fejlesztett.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Az első telepítést jobb egér gomb --> Futtatás rendszergazdaként (Run as Administrator) kezdeményezzük, mert ekkor teljes hozzáférési joggal fogjuk futtatni a telepítő programot. Másként hozzáférési hibákkal szembesülhetünk.

 

Az OSIRÉ-be aktiválási és másolásvédelmi algoritmus van beépítve. Ez a program telepítése során aktiválódik, a következő ablakkal:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - regisztrációs ablak

 

Ebbe az ablakba a regisztráció során választott felhasználónevet és jelszót kell beírni.

 

Ügyeljünk arra, hogy a regisztráció során ne használjunk ékezetes és egyéb, kevésbé használt betűkaraktereket. A legcélravezetőbb, ha az angol ABC betűkészletét használjuk fel.

 

Ezután az aktiválási algoritmus az Interneten keresztül csatlakozik a Gitáriskola szerveréhez, amelyhez aktív Internet-kapcsolat szükséges.

 

A program mindaddig nem fog működni, amíg az aktiválási kód le nem fut!

 

A program gyártói szavatolják, hogy az aktiválás során az OSIRE nem kér a vásárló számítógépétől jogosulatlan adatokat. A kért adatok hardverspecifikusak és kizárólag a program másolásvédelmét szolgálják. A program gyártói a kapott adatokat kizárólag az aktiválás sikeres lefuttatására, valamint időszakos érvényességi ellenőrzésre használják fel. A program gyártói a kapott adatokat kódolt formában és őrizve, a mindenkori EU-s adatvédelmi szabályok szerint tárolják.

Az aktiválási algoritmus az OSIRE használatához 2 tetszőleges számítógépet engedélyez, ennél több gépigény esetén kérjük, hogy írjon ügyfélszolgálatunknak:

 

info@gitariskola.hu

 

A program megvásárlásakor fellépő, a vásárló és gyártók közötti kereskedelmi szerződés feltételeit az EULA - Végfelhasználói licencszerződés című fejezetben tanulmányozhatja.

 

Nyelvi beállítások

 

Az OSIRE automatikusan érzékeli az operációs rendszer nyelvét, angol nyelvű operációs rendszer esetén a program angol nyelven és angol hangelnevezésekkel fog felállni, ahol:

Ha angol nyelvű operációs rendszerrel dolgozunk, de mégis magyar nyelvű OSIRÉ-t szeretnénk használni, akkor azt a Control Panel (Vezérlőpult) Regional and Language Options (Területi és nyelvi beállítások) Hungarian (Magyar) kijelöléssel tudjuk megtenni. A változások aktiválásához az OSIRÉ-t újra kell indítani.

 

Hogyan tanít az OSIRE?

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Az OSIRE 1v kezelői felülete négyhúros basszusgitárnál (vízszintes fogólap)

Az OSIRE 1v kezelői felülete négyhúros basszusgitárnál (vízszintes fogólap)

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Az OSIRE 1v kezelői felülete csellónál (függőleges fogólap)

Az OSIRE 1v kezelői felülete csellónál  (függőleges fogólap)

 

Az OSIRE 1v jelenleg hatféle húros hangszer aktív gyakoroltatására képes:

Ebben a kézikönyvben a hathúros, standard hangolású gitáron keresztül mutatom be az OSIRE módszertani elveit és működését, ám mindez az említett hangszerek mindegyikére érvényes.

 

A gitáron, annak húrjainak hangolási átfedettsége miatt egyetlen skála sokféle technikai szerkezetben játszható le. Az Alapskálák IV. című fejezetben kiszámoltuk, hogy 1 darab D-dúr skála egy minimum 22 érintős gitáron 121 különböző skálaszerkezetben szólaltatható meg. Nem kell ahhoz gitároktatónak lennünk, hogy arra a felfedezésre juthassunk: ebből az irdatlan skálamennyiségből 1 darab a technikailag optimális, míg a többi nem az.

Az OSIRE ebből az alapvető felismerésből indul ki. Az általunk optimálisnak minősített skálaszerkezet egyértelműen a trichord, ahol 3 pengetés, azaz 3 skálahang jut egy húrra. Ez az optimalitás a kvint hangolású vonós hangszereknél már a tetrachord-skálaszerkezet, ahol 4 skálahang jut egy húrra.

Nézzük most meg a gitáron a trichord-szerkezetet C-dúr skála esetében:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - C-dúr skála trichord-szerkezetben

 

A következő 3 technikai skálaszerkezet is opciót kapott a szoftverben:

Az "egy húr-egy hang" szerkezet a már haladó szintű arpeggio-skálák tipikus szerkezete. Itt kell megjegyeznem, hogy az OSIRE nem az arpeggio-technikák kigyakorlására optimalizált, bár erre korlátozottan alkalmas. A bichord skálaszerkezet meglehetősen bizarr skálaformákat eredményez hétfokú skálák esetén, itt van például egy C-dúr bichord-ban...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - C-dúr bichord-szerkezetben

 

...de ötfokú (pentaton) skáláknál ez az optimális szerkezet (itt például C-pentaton):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - C-pentaton 1. fok

 

A gyakorlónak tehát az OSIRE megfelelő szintű használatához alaposan meg kell ismernie a zenei skálákhoz tartozó alapvető technikai skálaszerkezeteket. Ehhez a Pénzes-féle Gitáriskola (www.music-instrument-guitar.org, www.music-instrument-guitar.com, www.basszusgitar-gitariskola.hu, www.folkgitar-gitariskola.hu) a rengeteg ingyenesen publikált magyarázó anyagával minden segítséget megad. Az OSIRE tehát opcionálisan ebben a négyféle szerkezetben mutatja a skálákat:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - trichord-skálaszerkezet

 

Az OSIRE a következő alapértelmezett skálákat képes megmutatni a temperált hangrendszerünkben lévő 12 félhang bármelyikéről:

Ezek az opciók:

A gyakorlás következő lépcsője a skálavariációk szisztematikus kigyakoroltatása. Ehhez tulajdonképpen meg kéne kérnem a Tisztelt Olvasót, hogy látogasson el a Skálavariációk I., a Skálavariációk II. és a Skálavariációk III. című fejezetekhez, mert ott a matematikai skálavariációk alapelvei nagyon részletesen ki lettek dolgozva, bár az OSIRE ezen alapelvekben már tisztességgel továbblépett. Ám ha erre a Tisztelt Olvasó most nem hajlandó, akkor megpróbálom a lényeget idesűríteni, mert ez most nagyon fontos a megértés szempontjából.

 

Az OSIRE módszertani működési elve

 

Az OSIRE legfontosabb, sehol máshol eddig nem alkalmazott módszertani működési elve, hogy egy tetszőleges skála minden egyes hangjához, más elnevezésben minden egyes skálafokhoz egy szám van hozzárendelve. A számsor mindig 0-tól kezdődik. Egy ötfokú, azaz 5 hangból álló (alapértelmezésben moll) pentaton skála 1. hangja kapja a 0, a 2. az 1 számot és így tovább. Például egy E-pentaton hangsor 5 hangja (E-G-A-H-D)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - E-pentaton 1. fok

 

...a következőképpen kerül számozásra:

...míg egy hétfokú, azaz 7 hangból álló skála, vegyük például az F-dúrt...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr skála

 

...így:

A skálavariációk tehát a beírt számok különböző variációit jelentik. Ehhez az opcióhoz a program rengeteg további lehetőséget csatlakoztat.

