Az OSIRE

The Optimal String Instrument-technics' Regular Exerciser

Az optimális húros hangszertechnikák rendszeresített eszköze

 

Szerzői záradék

Autors' clause

Bevezetés

Az OSIRE programról általában

Az OSIRE-hangszerekről

Az OSIRE-hangszerek hangolása

Az OSIRE módszertani működési elve

 

Szerzői záradék

 

Az OSIRE programot szerzői jogi törvények védik. A programnak vagy bármely részének és/vagy a program alapjául szolgáló Pénzes-féle szólótechnikai módszertannak (www.music-instrument-guitar.org) engedély nélküli másolása, továbbadása, átszerkesztése, terjesztése, plágiuma vádemelést von maga után és a jog keretei között lehetséges maximális polgári és büntetőjogi következményekkel jár.

 

Autors' clause

 

All rights are reserved. Any unauthorised copying, editing, exhibition, public/private performance (teaching), diffusion and/or lending for aforementioned purposes, of this application or any part thereof is strictly prohibited. Infrigements of the rights of the copyright owner and/or terms of the contract for the sale of this application may lead to civil action being taken. Breach of the copyright law may also result in criminal offences punishable by fine or imprisonment.

 

Bevezetés

 

Korunk egyik legjellemzőbb törekvése, hogy megpróbálja a valóságot virtualizálni, még plasztikusabban fogalmazva: "bevinni a számítógépbe". Órákat lehetne ennek létjogosultságáról vitatkozni, sőt sokszor komoly etikai kérdések is felmerülnek, ám tény: a valóság digitális leképezése megállíthatatlan folyamatnak tűnik.

Miért is? Talán, mert a nyilvánvaló hátrányok ellenére már ráéreztünk az ebben rejlő óriási lehetőségekre. Valójában a Pénzes-féle Gitáriskola, mint a legelső magyar online gitáriskola (2004. évi indulással) mindig is ezt tette, azaz igyekezett kihasználni a digitális kor minden elérhető vívmányát. Ennek legújabb és szerintem egyik korszaknyitó projektje a Pénzes-féle módszertan és a programozás ötvözése, magyarán hangszeroktató szoftverek fejlesztése és forgalmazása.

Mi kellett ehhez? Egy logikus módszertan és egy zseniális programozó. Az előbbi már ismert, az utóbbit most szeretném bemutatni, bár Tóth Tamás...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tóth Tamás

 

...Midronóm nevű programjával már debütált a Metronóm című fejezetben. Tamás az alább ismertetésre kerülő, a Pénzes-féle módszertanra épülő skálarendszerező és variációs szoftver  vázát (neve: OSIRE) szakmai ujjgyakorlatként 3 hét alatt dobta össze és azóta is minden héten meglep valamilyen algoritmikus csemegével. Ráadásul éppoly rendszeralkotó elme, mint én, sőt mértékében is éppen olyan mániákus . Szóval, egymásra találtunk...

 

Szóval, egymásra találtunk..

 

Ebből csakis a Tisztelt Olvasó gazdagodhat a legtöbbet, úgyhogy lássuk is, mit dobtunk itt ketten össze!

 

Az OSIRE programról általában
 

Ez a program teljes egészében a Pénzes-féle módszertanra épül, sőt Tamás jóvoltából azt több ponton túl is haladja. A program eredeti neve The Real Guitar Hero lett volna, de nem kívántunk szerzői jogi vitába bonyolódni a Guitar Hero néven ismert szoftveres szamárság alkotóival:

 

Guitar Hero

 

Mindenekelőtt lássuk a mi újszülöttünket!

 

Az OSIRE 1v kezelői felülete hathúros gitárnál (vízszintes fogólap)

Az OSIRE 1v kezelői felülete hathúros gitárnál (vízszintes fogólap)

 

Az OSIRE 1v kezelői felülete csellónál  (függőleges fogólap)

Az OSIRE 1v kezelői felülete csellónál  (függőleges fogólap)

 

Az OSIRE első neve OGRE volt, ami arra utal, hogy a programot kezdetben csakis gitárra szántuk. Az elnevezés Tamástól származott és nyilvánvalóan nem a büdös szájú Shrekre utal, hanem két dologra:

Nos, mi ezzel a programmal, illetve bővítményeivel kalandozni nem fogunk, inkább szép csendben hódítjuk meg vele Nyugat-Európát, később pedig Amerikát. Én ugyanis ennyire bízom ezen program hatékonyságában...

