Összhangzattan III.

A hangzatok (akkordok) fordításai

 

Az előző, A hangzatépítkezés című fejezet megmutatta, hogy a kiválasztott alapskálából (alapértelmezésben ez dúr skála volt) miképpen kell származtatnunk a hangzatokat, más néven az akkordokat. Ebben a fejezetben egy rövid, szintén összhangzattani kitérőt teszünk.

 

Adott tehát egy hármashangzat, talán a legtipikusabb a C-dúr, amely 3 hangból áll:

 

C - E - G

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat

 

Bármely akkord felépítésekor mindig van egy kezdőhang, más néven alaphang (az angol nyelv ezt root, gyökérhangnak nevezi). Nem nehéz kitalálnunk, hogy C-dúr hármashangzat esetében ez C hang:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C hang

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - Jegyezzük meg!

Sokszor előfordul, hogy az akkord úgy csendül fel: nem az alaphangja van legalul. Az ilyen zeneelméleti helyzetet akkordfordításnak nevezzük. Nyilvánvalóan egy hármashangzatnak 2 fordítása lehetséges. Vegyük a már jól ismert C-dúr hármashangzatot:

  1. fordítása - ha a terc van legalul - E - G - C,

  2. fordítása - ha a kvint van legalul - G - C - E.

1. fordítás

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 1. fordítás

 

2. fordítás

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 2. fordítás

 

A klasszikus zeneelmélet az akkordfordításokat bájosan és pedagógialag elképesztő mélylátással a következő elnevezésekkel illeti:

  1. fordítás - szext akkord,

  2. fordítás - kvartszext akkord.

Szext akkord

Nem könnyű észrevennünk, de szext hangköz van az 1. fordítás 2 szélső hangja között (E - C):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 1. fordítás (szext)

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 1. fordítás (szext)

 

Kvartszext akkord

Nem könnyű észrevennünk, de kvart hangköz van a 2. fordítás 1. és 2. hangja között (E - C)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 2. fordítás (kvartszext)

 

...illetve szext hangköz van 2 szélső hangja között (G - E)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 2. fordítás (kvartszext)

 

...összesítve:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat - 2. fordítás (kvartszext)

 

Klasszikus zeneelmélet, köszönjük!

 

Mivel a zongorán csak 1 db hosszú, lineáris hangsor van...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - A zongora klaviatúrája

 

...nem nehéz az akkordokat ujjrendi szempontból úgy alakítani, hogy közben figyeljünk az akkordfordításokra is.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - Jegyezzük meg!

Más szóval: zongorajáték közben számít, hogy akkordfordítást játszunk-e vagy sem, illetve ez zeneileg is egyértelműen hallható.

 

Gitár esetében azonban -annak hangszeres architektúrája és sajátos alaphangolása miatt-, ezt az akkordlejátszási követelményt legtöbbször nem tudjuk pontosan teljesíteni. Gitárnál a legegyszerűbb kezdő akkordok is voltaképpen már kényszerű akkordfordítások, például:

 

C-dúr hármashangzat - valójában C 1. fordítása, mert C - E - G

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - C-dúr hármashangzat gitáron

 

A-moll hármashangzat - valójában Am 2. fordítása, mert A - C - E

Pénzes-féle Gitáriskola - Összhangzattan - A-moll hármashangzat gitáron