 

Az OSIRE nem foglalkozik az OSIRE-hangszerekkel kapcsolatos pengetési és vonókezelési szabályokkal!

 

Az OSIRE ablakméretei

 

A program ablakmérete egy minimális mérettől  kezdve (amelyben a hangnevek betűi még nem csúsznak össze olvashatatlanná) a teljes képernyőt betöltő nagyságig állítható. Ezen határokon belül az ablakméret a megszokott Windows-ablakméretezési eljárások szerint tetszőlegesen változtatható.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - teljes ablakméret

OSIRE 1v (OGRE 6) teljes ablakméretben

 

Jobbkezesség - balkezesség

 

A program Beállítások részében a Balkezes opció bejelölésével...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - balkezes opció

 

...az alapértelmezésben jobbkezes tükörképet (itt F-dúr)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - jobbkezes tükörkép (Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr)

 

...átállíthatjuk balkezesre:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - balkezes tükörkép (Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr)

 

Ekkor a fekvések nem balról jobbra lesznek olvashatóak (1.-2.-3.-4. fekvés), hanem jobbról balra (4.-3.-2.-1. fekvés).

 

Statikus tabulatúra

 

Az OSIRE képes a hagyományos tabulatúra statikus változatának megjelenítésére is, amely hasonló a Pénzes-féle tükörképhez, csak a legvastagabb E6 húr van legalul:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Statikus tabulatúra (Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr)

 

Ezt a megjelenítési lehetőséget a Beállítások című részben a Fejjel lefelé opcióval állíthatjuk be:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Statikus tabulatúra beállítása

 

Előzmények

 

Még mielőtt megijednénk a program széleskörű opcionalitásától, tanuljuk meg az egyik leghasznosabb gombcsoport használatát! A program jobb felső sarkában lévő 2 gombbal...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Előzmények - gombok

 

 ...az előzményekben, illetve az előzmények visszavonásában tudunk lépésről lépésre előre-, illetve hátraaraszolni. Tehát ha valamilyen utasítást beírtunk és elrontottunk, akkor semmi más dolgunk nincs, mint a gombokkal visszaléptetni 1-2 lépést.

 

A hangok bevitele

 

A konkrét zenei hangot kétféleképpen tudjuk bevinni a programba:

1. a kurzort mozgatva rákattintunk bármelyik, azaz vagy a törzshangos (betűs) vagy a pontokat használó tükörképen keresett hangra:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Az OGRE kezelői felülete kurzorral (Standard hangolású, 6 húros gitár - C-dúr)

 

2. a keresett hangot beírjuk a Hang(ok) ablakba:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Beviteli mező

 

Beíráskor egyaránt használhatunk kis és nagy betűket.

 

Az -isz és -esz végződésű hangneveket betű + hashmark jellel (#) tudjuk a programba bevinni. Például Cisz = c#. A program nem veszi figyelembe az -esz végződésű hangneveket, azaz praktikus okból nem tesz különbséget az enharmonikus nevek között, ezért mivel például a temperált hangrendszerben Cisz = Desz, a Desz hangot c# karakterekkel kell bevinnünk a programba, illetve ezt a hangot ilyen formában fogja megjeleníteni. Lássuk az ehhez tartozó teljes listát:

Ezzel a kiegészítéssel zenei rendszerünk mind a 12 hangját be tudjuk gépelni a programba, de láthatjuk azt is, hogy csakis a fekete billentyűs enharmonikus neveket határoztuk meg. A fehér billentyűs enharmonikus neveket a párhuzamos törzshang nevével tudjuk begépelni, például Eisz = F, azaz beírva f.

A hangbeírással azonban még nem határoztuk meg a keresett skálát, ezt a Keres gombra kattintva tehetjük meg:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Keres - gomb

 

Ha a Csak kezdő hang pipa jelölve van...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Csak kezdő hang - gomb

 

...akkor a gombnyomásra az OSIRE kiválasztja az összes, a keresett hanggal kezdődő skálát.

Ha nincs kijelölve, akkor kiválasztja az összes olyan skálát, amelyben a keresett hang megtalálható. A keresés eredményét az OSIRE skálatáblázatba rendezi. Az alábbi példában a Csak kezdő hang opció (F hang) be volt jelölve:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálaválasztó

 

A skálatáblázatban a kikeresett skálára kattintva az OSIRE a tükörképen azt teljes skálaszerkezetben megmutatja. Az alábbi példában az F-dúr skálát jelöltük ki:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr - teljes

 

Megjegyzés: az OSIRE ingyenesen letölthető demo-verziója csak az F-dúr skálát vázolja fel.

 

A program nemcsak teljes skálákat képes megmutatni, hanem bármelyik hangot vagy hangcsoportot. Ha például a Hang(ok) ablakba egy c betűt írunk, majd megnyomjuk a Keres gombot...

 

 

...és utána rákattintunk a skálatáblázatban megjelenő C - Saját - C sorra...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálaválasztó

 

...akkor a program megmutatja a gitár fogólapján fellelhető összes C törzshangot:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - C hangok a gitáron

 

Ugyanilyen módszerrel járhatunk el mondjuk egy C-dúr hármashangzat esetében is. Ez az akkord 3 hangból áll: C-E-G. A fenti lépések után az OSIRE felvázolja a C-dúr hármashangzat összes lejátszási lehetőségét:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálaválasztó

 

Pénzes-féle Gitáriskola - C-dúr hármashangzat a gitáron

 

Természetesen a fenti eljárás bármilyen hangkombinációra alkalmazható. Az alábbiakban egy F7/9 ötöshangzat (F-A-C-Esz-G) hangjait jelenítjük meg. Enharmonikusan nézve Esz = Disz, ezért a programba d#-val írjuk be:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálaválasztó

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F7/9 ötöshangzat a gitáron

 

Mivel a Hang(ok) ablakba beírandó betűk egyszerű szövegkarakterek, ezért Word vagy más szövegszerkesztő programokból a Ctrl+C Ctrl+V billentyűparanccsal másolhatók is. Később ez az opció kiemelten hasznos lesz, hiszen sok hangból álló skálavariációk esetén (például a 16 hangos hamisított triola: 0120120120120120) a bevitel igen könnyűvé válik. Ezzel az opcióval tehát az OSIRE - Tippek és trükkök című fejezet összes skálavariációja könnyen reprodukálható a saját OSIRE-programban.

 

Fontos megjegyzés: a Pénzes-féle bináris skálakatalógusból egyértelműen kiderül, hogy az OSIRÉ-be bevihető maximális hangkombináció 212 = 4096. Ez voltaképpen az a skálamennyiség, amely a temperált hangrendszerből kihozható összes hangvariációs maximum, magába foglalva azt az intervallumot, amit az alábbi 2 szám zár közre:

Tehát a 4096 darab variáción kívül nincs hang, hangköz, hangcsoport, skála a temperált hangrendszeren belül.

 

Az OSIRE ehhez még +3 hangot ad hozzá (ezek az Extra skálahangok), így a fenti variációs mennyiség a következőképpen növekszik: 215 = 32768. Elméletileg minden egyes hangkombinációt le kéne ellenőriznünk, azonban erre a Pénzes-féle Gitáriskola keretein belül nincs lehetőség, mert ha 1 ellenőrzés mondjuk 10 másodpercig tart, akkor vele napi 24 órás munkával 227,5 nap alatt végeznénk. (32768 x 10 / 60 / 24 = 227,5)

Ehelyett megoldottuk a legáltalánosabb skálafelállítási problémákat, de ezután is előfordulhat, hogy lesz olyan lehetetlen hangkombináció, amellyel az OSIRE nem tud mit kezdeni.