 

Miben különbözik ez a program az eddig elérhető gitáros szoftverektől?

A jelenlegi szoftverek legnagyobb hátránya, hogy nem szakítottak a klasszikus zeneelmélet sok csökevényével. Kezelői felületük egyik része nyilvánvalóan a bundozott gitárnyak (statikus tabulatúra formátumban, ahol a legalsó E6 húr kerül fizikailag legalulra), ám a másik része garantáltan kotta és/vagy közönséges tabulatúra, mellette sokszor zongorabillentyűzet, esetleg mindhárom egyszerre (GuitarPro)...

 

GuitarPro 4 DEMO

Forrás - Source: www.brothersoft.com

 

A Pénzes-féle módszertan a tabulatúrát pedagógiai szempontból élből eldobta, mert olyan messze áll a logikus és érthető megjelenítéstől, amint Hamlet fogalmazott: "én Herkulestől". A kotta szintén nem optimális, mert:

Marad a skálák statikus megjelenítésére az optimális megjelenítő eszköz (egy kicsit hazabeszélve ), a Pénzes-féle tükörkép, amely az OSIRÉ-ben alapértelmezésben 24 bundos, de opcionálisan bármennyi bund (fekvés) megjeleníthető rajta (pontosabban 7-32 között állítható).

 

A jelenlegi szoftverek másik nagy hátránya, hogy nem nyújtanak aktív gyakorlási lehetőséget a tanuló számára. Tipikus példa erre a már említett GuitarPro, de nyugodtan ide sorolhatjuk a Finale programokat is, amelyek ugyan rendkívül sokoldalú programok, sőt programszériák, de csupán megjelenítik a zenét, nem pedig javaslatokat adnak az aktív hangszeres gyakorlásra. Itt említhetjük meg kivételként az Earmaster nevű programot, amely az OSIRÉ-hez hasonlóan a szolfézsben, azaz a hallásfejlesztésben nyújt komplex és fantáziadús gyakorlási sorozatokat.

 

Szakmai véleményem szerint először az optimális technikai skálaszerkezetek, majd később a skálavariációk szisztematikus kigyakorlása a legfontosabb lépés a hangszertechnikai tudáshoz vezető úton. Ezen kijelentésemet még akkor is fenntartom, amikor bevallom: nem ismerem a többi húros hangszer (hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) eddig kialakított módszertanait. Azt viszont látom, hogy a rendszer nélküli eszetlen daltanulás hová vezet: lényegében sehová, tehát az átlagos képességű tanulót csakis egy logikus és rendszerezett módszertan képes színvonalasan megtanítani. Ebben az OSIRE képes teljes, rendszerszintű segítséget adni. Ehhez először a zeneileg legfontosabb skálákat kell alaposan, hangszercentrikusan elsajátítanunk. Ezután jöhet a rendszer legfontosabb objektumcsoportja, a skálavariációk. Ezek kétfélék lehetnek:

  1. matematikai skálavariációk, ahol a zenei alapképlet, egy egyszerű, néhány hangos kiindulópont matematikailag van variálva, ezáltal kiszámíthatjuk a képletből kihozható összes variációs mennyiséget,

  2. zenei skálavariációk, amelyeknek nem érdemes matematikával nekitámadni. Kiindulópontjuk egy jól hangzó vagy technikailag hasznos zenei képlet.

Természetesen a kétféle skálavariáció-csoport között vannak elhanyagolható átfedések is, ezek a program ismertetése és megírása szempontjából nem lényegesek. Az OSIRE a matematikai skálavariációk komplex gyakoroltató szoftvere. S bár rengeteg egyéb zenei skálavariáció is alkotható, az OSIRE adta összes matematikai skálavariációs mennyiség (hétfokú skála esetében ez elméletileg 725 = 1.341.068.619.663.964.900.807) tökéletesen elég a nyers hangszertechnika kigyakorlására.

