Összhangzattan IIc.

Az alteráció

 

A zeneelméleti fogalom (latin alteratio = változtatás) a Riemann-Brockhaus lexikon szerint:

 

Egy hang módosítójelekkel jelzett felemelése vagy leszállítása egyszeres vagy kétszeres módosítással, például C esetében Cisz (#C) és Ciszisz (xC), valamint Cesz (bC) és Ceszesz (bbC).

 

Ugyanakkor olvashatunk egy másféle meghatározást is, ami a középkori menzurális hangjegyíráshoz kapcsolódik, ez a jelen fejezet szempontjából érdektelen.

 

A lexikon első körben nem részletezi, hogy ez a módosítás hol következik be, azaz bele kell-e értenünk az előjegyzések módosításait is; ezt csak majd később, az alterált akkord résznél pontosítja:

 

Olyan akkord, amelynek hangjai idegenek, vagyis amelynek módosítójelei a hangnem előjegyzésének ellentmondanak.

 

A Darvas-féle zenei zseblexikon már egy kissé modernebb megközelítést tartalmaz:

 

A hangnem egy vagy több hangjának módosítása.

 

A fogalom teljes megértéséhez mindenekelőtt a következő fejezetek alapos áttanulmányozását javaslom:

Ha a bennük foglaltakat megértettük, akkor már nem lesz nehéz számunkra az alteráció Pénzes-féle definíciója sem:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Alterációnak nevezzük, ha az eredeti tonális hangok vagy akkordok közé nem a tonalitáshoz tartozó hangok vagy akkordok keverednek.

Vegyük például a C-dúr / A-moll alapskálát, vele tonalitásokat, amelyeket könnyű modelleznünk, mert azokat voltaképpen a zongora fehér billentyűi alkotják:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora billentyűi

 

...C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C-D-E-F-G-A-H-C...

 

Bármelyik fekete billentyű vagy olyan akkord, amelyik fekete billentyűt tartalmaz, alterált hangnak vagy akkordnak számít, legalábbis a Pénzes-féle meghatározás szerint.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Gondolkodj!

Ebben a pillanatban azonban belefutunk egy olyan zeneelméleti anomáliába, amelyet a klasszikus zeneeelmélet szokott okozni pontatlan definícióival és amelyet persze legtöbbször nem tud megmagyarázni.

 

A kérdés, hogy kétszeresen módosított hangok esetében, ha a kétszeres módosítás éppen "visszaesik" az egyik tonális hangra, akkor ez alterációnak számít-e?

 

Klasszikus meghatározás szerint igen. Saját meghatározásom szerint pedig nem, mert a fogalom bevezetésének -ha egyáltalán volt értelme-, csakis az lehetett, hogy jelezze: az eredeti tonalitásban "fals", disszonáns hangok-akkordok szerepelnek. Ez viszont kétszeresen módosított hangok esetében már nem igaz, hiszen visszaléptünk egy tonális hangra, így disszonáns zenei érzetünk nem keletkezik.

 

Utolsó megjegyzésként a kétszeres módosításoknak, tágabb értelemben az enharmonikus elnevezéseknek egyébként sincs értelmük a temperált hangrendszeren belül.