 

A skálavariáció

 

Mi is a skálavariáció? Egy jellemző dallamképlet, amely végigvonul egy adott skálán (valójában bármelyiken). Ez tulajdonképpen egyfajta tömörítési algoritmus. Ezt a legkisebb, tömörített zenei egységet ciklusnak nevezzük. Ha a Variáció nevű ablakba...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálavariáció

 

...a 0 számot írjuk be és megnyomjuk a Lejátszás gombot...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálavariáció - lejátszás

 

...akkor még nincs skálavariáció, hanem a program a Tempó ablakban beállított metronómérték szerint (BPM)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tempó

 

...következetesen végigjátssza a Megjelenítés opciónál kiválasztott skálaszerkezetben...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - trichord skálaszerkezet

 

 ...a kiválasztott skálát és a skálához tartozó további skálákat. Mivel az oktatási cél az, hogy a gyakorló a tonalitáshoz tartozó összes alapskála-lehetőséget megismerje és kigyakorolja, ezért az OSIRE a kiválasztott skálához tartozó összes lehetséges skálát végigjátssza a skálavariációval, utána pedig visszafelé. Ezeket a gyakorlatokat neveztem el teljes skálás gyakorlatoknak és tanítom is őket évek óta kiemelt hasznosságuk miatt. Ezen gyakorlatok előnyei:

Szakmai érdekesség, hogy az OSIRE folyamatosan méri és megjeleníti a skálavariáció futamidejét (ezt az opciót A skálavariáció időtartamának mérése című résznél tanulmányozhatjuk): a hamisított triola /0120 1201 2012 0120/ teljes lejátszási ideje F-dúrban, 80-as taktusszám mellett 12 perc 45 másodperc!

 

A lejátszás szabványos menete a Pénzes-féle tükörkép elve szerint történik: az 1. skálafoktól, annak 1. hangjától (például F-dúr teljes skála esetén F-dúr - F hang) indul...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr

 

...és halad a felső, szintén 1. fokú F-dúr skálafokig...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr 13. fekvésben

 

...cikk-cakk alakban, majd a felső 1. skálafoknál, annak legalsó hangjánál megfordul (a jelen példában F') és onnan fordított cikk-cakk alakban jön visszafelé. Ezáltal a gyakorló az adott skálavariációval az összes kiválasztott skálaszerkezetet végigjátssza...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - G-dór

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - A-fríg

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - B-líd

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - C-mixolíd

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - D-moll

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - E-lokriszi

Pénzes-féle Gitáriskola - Standard hangolású, 6 húros gitár - F-dúr 13. fekvésben

 

...még pedig a skálák mindkét irányában, azaz a skála hangmagasságában felfelé ↓ és lefelé ↑.

 

A Pénzes-féle tükörkép szerint ugyanis ez az irány (↓) a skálában hangmagasságban felfelé menő, ez pedig (↑) hangmagasságban lefelé menő.

 

Vázoljuk most fel ezt az algoritmust sematikusan!

 

Ötfokú skála esetén

(például E-pentaton)

 

↓ 1. fok → ↑ 2. fok → ↓ 3. fok → ↑ 4. fok → ↓ 5. fok → ↑ 1. fok'

1. fok ↑ ← 2. fok ↓ ← 3. fok ↑ ← 4. fok ↓ ← 5. fok ↑ ← 1. fok' ↓

 

Hétfokú skála esetén

(például F-dúr)

 

↓ F-dúr → ↑ G-dór → ↓ A-fríg → ↑ B-líd → ↓ C-mixolíd → ↑ D-moll → ↓ E-lokriszi → ↑ F-dúr'

F-dúr ↑ ← G-dór ↓ ← A-fríg ↑ ← B-líd ↓ ← C-mixolíd ↑ ← D-moll ↓ ← E-lokriszi ↑ ← F-dúr' ↓

 

Hallhatjuk és láthatjuk, hogy az OSIRE a hangokat meg is szólaltatja, az éppen aktuális hangot pirossal jelzi, miközben a ritmust metronóm-kattintás adja (itt a kattintás alatt lévő hangot kékkel jelzem). Mindez persze eléggé nehezen érthető, így semmi más dolgunk nincs, mint regisztráció és bejelentkezés után letölteni az OSIRE egyszerűsített, demo-változatát és a fenti utasításokat követve kipróbálni az F-dúr 0 skálavariációt.

 

A 01 esete már teljesen konkrét, matematikai skálavariáció. Ekkor a program következő hangokat kezdi lejátszani (F-dúr esetén):

A 012 még nehezebb skálavariáció. F-dúr esetén az OSIRE ezt kezdi lejátszani...

...0123 esetében pedig:

Mindhárom, fenti skálavariációt az OSIRE-demo képes F-dúrban lejátszani.

 

Az OSIRE természetesen a bonyolultabb skálavariációkkal is képes elbirkózni, ezt azonban már a demo-verzió nem tudja. Például 012 210 esetében a lépések a következők:

A számok közti szóköz (012 210) a 2 darab hármas hangcsoportot szétválasztja, így a metronóm-kattintás nemcsak az 1. hangra fog esni (ebben az esetben ugyanis egy szextoláról lenne szó: 012210), hanem az 1. és a 4. hangra, tehát már 2 trioláról beszélhetünk (012 és 210). Ilyen módon a skálavariációk ciklusait össze is fűzhetjük, amely elképesztő mértékben sokszorozza meg a variációs lehetőségeket. Egyetlen totális adat: mivel egy skálavariáció egyetlen ciklusa maximum 25 számjegyből állhat, ez azt eredményezi, hogy az összes variációs lehetőség 725 = 1.341.068.619.663.964.900.807. Ebbe természetesen bele kell számolnunk a ciklusok összefűzésének lehetőségét, amelyet tehát szóköz (Space billentyű) segítségével tehetünk meg.

A képletből következik, hogy a hangok bármelyike (számformátumban) keverhető bármelyikkel. Így lesz például a 06 egy eléggé nehezen lejátszható oktávskála (hétfokú skála esetén), amelyben a skálavariáció oktávugrásokban halad felfelé (majd később vissza):

A skálavariáció időtartamának mérése

 

Az OSIRE egy, a tükörkép alá helyezett folyamatcsík és a hozzá tartozó 2 időegység segítségével...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálavariáció időtartamának mérése

 

...képes megmutatni egy skálavariáció lejátszásának teljes és részidejét. Nézzünk erre egy példát!

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálavariáció időtartamának mérése

 

A fenti képen a következőt láthatjuk: éppen C-dúr teljes skálában vagyunk felfelé, trichord-szerkezetben, annak D-dór részénél (10. fekvés), 0110 skálavariációban, 80-as taktusszámmal és mindez megállítva (Szünet). A részidő 00:45 (baloldali időegység) és a teljes idő 02:11 (jobboldali időegység) a folyamatcsík szélső részein láthatók.

 

Teljes - csak egy

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

 

Ezen feliratú gomb funkciója a következő:

 1. Teljes választása esetén az OSIRE végigjátssza a kiválasztott skálához tartozó összes skálaszerkezetet.

 2. Csak egy választása esetén egyetlen skálán tudunk gyakorolni. A kívánt skálát a Skálák keresése opcióval és utána a csúszka balra vagy jobbra mozgatásával tudjuk a teljes skálatartományból kiválasztani.