Azt se felejtsük el, hogy az OSIRE technikai és zeneelméleti módszertanát a teljes, publikált és folyamatosan bővülő Pénzes-féle Gitáriskola támogatja, amely már most az egyik legnagyobb az ilyen jellegű anyagok között. Tehát az OSIRE módszertani megközelítései tökéletesen logikus és rendszerezett kapcsolatban állnak a Pénzes-féle Gitáriskola bármelyik fejezetével.

 

Az OSIRE-hangszerekről

 

Az OSIRE a következő hangszerek modellezésére és aktív gyakoroltatására képes:

Az említett hangszerekhez bármilyen hangolás és húrszám beállítható, de az OSIRE külön gyorsgomb-opcióval tartalmazza a kiválasztott hangszer standard húrszám-, és hangolási beállításait. Ezeket a gyorsgombokat OSIRE felső részén érhetjük el:

 

OSIRE-gyorsgombok

 

Az OSIRE-hangszerek részletesen:

 

Hathúros gitár

Hathúros gitár

OGRE 6

 

Héthúros gitár

Héthúros gitár

OGRE 7

 

Négyhúros basszusgitár

Négyhúros basszusgitár

OBRE 4

 

Öthúros basszusgitár

Öthúros basszusgitár

OBRE 5

 

Észrevehetjük, hogy bundnélküli (virtuális) bundos OSIRE-hangszerek esetében (hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő) a hanglefogást jelképező fekete pont a bund helyére került. Erről a jelenségről részletesen a hangszerek saját fejezeteiben írok.

 

Hegedű

Hegedű

OVRE

 

Brácsa

Brácsa (mélyhegedű)

Brácsa

Cselló

Cselló (gordonka)

OVicRE

 

Nagybőgő

Nagybőgő (gordon)

OCobRE

 

Az OSIRE-hangszerek hangolása

 

Az OSIRE-hangszerek standard hangolását a gyorsgombokkal tudjuk legkényelmesebben előhívni. Ebben a rövid részben tisztázzuk a hangolásokhoz tartozó konkrét (temperált) hangfrekvenciákat!

 

A klasszikus zeneelmélet a zeneileg felhasználható teljes hangtartományt -amelyet leghatékonyabban a zongorán tudunk vizsgálni-, a következő oktávtöredékekre és megnevezésekre osztja:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

A fehér billentyűs C-dúr skála C-D-E-F-G-A-H-(C) hangokból áll; a piros pöttyel jelölt egyvonalas C hang (261,62 Hz) az ötvonalas zongorakottában:

 

Az egyvonalas C hang az ötvonalas zongorakottában

  A 2 hang ugyanazt a C hangot jelöli!

 

Az egyvonalas C hang a zeneileg felhasználható hangtartományt láthatóan 2 részre osztja, ezt a kotta basszuskulcs (bal kéz) és violinkulcs (jobb kéz) formájában mutatja. A 2 hangtartomány között pótvonalak segítségével természetesen vannak átfedések, zenei átjárások. Ugyanitt jelzem a temperált hangrendszerünk fő referenciahangját, amely A hangként jelenleg 440 Hz. Ez a nevezett C hangtól jobbra az 5. fehér zongorabillentyű.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

Szubkontra-oktáv

Minden komolyabb zongora vagy pianínó rendelkezik ezzel a 3 hanggal, többek között az én Roland digitális zongorám is.

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: A2 - H2

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

Kontraoktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: C1-D1-E1-F1-G1-A1-H1

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

 

Nagyoktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: C-D-E-F-G-A-H

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

 

Kisoktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: c-d-e-f-g-a-h

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

 

Egyvonalas oktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: c1-d1-e1-f1-g1-a1-h1

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

 

Kétvonalas oktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: c2-d2-e2-f2-g2-a2-h2

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

 

Háromvonalas oktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: c3-d3-e3-f3-g3-a3-h3

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

 

Négyvonalas oktáv

Klasszikus zeneelméleti jelölésük: c4-d4-e4-f4-g4-a4-h4

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

 

Ötvonalas C hang

Hátra maradt még 3 hang, amelyik a legfelső négyvonalas oktáv felett helyezkedik el. Ezek hangzása azonban már igazi verébcsipogás. Klasszikus zeneelméleti jelölésük: c5 - cisz/desz5 - d5. Ezek közül zenei rendszerünk legmagasabb hangja a pikkoló ötvonalas D hangja 4699Hz rezgésszámmal ( d5- D8).

