OSIRE - Tippek és trükkök

 

Skálavariáció-javaslatok

Hamisított triola

Hamisított triola - fordított

Budai-féle hamisított triola

Hamisított triola - 3. variáció

Hamisított triola - 4. variáció

Rumba

Rumba - fordított

Latinos

Latinos - fordított

Compas

Compas - fordított

Aszimmetrikus skálavariációk

Galopp

Galopp - fordított

Dallamos

Különböző ritmikai képletek egyesítése

Akusztikus gitár

Skálák kettévágása

Tetszőleges gitárfajta

Kvarthangolás

A ciklushangok továbbvariálása

A ciklusok szétválasztása

Hogyan gyártsunk bundos hangszerből bundnélkülit?

Ha az operációs rendszer nem találja a MIDI-t...

 

Skálavariáció-javaslatok

 

Ebben a részben kezdem el kidolgozni azon skálavariációkat, amelyek az OSIRÉ-hez kapcsolódva kiemelten hasznosak vagy csupán érdekesek. Az OSIRE ismertetőjéből kitűnik, hogy a skálavariációk ábrázolása rendkívül egyszerűvé vált, hiszen már nem csirkefejezünk (kotta), hanem azokat számokkal jelenítjük meg és ezen számsorok az OSIRÉ-be beleírva azonnal le is játszhatók, sőt Tamás jóvoltából másolhatók is a Ctrl+C Ctrl+V billentyűparanccsal. Persze mindehhez nem szükséges az OSIRE, a számok önmagukban is skálába illeszthetők. Némelyik skálavariáció a Skálavariációk IV. című fejezetben videó-formátumban meg is van mutatva.

 

Hamisított triola

Ez a skálavariáció már évek óta megtalálható a Skálavariációk I. című fejezetben. Nagyon hasznos, nagyon nehéz és már haladó ujjrendet igényel.

Hamisított triola - fordított

A fenti fordítottja...

Budai-féle hamisított triola

A fenti hamisított triola kissé átalakított változata Budai András tanítványom ötlete alapján.

Hamisított triola - 3. variáció

Hamisított triola - 4. variáció

Rumba

A "klasszikus" rumba ritmikai képlet skálavariációs megvalósítása. Szerintem nagyon élvezetes!

Rumba - fordított

A fenti fordítottja...

Latinos

Latinos - fordított

A fenti fordítottja...

Compas

A flamenco legfontosabb compas-a, azaz ritmikai sablonja. Érdekessége, hogy ritmikailag teljesen aszimmetrikus. A klasszikus flamenco-metronóm ezt a 12-es kört járja körbe, így ütemmutatója a furcsa 12/8.

Compas - fordított

A fenti fordítottja...

Aszimmetrikus skálavariációk

Létezik másféle,  a fenti Compas résznél olvasható aszimmetria is. Ekkor nem a ritmikában, hanem a technikában törik meg a szimmetria. Szerintem nagyon hasznos gyakorlatok az alábbiak:

Galopp

A skálavariációt lassan kezdjük kigyakorolni és szigorúan folyamatos fel-lepengetéssel. Később lehet gyorsítani, egészen bele a kék egekbe.

Galopp - fordított

A fenti fordítottja...

Dallamos

Nagyon jól hangzó skálavariáció, de amilyen szép dallama van, éppoly nehéz!

Különböző ritmikai képletek egyesítése

Gyakran okoz gondot a különböző ritmikai egységek egymás utáni játéka. Tipikusan ilyen probléma, amikor például 4 db tizenhatod után (0000) hirtelen triolára kell váltanunk (000). Ez komoly gondot képes okozni még egy nem kezdőnél is. A skálavariációs megoldás többféle lehet (de eközben a metronómot állítsuk nagyon lassúra):

Gitárvirtuózok könnyen letesztelhetik ritmikai érzéküket az alábbi szupernehéz skálavariációkon:

 

Akusztikus gitár

 

Skálák kettévágása

Klasszikus (akusztikus) gitáron...

 

Akusztikus gitár

 

...természetesen nem tudunk végigjátszani egyetlen teljes skálát sem, hiszen ennél a hangszernél, a 12. bundnál már kezdődik a gitár teste. (Egyébként végigjátszható, de eléggé nehéz és emiatt néha az ujjrend is torzul.) Ez nyilvánvalóan igaz nemcsak hétfokú, hanem pentaton skálák esetében is. A megoldás: Beállítások szerkesztése ÁltalánosBundok13.