Ismétlés

 

A kezdőhang és a skálavariáció meghatározásával, valamint a csúszka mozgatásával kiválaszthatjuk a kívánt skálát + skálavariációt, majd az Ismétlés opció kijelölésével...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Ismétlés

 

...az OSIRE addig ismétli a gyakorlatot, ameddig az nekünk tetszik. Az opció értékét az adja, hogy másként a skálavariáció egyetlen skálában igen rövid ideig tartana, azaz nagyon hamar lefutna. Az Ismétlés opció Csak egy és Teljes skálaszerkezet esetén is működik.

 

Szakaszkijelölés

 

A Teljes és Csak egy opciókkal  zeneelméletileg összetartozó skálacsoportokat vagy adott skálacsoportból egyetlen skálát tudunk kiválasztani. Néha azonban a választást érdemes még kisebb skálatöredékre szűkíteni, mert sok esetben gyakorlási szempontból csupán a skála egy adott része nehéz. Ilyen tipikus eset a haladó ujjrendek skálákon történő lecsapódása, amelyek jellegzetesen egy bizonyos skálarészletnél merülnek fel, konkrétan standard hangolású gitár esetében a G és H húrok közti nagyterc hangolási különbség miatt. A Szakaszkijelölés opcióval tetszőleges skálából jelölhetünk ki skálatöredékeket.

A szakaszkijelölés menete a következő:

 1. Csak egy opcióban válasszuk ki a skálát,

 2. az egér bal gombjának folyamatos lenyomásával jelöljük ki a kívánt skálatöredéket.

 3. A skálavariáció elindulása után az OSIRE csakis ebben a skálatöredékben fog mozogni. A skálavariáció fordulása a Pénzes-féle módszertan által meghatározott és leprogramozott módon történik (lásd Általános skálafordulási szabályok).

Ha a kijelölt szakasz hangmagasságban rövidebb (kisebb) a skálavariáció együttes hangmagasságánál, akkor az OSIRE a skálavariációt nem fogja lejátszani, például ha csak 2 hangot jelöltünk skálatöredékként, ám a skálavariáció 3 hangos.

 

Az extra skálahangok

 

Az OSIRE -a már említett eljárás során-, egy hétfokú, azaz 7 hangból álló skálához a következő számhozzárendelést végzi el:

Néha azonban a skálavariáció képlete-ciklusa túlnő ezen a 7 hangon és lejátszásához további skálahangok (és számhozzárendelés) szükséges. Például 0012 3456 7654 skálavariáció esetén a ciklusba +1 skálahangot kell még beiktatnunk, ekkor a számhozzárendelés a következő lesz:

Ezt a Beállítások Általános Extra hangok száma opciónál tudjuk megtenni.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Beállítások - Általános - Extra hangok száma

 

Az extra hangok száma +3 lehet, tehát maximálisan 10 hangmagasságú skálavarációt tudunk lejátszani. A maximális számhozzárendelés ekkor a következő lesz:

Megjegyzendő, hogy ezáltal a teljes variációs mennyiség voltaképpen már nem 725, hanem 925 lesz ami 717.897.987.691.852.588.770.249.

 

A +1 ciklus

 

Teljes választása esetén az OSIRE végigjátssza a kiválasztott skálához tartozó összes skálaszerkezetet. Ez tulajdonképpen a skálák skálavariációkkal való összefűzését jelenti.

 

Jegyezzük meg, a demo-verzióban vegyük észre és ellenőrizzük le, hogy amikor ezt tesszük, a 2 skála találkozásánál alul és felül, azaz a skála tetején és alján mindig keletkezik +1 ciklus!

 

Az OSIRE ezt a 2 db +1 ciklust 2 általános skálafordulási szabály szerint kezeli le (lásd lentebb). A +1 ciklusok lekezelése szintén ahhoz az ujjrendi probléma-együtteshez tartozik, amelyről az előbb linkelt fejezetben kijelentjük, miszerint nem tartozik az OSIRE megoldandó feladatai közé. Ennek ellenére az alapelveket itt ismertetem, bár szerintem nem lesz első olvasatra érthető.

Amikor a skálákat a skálavariációkkal összekötjük, ezt kétféleképpen tehetjük:

 1. az összekötés ujjrendileg a ciklusban történik,

 2. az összekötés ujjrendileg a ciklusok között történik.

Az utóbbi az optimális, mert a ciklusban történő összekötést nagy sebességeknél már nem tudjuk kijátszani, míg a ciklusok közötti összekötést igen. Másrészről a ciklusok közötti összekötés esetén bármikor átmehetünk egyhúros skálába és ez technikailag mindenképpen előnyös.

A +1 ciklusok magas szintű lekezelésére tehát szükségünk van, de sajnos a probléma ennél jóval bonyolultabb.

 

Általános skálafordulási szabályok

 1. Ha a skálavariáció átmérője (a skálavariáció abszolút hangmagassága) kisebb vagy egyenlő az 1 húron lévő lépésszámmal, akkor az OSIRE bejátssza a +1 ciklust.

 2. Ha a skálavariáció átmérője (a skálavariáció abszolút hangmagassága) nagyobb az 1 húron lévő lépésszámmal, akkor az OSIRE nem játssza be a +1 ciklust.

Vegyünk gyorsan példákat, mert ezektől a szabályoktól mindjárt elájul a Tisztelt Olvasó!

Itt van a már haladó ujjrendű 0123 skálavariáció. Átmérője, azaz a skálavariáció abszolút hangmagassága 4. Ez azért lényeges, mert a ciklust trichord-szerkezetben (1 húron 3 hang) nem tudjuk lejátszani anélkül, hogy ne ugranánk mindig át a következő húrra. A skálavariáció egyetlen ciklusa tehát egy húron, trichord-szerkezetben nem játszható le:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálavariáció egyetlen ciklusa tehát egy húron, trichord-szerkezetben nem játszható le...

 

A skála tetején (és alján) ugyan betehetnénk a +1 ciklust, ám ezt az alkalmazott lejátszási szabályok szerint nem tudjuk megtenni, csakis a szabályok drasztikus megváltoztatásával. A végső és legmegnyugtatóbb megoldás a felmerült problémára, hogy emiatt az OSIRE nem játssza be a +1 ciklust.

Ha azonban a 0123 skálavariációt tetrachord-szerkezetben gyakoroljuk (1 húron 4 hang), akkor -mivel a 0123 abszolút hangmagassága 4-, a skála tetején és alján nem lesz gond a +1 ciklus bejátszása, hiszen nem törik meg a skálavariáció lejátszásának menete:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tetrachord-skálaszerkezet első 4 hangja

 

Nézzünk egy másik példát!

Adott a 012 skálavariáció. Átmérője, azaz a skálavariáció abszolút hangmagassága 3.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A 012 skálavariáció 1 ciklusa

 

A ciklust trichord-szerkezetben is le tudjuk játszani és emiatt az OSIRE a skála tetején és alján a +1 ciklust is bejátssza.

 

A Pénzes-féle szólótechnikai alapok IV. című fejezetben teszek javaslatokat a +1 ciklusok problémájának komplex megoldásaira.

 

A szünetes skálavariációk

 

A következő nehezítés, ami még a mániákus gyakorlót érheti, az a szünetes skálavariációk kigyakorlása. Példaként egy 1101 skálavariáció...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A szünetes skálavariációk

 

...bizonyos idő elmúltával viszonylag jól mehet. Ezt a metastabil állapotot úgy tudjuk megbolygatni, hogy a skálavariáció valamelyik ciklushangját szünet formájában elvesszük. Ezt a - jellel tehetjük meg:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A szünetes skálavariációk

 

Ekkor az OSIRE a ciklus 2. hangját nem játssza be, ettől egy hangzásában és ritmusában teljesen aszimmetrikus skálavariáció keletkezik. Egyébiránt ezzel az opcióval a programba különböző ritmusokat is be tudunk vinni! Ennek széleskörű lehetőségét a későbbiekben szándékomban áll mélyebben is tanulmányozni.

