Összhangzattan XVI.

Lukács-féle hármashangzat meghatározások

 

Lukács Gergő programozó hallgatónak...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Lukács Gergő

 

...az előző fejezetekben található hangzattáblázatok felhasználásával kitűnő ötlete támadt a hármashangzatok hangjainak meghatározására. Mivel a tonalitás alapjai az alapskálára építhető hármashangzatok, ezért néha szükséges ezeket a hangokat külön-külön is meghatározni és erre a táblázatok kiválóan alkalmasak. A megoldások voltaképpen már önmagukban is igen könnyen elérhetők, bár kis másolási művelettel, valamint színezéssel mindez még plasztikusabbá vált.

 

Dúr-hármashangzatok

Pénzes-féle Gitáriskola - Dúr-hármashangzatok hangjai

 

A színezett táblázatból könnyen megállapíthatók a tonalitást alkotó hármashangzatok hangjai, hiszen maga a színezés voltaképpen 2 terclépést reprezentál; például C-dúr hármashangzat esetében C-E-G, 4b előjegyzésű Asz-dúr hármashangzat esetében Asz-C-Esz lesz ez a 2 terclépés.

 

Az eljárás tehát minden esetben ugyanaz: mindig 3 oszlop 2 köztes (itt színezetlen) oszloppal.

 

A táblázat jobb fele (1.-2.-3..., stb.) valójában azonos a bal felével, csupán azért illesztettem őket egymás mellé, hogy a hangokat a magasabb skálafoktól kezdődően (még pontosabban: már a 4. foktól felfelé) is le tudjuk olvasni.

 

Moll-hármashangzatok

Pénzes-féle Gitáriskola - Moll-hármashangzatok hangjai

 

Harmonikus-moll hármashangzatok

Pénzes-féle Gitáriskola - Harmonikus-moll hármashangzatok hangjai

 

A tonalitás alaphangzásai más hangokkal tovább "hígíthatók", ezt főként a modern jazz szereti kihasználni. Ilyen esetben az akkordépítkezésnél a legegyszerűbb eljárás nem 2, hanem 3 terclépést felhasználni. Ezt a +1 terclépést könnyen tudjuk ábrázolni a táblázatokban +1 oszlop kiszínezésével.

 

Az eljárás tehát négyeshangzatok esetében: mindig 4 oszlop 3 köztes (itt színezetlen) oszloppal.

 

Dúr-négyeshangzatok

Pénzes-féle Gitáriskola - Dúr-négyeshangzatok hangjai

 

Harmonikus-moll négyeshangzatok

Pénzes-féle Gitáriskola - Dúr-négyeshangzatok hangjai