 

Beállítások szerkesztése - Általános - Bundok - 13

 

Ekkor az OSIRE csak 5 darab egymás utáni hétfokú skálát játszik be, mert levettük a megjelenített bundszámot 13-ra, ami pont elfér a klasszikus gitáron. Ezzel a módszerrel tehát az összefüggő teljes hétfokú skálát kétfelé vághatjuk. Például 13-as bundszám mellett az F-dúr skálát ilyen módon szabhatjuk fel (az üres húros hangokat ne vegyük figyelembe):

 

1. F-dúr (1. fekvésben) - G-dór - A-fríg - B-líd - C-mixolíd

 

F-dúr (1. fekvésben) - G-dór - A-fríg - B-líd - C-mixolíd

 

2. F-mixolíd (1. fekvésben) - G-moll - A-lokriszi - B-dúr - C-dór

 

F-mixolíd (1. fekvésben) - G-moll - A-lokriszi - B-dúr - C-dór

 

A második kör már B-dúr - G-moll rendszerbe került át, mert a mixolíd skálát F hangról indítottuk, ám ez nem probléma, hiszen most nem a maga a hangnem fontos, hanem a skálák egymás utáni folytonosságának kigyakorlása. A skálaszétvágást akusztikus gitáron tesztelve az alábbi következtetésekre juthatunk:

Tetszőleges gitárfajta

 

Kvarthangolás

Érdemes kipróbálni a tisztán kvarthangolású gitár skálaszerkezeteit is: Beállítások szerkesztése ÁltalánosHangolásTiszta kvart. Például F-dúr esetén:

 

Beállítások szerkesztése - Általános - Hangolás - Tiszta kvart

 

Nyilvánvalóan ehhez a gitárt is át kell hangolnunk, nézzünk tehát egy tipikus tiszta kvart hangolást:

 

E-A-D-G-C-F

 

A ciklushangok továbbvariálása

Az ötlet szintén egyszerű: adott például a 0100 skálavariáció. Lejátszásakor a benne szereplő 2. hangot (1) kétszeres sebességben játsszuk kétszer, magyarán duplázzuk meg! Ekkor tehát 1 helyére 2 darab 1-et teszünk. Ezt az újfajta skálavariációt jelölhetjük ilyen módon: 01100. OSIRÉ-s skálavariációszáma 0 11 0 0. Ekkor a metronóm kattintás még fog négyszereződni, de ez nem probléma, hiszen a variáció így is lejátszható. Érdemes ezért a metronómot az eddigi sebesség kétszeresére állítani.

A fenti gondolatmenet természetesen folytatható. A legkézenfekvőbb a duplázás után a triplázás, például 01100 mintájára vehetjük a skálavariációt 011100 formában is, OSIRÉ-s száma 0 111 0 0. A Skálavariációk III. című fejezetben hangformátumban is megmutatom a javasolt skálavariációkat.

 

A ciklusok szétválasztása

Az OSIRE kézikönyvében vázlatosan adok tanulási javaslatokat, amelyet az immár ingyenes Pénzes-féle szólótechnikai alapok I. című fejezetcsomagban részletesen is kidolgoztam. Nem titok, hogy az egyik fontos begyakorlási fázis: a skálavariációk ciklusait először lassan, egymástól szétválasztva gyakoroljuk be. Ebben az OSIRE tud segíteni a következő opcióval:

adott egy begyakorlandó skálavariáció, legyen például 01. A cél az, hogy az OSIRE ezen ciklusokat (01010101...) egymástól elkülönítve játssza le. A megoldás:

 

01 -

 

A kézikönyvből tudjuk, hogy a - jel szünetet tesz a bejátszott hangok közé. Így a ciklus után írt szóköz + szünetjel késlelteti a következő ciklus bejátszását. Próbáljuk ki!

 

Hogyan gyártsunk bundos hangszerből bundnélkülit?

 

Például hogyan gyártsunk az OSIRE - OBRE 4 vagy OBRE 5 bundos hangszeréből bundnélküli basszusgitárt? Tehát az a kérdés, hogy ebből...

 

Bundos basszusgitár

 

...hogyan gyártsunk ezt...

 

Bundnélküli basszusgitár

 

...ahol tehát láthatjuk, hogy a pontok a bundok-érintők helyére kerültek?

  1. Válasszuk ki az OBRE 4 hangszert (négyhúros basszusgitár).

  2. A Beállítások Gitár Hangolás opciónál másoljuk ki a basszusgitár alaphangolását: E1A1D2G2. Ügyeljünk arra, hogy az előtte lévő szó (alap vagy default) ne szerepeljen benne. Jelzem, hogy másolásra az itt említett karakterek is alkalmasak.

  3. Válasszuk ki az OVRE hangszert (hegedű).

  4. A Beállítások Gitár Hangolás opciónál másoljuk be a basszusgitár alaphangolását a hegedű helyére. Ügyeljünk arra, hogy más szó ne szerepeljen benne.

  5. Nyomjunk egy OK gombot.

Ha az operációs rendszer nem találja a MIDI-t...

 

Néha előfordul, hogy az operációs rendszerre nincs feltelepítve MIDI vagy az OSIRE nem találja a MIDI-lejátszót. Ilyenkor a megoldás vagy az operációs rendszer frissítése vagy külső MIDI-lejátszó telepítése. Az utóbbiban segíthet az alábbi link:

 

http://coolsoft.altervista.org/en/virtualmidisynth