Itt jegyzem meg azt is, hogy ezzel az opcióval a skálavariációk ciklusait gyakorlási szempontból szét is tudjuk választani. Erről részletesen írok az OSIRE - Tippek és trükkök fejezet "A ciklusok szétválasztása" című részében.

 

A páratlan számú skálavariációk

 

Az OSIRE egyik nagy előnyét az adja, hogy képes bármilyen matematikai skálavariáció lejátszására. Itt vannak például a  páratlan számú skálavariációk, amelyek ciklushangjainak összesített száma mindig páratlan szám:

A 0 skálavariációt felismerjük: ez az egyik kiindulási alap, tulajdonképpen még nem is skálavariáció, hiszen ebben az esetben az OSIRE csupán hangonként járja körbe a kiválasztott skálát. A 000 egy triola, azaz 2 metronómütés közé 3 hangot kell betennünk. A kvintolánál (00000) ugyanez a helyzet. A szeptola esetében még találhatunk olyan programot (talán a GuitarPro vagy a teljes verziós Finale), amelyik tudja ezt a 7 hangból álló egységet (0000000), de 9 hangtól felfelé mát garantáltan nem (000000000). Mondanom se kell: igazán az a legény a szólótechnikai gáton, aki ezeket páratlan számú skálavariációkat minél rutinosabban le tudja kezelni. Természetesen ezek a skálavariációk szintúgy továbbvariálhatók; nagyobbrészt erről szól a Skálavariációk II. című fejezet (bináris) variációi, például a 9 számjegyű 100110011.

 

Skálák, skálavariációk lejátszási módjai

 

A skálákat, skálavariációkat haladási irány szerint kétféleképpen tudjuk indítani:

A 2 fenti, nyilakkal is támogatott meghatározás azt jelenti, hogy a skála hangmagasság szerint felfelé indul, majd a skála tetején visszafordul. Szakmai véleményünk szerint pusztán gyakorlási szempontból nincs értelme a skálákat csak felfelé vagy csak lefelé játszani, éppen ezért ezeket nem építettük be a módszertanba és algoritmikus megvalósításába, az OSIRÉ-be, saját skálarendszerező és skálavariációs szoftverünkbe. Következésképpen a 2 alaplejátszás nyílirányai tulajdonképpen így néznek ki:

A 2 fent ismertetett alapopcióhoz csatlakozik még 2 további lehetőség, amikor skálákat kapcsolunk össze egymással. Ezt szintén 2 irányban tudjuk megvalósítani:

Mind a 4 alap lejátszás bővíthető és kombinációjukkal kihozható az összes skálalejátszási lehetőség. Ez összesen 10 db (+2) lejátszási módot fog jelenteni.

 

(A +2 a számolásba bele nem vett „csak fel” és „csak le” irányok, illetve természetesen magukat a kombinációkat is tovább lehet kombinálni egymással, ennek azonban módszertani és gyakorlási szempontból szintén nincs értelme).

 

A szemléltetéshez egy Mars-mezei F-dúr skálát és egy kezdő ujjrendű 012 skálavariációt fogunk felhasználni. Továbbá lényeges a megaskálák indulási helye is, ezt a kiindulópontot piros nyilakkal () jelöljük.

 

A lejátszási módok a Pénzes-féle módszertanban római számokkal vannak jelölve, valamint az OSIRÉ-ben külön, szintén római számokkal jelölt gombokkal érhetők el.

 

Ugyanakkor -mivel a Pénzes-féle módszertan mindenkor és minden esetben a teljességre törekszik-, nem feledkezhetünk meg a fent említett +2, de fel nem használt skálalejátszási módról. Emlékezzünk vissza: ekkor a skálát...

...és bár ez a 2 opció nincs beépítve sem a módszertanba, sem az OSIRÉ-be, itt és most katalogizáljuk őket:

 

-I

 

-II

 

A teljesség  igénye felett erre azért is szükség van, mert létezik olyan szólótechnikai szituáció, ahol ezeket az opciókat korlátozottan felhasználhatjuk, ilyen például az arpeggio-skálák sweep-picking technikája.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Skálák, skálavariációk lejátszási módjai

 

I

Csak 1 skálát indít hangmagasságban felfelé (és vissza)

 

II

Csak 1 skálát indít hangmagasságban lefelé (és vissza)

 

III

→↑

Teljes, cikkcakkban haladó skálát indít alaphangjáról hangmagasságban felfelé

 

IV

→↓

Teljes, cikkcakkban haladó skálát indít alaphangjáról hangmagasságban lefelé

 

V

↑←

Teljes, cikkcakkban haladó skálát indít a felső fordulóról hangmagasságban felfelé

 

VI

↓←

Teljes, cikkcakkban haladó skálát indít a felső fordulóról hangmagasságban lefelé

 

VII

↑→↓↑

Teljes, fel-le haladó skálát indít alaphangjáról hangmagasságban felfelé

 

VIII

↓→↑↓

Teljes, le-fel haladó skálát indít alaphangjáról hangmagasságban lefelé

 

IX

↑↓←↑

Teljes, fel-le haladó skálát indít a felső fordulóról hangmagasságban felfelé

 

X

↓↑←↓

Teljes, le-fel haladó skálát indít a felső fordulóról hangmagasságban lefelé

 

 

Animáció

 

Teljes opció esetén...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

 

...a csúszka jobbra tolásával...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

 

...az animáció bekapcsolódik és az OSIRE a skálafokokat egymás után, hang nélkül lépteti, ezzel mutatva meg a teljes skálaszerkezet különböző skáláit. Minél inkább jobbra húzzuk a csúszkát, annál gyorsabb lesz a léptetés. Az opció a csúszka teljes balra húzásával kapcsolható ki.

Csak egy opció esetét a Teljes - csak egy című résznél tanulmányozhatjuk.

 

Metronóm

 

A BPM feliratú gombbal...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - BPM

 

...és a mellette található le-fel gombokkal...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Le-fel gombok

 

...az OSIRÉ-t egy egyszerű metronómként használhatjuk. A metronóm hangzásának és hangerejének beállításai a következő részben tanulmányozhatók.

 

Beállítások

 

A Beállítások gomb megnyomásával a program működési beállításait végezhetjük el.

 

Általános

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - beállítások

 

Gitár

A Típus legördülő menüjével gyakorlatilag bármilyen, akár extrém hangolású gitár-tükörkép megjeleníthető. Rengeteg előre beállított hangolást tartalmaz, de lehetőség van saját hangolás kialakítására is: a Hangolás legördülő menüjébe közvetlenül be is írhatjuk vagy szövegszerkesztőből bemásolhatjuk a kívánt húr-, és hangolási beállításokat. Ugyanezt szintúgy megtehetjük az összes OSIRE-hangszer esetében.

 

Ügyeljünk arra, hogy a hangbeírás az OSIRE által használt, MIDI-szabványú jelzések alapján történjen! Mivel a hangnevek egyszerű szövegkarakterek, ezért Word vagy más szövegszerkesztő programokból a Ctrl+C Ctrl+V billentyűparanccsal másolhatók is.