 

Hát, ha elmerengünk mindezek felett, igazából nem az optimális megnevezés-csomag. Egészen kusza, ahogyan a nagy-, és kisbetűk, valamint azok a kis számok váltogatódnak egymással, az oktávnevekről nem is beszélve. A magam részéről soha nem tudtam, de talán nem is akartam megjegyezni. Ennél praktikusabb és logikusabb a modern, MIDI-szabványhoz köthető azonosítás. Az alábbi felsorolásban a klasszikus zeneelméleti elnevezéseket és a MIDI-szabványhoz köthető azonosítást egyesítjük:

Az egyesítés után a keletkezett táblázatba beillesztjük az OSIRE-hangszerek standard alaphangolását (sárga színnel jelölve).

 

Hathúros gitár

 

Hathúros gitár

E2 - A2 - D3 - G3 -  H3 - E4

82,406 - 110 - 146,832 - 195,997 - 246,941 - 329,627 Hz

Héthúros gitár

Héthúros gitár

H1 - E2 - A2 - D3 - G3 -  H3 - E4

61,735 - 82,406 - 110 - 146,832 - 195,997 - 246,941 - 329,627 Hz

Négyhúros basszusgitár

Négyhúros basszusgitár

E1 - A1 - D2 - G2

41,203 - 55 - 73,416 - 97,998 Hz

Öthúros basszusgitár

Öthúros basszusgitár

H0 - E1 - A1 - D2 - G2

30,876 - 41,203 - 55 - 73,416 - 97,998 Hz

Hegedű

Hegedű

G3 - D4 - A4 - E5

195,997 - 293,664 - 440 - 659,255 Hz

Brácsa (mélyhegedű)

Brácsa (mélyhegedű)

C3 - G3 - D4 - A4

 130,812 - 195,997 - 293,664 - 440 Hz

Cselló (gordonka)

Cselló (gordonka)

C2 - G2 - D3 - A3

65,406 - 97,998 - 146,832 - 220 Hz

Nagybőgő (gordon)

Nagybőgő (gordon)

E1 - A1 - D2 - G2

41,203 - 55 - 73,416 - 97,998 Hz

A basszus hangtartományú hangszerek (OBRE, OCobRE) egyik problémája, hogy hangjuk túl mély, amely főként a skálavariációk lejátszásakor válhat zavaróvá, ugyanis sok asztali hangszóró egyszerűen nem is tudja ezt a hangtartományt megszólaltatni. (Az öthúros basszusgitár legalsó H0 hangja például 30,86 Hz!) Ennek kiküszöbölésére van lehetőség a hangokat 1 oktávval feljebb transzponálni a Beállítások - MIDI résznél...

 

OSIRE - Beállítások - MIDI

 

...a következő opcióval:

 

Az OSIRE 1 oktávval feljebb játssza

 

Ekkor az OSIRE a skálákat folyamatosan 1 oktávval feljebb játssza.

 

Az OSIRE módszertani működési elve

 

Az OSIRE legfontosabb, sehol máshol eddig nem alkalmazott módszertani működési elve, hogy egy tetszőleges skála minden egyes hangjához, más elnevezésben minden egyes skálafokhoz egy szám van hozzárendelve. A számsor mindig 0-tól kezdődik. Egy ötfokú, azaz 5 hangból álló (alapértelmezésben moll) pentaton skála 1. hangja kapja a 0, a 2. az 1 számot és így tovább. Például egy E-pentaton hangsor 5 hangja (E-G-A-H-D)...

 

E-pentaton - 1. fok

 

...a következőképpen kerül számozásra:

...míg egy hétfokú, azaz 7 hangból álló skála, vegyük például az F-dúrt...

 

F-dúr

 

...így:

A skálavariációk tehát a beírt számok különböző variációit jelentik. Ehhez az opcióhoz a program rengeteg további lehetőséget csatlakoztat. A program működésének további részletei a Kézikönyv című fejezetben tanulmányozhatók.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Az OSIRE nem foglalkozik az OSIRE-hangszerekkel kapcsolatos pengetési és vonókezelési szabályokkal!