 

Hangolási példák:

De például beállíthatjuk gitár-tükörképünket úgy is, hogy a vonós hangszerekhez hasonlóan kvint hangolású legyen és a hangok nem a bundok között, hanem a bundokon legyenek láthatók.

 

Bund

Itt állíthatjuk be, hogy az OSIRE hány bundnyi (fekvésnyi) terjedelemben mutassa a tükörképet. Ez az érték 7-től 32-ig változtatható.

 

Metronóm

Az OSIRE a skálavariációt nem azonnal kezdi el, hanem először felvezető ütéseket ad, hogy legyen idő felkészülni a skálavariáció lejátszására. A felvezető ütések értéke 0 és 16 között állítható.

 

Extra hangok száma

Ez az opció részletezésre került a fenti, Az extra skálahangok című résznél.

 

Midi

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - beállítások - MIDI

 

Gitár

Itt különböző MIDI-formátumú gitárhangokat, illetve a lejátszás hangerejét tudjuk beállítani.

 

Figyelem! A program speciális hangzásait nem az OSIRE generálja, hanem a hangkártya MIDI-algoritmusa. Ha a hangkártya rossz minőségű vagy rosszak a MIDI-beállításai, akkor ez rossz lejátszási hangminőségben fog jelentkezni, erről azonban az OSIRE nem tehet. A program alkotói minden ilyen jellegű hibát kizárnak a garanciából!

 

Metronóm

Itt különböző MIDI-formátumú hangszerhangokat, illetve a lejátszás hangerejét tudjuk beállítani. Egyúttal a hangszer hangmagassága is megváltoztatható 8 oktáv, azaz szinte a teljes zenei hangtartomány terjedelmében. A kiválasztott konfiguráció hangzása végül a Teszt gomb segítségével ellenőrizhető le.

 

Az 1 oktávval feljebb opció

A basszus hangtartományú hangszerek (OBRE, OCobRE) egyik problémája, hogy hangjuk túl mély, amely főként a skálavariációk lejátszásakor válhat zavaróvá, ugyanis sok asztali hangszóró egyszerűen nem is tudja ezt a hangtartományt megszólaltatni. (Az öthúros basszusgitár legalsó H0 hangja például 30,86 Hz!) Ennek kiküszöbölésére van lehetőség a következő opcióval:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - 1 oktávval magasabban

 

Ekkor az OSIRE a skálákat folyamatosan 1 oktávval feljebb játssza.

 

A beállítások mentése

Az OSIRE a kikapcsoláskor az aktuális beállításokat menti és újraindításkor a program azzal fog indulni.

 

Teljes állapotmentés

 

Az OSIRE képes a program teljes állapotának mentésére és későbbi előhívására. A program jobb alsó sarkában lévő négyzetbe tetszőleges szöveget írva...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Teljes állapotmentés

 

...majd az Enter billentyűt leütve az OSIRE elmenti a program teljes pillanatnyi állapotát. Ez a teljes állapot az OSIRE összes pillanatnyi beállítását tartalmazza. A négyzet mellett található legördülő menü segítségével a lementett állapotokat később bármikor visszahívhatjuk. Összesen nagyjából 1000 állapot menthető le és egy állapotmentés maximum 256 karaktert használhat fel. Az állapot törlése a szöveg teljes kijelölésével, a Delete, majd az Enter billentyű leütésével történik.

 

Hangmentés

 

A beállított skálavariációt a VARIATION beviteli szövegmező mellett lévő SAVE gombbal...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Hangmentés

 

...tetszőleges helyre elmenthetjük MIDI-formátumban, amelyet bármelyik komolyabb médialejátszó képes lejátszani.

 

Billentyűparancsok

 

Az OSIRÉ-t a hangszerrel történő egyidejű gyakorlás megkönnyítése végett képesek vagyunk bizonyos, főként dinamikus helyzetekben billentyűvel is irányítani. Ezek lehetnek: skálák és skálavariációk indítása-leállítása, skálaváltás, skála előre-, illetve visszaléptetése, stb. Egy billentyűhöz többféle funkció is hozzárendelt attól függően, hogy éppen melyik funkció van működésben (aktivált állapotban), ezért a billentyűk funkciókhoz történő hozzárendelését csak a legfontosabb esetekben részletezzük.

 

A Space-Szóköz billentyűvel a beállított skálát és skálavariációt tudjuk elindítani és megállítani, ez tehát Start-Stop funkcióként szolgál.

 

A gyakorlás közben nyilvánvalóan gyakran fogunk hibázni. Azért, hogy ne kezdjük mindig legelölről a Teljes skálát...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

 

...a ← és  → billentyűkkel egy (akár több) skálafokot előre (→) vagy hátra (←) léphetünk.

Fontos megjegyzés: az előre-, vagy visszaléptetés mindig a megkezdett teljes skála haladási irányaihoz alkalmazkodik! Például teljes F-dúr skála esetén a 2. skála G-dór, amely bármelyik skálavariáció esetén, mint 2. skála mindig hangmagasságban lefelé menő (ereszkedő) lesz. Az ← és  → billentyűparancsnál a program ugyanilyen irányban kezdi el a léptetett skálát.

Az OSIRE a léptetés után nem kezdi el azonnal a skálavariációt, hanem szintén felvezető ütéseket ad.

 

A nyílbillentyűk Csak egy opció esetén a skálaválasztó csúszka funkcióját is átvehetik.

 

A metronóm BPM értékeit fel és le a ↑ és ↓ billentyűkkel is tudjuk állítani.

 

Az ujjrendek problémája

 

Mivel egy skálavariáció egyetlen ciklusa maximum 25 számjegyből állhat, ez azt eredményezi, hogy az összes variációs lehetőség hétfokú skála esetén 725 = 1.341.068.619.663.964.900.807. Ez a brutális mennyiségű skálavariációs halmaz azt sejteti, hogy egyszerűen fizikai képtelenség minden egyes skálavariációra leellenőrizni az optimális ujjrendet, illetve szintúgy képtelenség mindezt leprogramozni. Az OSIRE tehát nem tartalmaz ujjrendi javaslatokat, ezekre magunknak kell rájönnünk. Ebben az esetben a Pénzes-tanítványoknak könnyített dolguk van, hiszen a szólótechnikai alapelvek, az alapozás és később a legáltalánosabb haladó ujjrendi megoldások megtanulása után nagyjából már képesek megírni saját ujjrendjüket. A magam részéről a problémát úgy próbálom majd orvosolni, hogy ezeket a legáltalánosabb haladó ujjrendi megoldásokat (fizetős) fejezetben videó-formátumban publikálom. De szeretném hangsúlyozni, hogy az OSIRE programnak nem szakmai kötelessége az ujjrendi problémák lekezelése.

 

Demo-verzió

 

A demo-verzió kezelői felülete megegyezik a teljes verzióéval, a különbség a tudásban van, az OSIRE-demo csakis a következő opciókra képes:

 1. hangok kiválasztása a Hang(ok) ablakban, de csupán egyetlen skálát, az F-dúrt jeleníti meg,

 2. Megjelenítés technikai skálaszerkezet opciói,

 3. Animáció csúszka,

 4. a Variáció ablakba 1 alap + 3 skálavariáció írható be és játszható le: 0, 01, 012, 0123 (az utóbbi már haladó szintű!)

 5. Tempó és BPM,

 6. Lejátszás és Szünet,

 7. Ismétlés,

 8. Beállítások szerkesztése.

Figyelem! Kezdők, azaz a Pénzes-féle módszertant nem ismerők nem lesznek képesek értékelni a program előnyeit. Részükre először honlapom előzetes és nagyon alapos tanulmányozását javaslom. Az OSIRE demo-változata regisztráció és bejelentkezés után, ingyenesen tölthető le.

 

Tanulási javaslatok

 

Az OSIRE tehát elképesztő mértékű gyakorlási feladathalmazzal képes ellátni a gyakorlót, ez a nagyság azonban egyúttal nyomasztó is, hiszen úgy tűnik, hogy az OSIRE nem ad következetes gyakorlási sorozatokat. Ez valóban nem tartozik "kötelezettségei" közé, hiszen az OSIRE nyújtotta lehetőségek rendszerezése az én feladatom.

Már több helyen említettem, hogy sajnos nem lehetséges mindenkire pontosan ráillő és alkalmazható gyakorlási ütemtervet összeállítani. Ennek ellenére most felvázolnék itt egyet, amely szakmai véleményem szerint közel áll az általam optimálisnak minősítetthez.

 

1. lépés

Először is ne az ujjainkkal, hanem az elménkkel foglalkozzunk és olvassuk át a Technika és skálatan legördülő menü Szólótechnikai alapok című menüjének összes (!) fejezetét.

 

2a. lépés

Fel szeretném hívni a figyelmet a következő, már haladó szintű gyakorlási sorozatokra:

...mert bennük már széleskörűen elmagyarázott, valamint videóanyagokkal támogatott (és úgy látom, hogy szakmailag teljes) a honlapon felvázolt szólótechnikai alapozás. Megjegyzem, a biztos alapozáshoz szükséges bemelegítő gyakorlatok, a pengetési alapelvek, a kezdő és haladó ujjrendi megoldások és sok más fontos anyag csakis ezen fejezetekben érhetők el.

 

2b. lépés

Ha a gyakorló a fenti lehetőséggel nem él, akkor lassan, helyes pengetési alapelvekkel vegyük át a Pentaton skálák I. című fejezet E-pentaton skála összes skálafokát. Amikor a skálafokok lassan, metronóm nélkül már jól mennek, állítsuk be a kívánt skálát az egyetlen skála opciójával...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

...és a csúszka mozgatásával...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - csúszka

 

...valamint a variációt kezdjük 0-val. A kezdeti sebesség legyen 40-50 körül.

 

Ne felejtsük el, hogy alapozunk, nem pedig gyorsítunk! Ezt a 2 tanulási módot soha ne tévesszük össze!

 

3. lépés

Ezután vegyük át az Alapskálák I. című fejezet 7 alapskáláját, de szigorúan külön-külön. Ezeket szintén nagyon alaposan gyakoroljuk ki. Amikor a skálafokok lassan, metronóm nélkül már jól mennek, állítsuk be a kívánt skálát az egyetlen skála opciójával...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

 

...és a csúszka mozgatásával...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - OSIRE - csúszka

 

...valamint a variációt kezdjük 0-val. A kezdeti sebesség legyen 40-50 körül.

 

 

4. lépés

Amikor a fentiek viszonylag jól mennek, vehetünk további, egyszerű skálavariációkat is (Csak egy opcióban):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Opció - Teljes és Csak egy

 

A skálavariációkat valójában elég az alapskálákon kigyakorolnunk, mert ebben az esetben a pentaton skálákon is fognak menni. Persze kigyakorolhatjuk őket az utóbbiakon is. A további skálavariációk a következők (a variációk utáni elnevezések a régi rendszer szerinti nevek):

 

A skálavariációk gyakorlási sorrendjét a betanulás fázisában ne cseréljük fel!

 1. 00 - dupla

 2. 01 - eltolásos dupla

 3. 000 - tripla

 4. 011 - eltolásos tripla 1

 5. 001 - eltolásos tripla 2

 6. 0000 - quattro

 7. 0100 és 1011 - eltolásos quattro 1 és fordítottja

 8. 0110 és 1001 - eltolásos quattro 2 és fordítottja

 9. 0010 és 1101 - eltolásos quattro 3 és fordítottja

 10. 0001 - eltolásos quattro 4

 11. 0111 - eltolásos quattro 5

 12. 0101 - eltolásos quattro 6

 13. 012 - lépcsős triola

 14. 010 - A-triola

 15. 101 - V-triola

 16. 010000 és 101111 - kétszintű triola 1 és fordítottja

 17. 001000 és 110111 - kétszintű triola 2 és fordítottja

 18. 001001 - kétszintű triola 2a

 19. 011011 - kétszintű triola 2b

 20. 000100 és 111011 - kétszintű triola 3 és fordítottja

 21. 000010 és 111101 - kétszintű triola 4 és fordítottja

 22. 000001 - kétszintű triola 5

 23. 011111 - kétszintű triola 6

 24. 010010 és 101101 - kétszintű triola 7 és fordítottja

 25. 011110 és 100001 - kétszintű triola 8 és fordítottja

 26. 010101 - kétszintű triola 9

Ha mindezen skálavariációkat kigyakoroljuk mind a 7 alapskálára, akkor 7 x 26 = 182 gyakorlási lehetőségünk adódik és ha a pentaton skálák esetében is vesszük a fáradtságot, akkor pedig 5 x 26 = 130. Összesen tehát  182 + 130 = 312 skálagyakorlási lehetőség fog rendelkezésre állni. Az alapozáshoz nem is olyan rossz mennyiség ez!

 

5. lépés

Mivel a gitáron a skálaszerkezetek torzításmentesen transzponálhatók, azaz áthelyezhetők, innentől kezdve bátran transzponáljunk. Főleg a 12. fekvés felett gyakoroljuk a skálákat, mert kezdetben ez a tartomány a gyakorló számára nagyon szokatlan és kényelmetlen.

 

6. lépés

A következő lépés szintén nem gyakorlat, hanem elmélet, ami már viszonylag részletesen ismertetésre került a Skálavariációk II. című fejezetben. Most a skálavariációk megfordítását kell tisztáznunk. Sajnos az ügy kissé bonyolult. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy a problémákat nem én gyártom, hanem a skálavariációk képleteiből ujjrendileg egyenesen következnek. Később ugyanilyen jellegű problémák a különböző gitárszólóknál, versenyműveknél szintén jelentkezni fognak, tehát ha a legtöbbjüket itt, a skálavariációknál lekezeljük, akkor a jövőben már nem nagyon fognak érni meglepetések.

 

Amikor a kezdő tanítvány egy új skálavariációt gyakorol be és a skálavariáció ciklusának hangjai azonos hangmagasságúak, akkor nyilvánvalóan nem kell (még pontosabban: nem tudjuk) azt megfordítani. Például 000 egyszerű triola esetében a skálában felfelé és lefelé a 000 ugyanaz:

 

↓ 000 → ↑ 000

 

Az aszimmetria akkor keletkezik, amikor a ciklus kezdőhangja és véghangja nincs azonos hangmagasságon. A 01 skálavariációval még nincsen probléma, hiszen a skála tetején, a fordítás után 10 lesz belőle.

 

↓ 01 → ↑ 10

 

Ezt a kezdő tanítvány is gond nélkül, ösztönösen lekezeli. Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért tudja ezt oly könnyedén megtenni? Nos, úgy tűnik, hogy az emberben lévő nagy szimmetriaigény, amely egyébiránt nemcsak itt, hanem az élet sok más területén, főleg a vizuális elrendezésekben is jól tapasztalható, konkrétan a skálavariációk megfordításánál így csapódik ki. Ez az ösztönös megfordítás azonban nem működik a bonyolultabb skálavariációknál. Ilyen például a 011. A skálavariáció tetején a kezdő tanítvány általában megtorpan, mert nem tudja a szimmetriát olyan spontán módon lekezelni. Igaza van, ugyanis ennek a skálavariációnak 2 megfordítása lehetséges:

 1. ↓ 011 → ↑ 110

 2. ↓ 011 → ↑ 100

Melyik a jó? Az 1. eset valamiféle tengelyes tükörfordítás, mert 011 → 110 lesz, ahol a tükrözés tengelye pontosan a nyílnak (→) közepén fut át. Ám valójában a 2. eset jó, mert az a már említett szimmetrikus fordítás. Az utóbbit hívjuk inverz fordításnak és fel is állíthatjuk szabályunkat: ha a skálavariációt meg kell fordítani, akkor azt mindig inverz fordításban kell megtennünk. Nézzünk egy másik, talán még plasztikusabb példát:

 1. ↓ 011111 → ↑ 111110

 2. ↓ 011111 → ↑ 100000

A fordítási probléma itt még jobban tapasztalható. Az 1. eset a tengelyes, míg 2. az inverz fordítás. Egyáltalán mit is jelent az a szó, hogy inverz? Valaminek a fordítottját, illetve a megfordítását jelenti. Egy növekvő számsor (1234) inverze 4321. Ez még könnyen tetten érhető, ám ebben az esetben: 100101 már nehezebb a dolgunk. A 100101 inverze 011010. Tehát a 0-ból 1, 1-ből 0 lett. Miért lényeges ez? Mert a skálavariáció fordulását valamilyen módon le kell kezelnünk. Természetesen ezt az OSIRE képes megtenni a következőképpen:

 1. ha a skálavariáció ciklusának kezdő és véghangja azonos hangmagasságú (például 011110, ahol 0 = 0), akkor a skálavariációt nem kell megfordítani. Ezen skálavariációk neve visszatérő skálavariációk.

 2. Ha a skálavariáció ciklusának kezdőhangja alacsonyabb a véghangnál (például 011111, ahol 0 < 1), akkor a skálavariációt meg kell megfordítani. Ezek az emelkedő skálavariációk és mind lekezelhetők kezdő ujjrenddel. A kezdő ujjrendekben nincs semmi turpisság, lineárisak, azaz ugyanúgy haladnak, mint maga a gyakorolt skála.

 3. Ha a skálavariáció ciklusának kezdőhangja magasabb a véghangnál (például 111110, ahol 1 > 0), akkor a skálavariációt szintén meg kell megfordítani. Ezek a csökkenő skálavariációk és kizárólag haladó ujjrenddel kezelhetők le, ezért sokáig ne is foglalkozzunk velük. Itt csupán azért ismertettem, hogy ki tudjuk választani az OSIRE nyújtotta skálavariáció-tömegből a kezdő szintűeket.

A haladó ujjrendekre videóanyaggal is támogatott javaslatokat a Pénzes-féle szólótechnikai alapok III. című részben.

 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy ha a skálavariációt meg kell fordítani, akkor miért kell ezt kétféleképpen megtennünk, miért nem lehet mindig a fordítás inverz? Nos, az OSIRE már az ilyen problémát automatikusan le tudja kezelni, ám ez eddig nem volt így. Amint már említettem, a kezdő tanítvány az egyszerű skálavariációt a skála tetején ösztönösen megfordítja, még pedig inverz módon. Ám ez a bonyolultabb, de még mindig kezdő ujjrendű képleteknél már nem működik, ilyen például a 0100 és 1011 (eltolásos quattro 1 és fordítottja). Tudom, mert többször próbáltam megmagyarázni a problémát, amiből a kezdő tanítványok persze nem értettek meg semmit sem. Ezért voltam kénytelen bevezetni a visszatérő skálavariációk fogalmát, amely szerint tehát ha a skálavariáció ciklusának kezdő és véghangja azonos hangmagasságú (például 011110, ahol 0 = 0), akkor a skálavariációt nem kell megfordítani. Ezt a kezdő tanítványok szinte azonnal megértették és képesek voltak alkalmazni is.

 

7. lépés

A fentiek alapján válasszunk ki önkényesen egy skálavariáció-csoportot a Skálavariációk II. című fejezetből (Quattro-sorozat) és állapítsuk meg rajtuk a fordítási szabályokat! A kezdő ujjrendű visszatérő és emelkedő skálavariációk feketével, a haladó ujjrendű skálavariációk pirossal lesznek kiemelve:

 1. 0000 – 1111

 2. 0001 – 1110

 3. 0010 – 1101

 4. 0011 – 1100

 5. 0100 – 1011

 6. 0101 – 1010

 7. 0110 – 1001

 8. 0111 – 1000

8. lépés

A fenti szabályok birtokában az OSIRE adta összes kezdő ujjrendű skálavariáció kigyakorolható és a végletekig gyorsítható. Ez már önmagában brutális mennyiségű gyakorlási halmazt eredményez. Ugyanakkor vegyük észre, hogy a fent publikált 26 db skálavariáció mindegyike (4. lépés) emelkedő, azaz kezdő ujjrendű, tehát bátran gyakorolhatunk rajtuk!

 

Az OSIRE, mint eszköz és nem cél

 

1-2 kisebb kritikai megjegyzésre reagálván szeretném hangsúlyozni a következőt: a cél egyértelműen a zene lejátszása. Pedagógiai tapasztalatom szerint az ehhez vezető út semmiféleképpen sem magán a konkrét zenén keresztül vezet. Tehát a Metallica - Enter Sandman című számot nem a Metallica - Enter Sandman című számon kell kigyakorolnunk. A Pénzes-féle módszertan egy (most már beszélhetek többes számban) általunk kigondolt, logikus lépésekből álló, sok helyen már automatizált (OSIRE) gyakorlási sorozat. Mindezek azonban csupán eszközök. Még plasztikusabban fogalmazva: a Pénzes-féle módszertan nem a szobor, hanem a kifaragásához szükséges véső és kalapács. Hogy a művész mit képes kihozni a vésőjéből és kalapácsából, az már csakis saját tehetségén és kitartásán múlik. Megjegyzem: a szerszámok minőségéhez nem férhet kétség...

 

Hotfix

 

Az OSIRE vásárlóinak a telepítés során elfogadott EULA - Végfelhasználói szerződés keretein belül ingyenes hotfix szolgáltatást biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy esetleges OSIRE-hibák felmerülésekor azokat lehetőség szerint minél rövidebb időn belül javítjuk és a javított verziót (azonos verziószám esetén) a vásárlóknak ingyenesen tesszük letölthetővé. A javítás körülményeiről és egyéb fejlesztési hírekről az OSIRE honlapjának Fejlesztési hírek című részében adunk pontos, dátumozott tájékoztatást.

 

Fórum

 

Az OSIRE fejlesztői örömmel vennék, ha a Tisztelt Vásárlók, Olvasók megosztanák velünk és egymással a programmal kapcsolatos szakmai tapasztalataikat. Ehhez ingyenes, bármikor elérhető fórumot biztosítunk a Pénzes-féle Gitáriskola védett részein. A fórum regisztráció és bejelentkezés után érhető el.

 

Elérhetőségek

Az OSIRE teljes verziójához a jelen, szabadon elérhető kézikönyv kizárólag HTML-formátumban van mellékelve, amely a szerzői jogok maximális figyelembevételével ingyenesen letölthető, lementhető és tárolható.

 

Eredményes gyakorlást kívánunk!