Összhangzattan I.

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

Ebben a fejezetcsomagban zeneelméleti segítséget kívánok nyújtani azoknak, akik alapszinten az európai gyökerű, tonális zene belső törvényszerűségei után kutatnak. A konkrét tanítványi kérdés az volt, hogy valójában milyen akkordok fordulhatnak elő egy adott hangnemen belül. Az ismertetett táblázathegyek és magyarázataik ezen kérdés sűrített válaszai. Persze a sok tonális összefüggés sok tanítványi elmét mozgatott meg, így sikeresen tovább is bővítettük az anyagot.

 

Kapcsolódó fejezetek

 

1. - Bevezetés

2. - A hangzatépítkezés

2a. - A tonalitás és a zene rétegei

2b. - A TSDT-akkordok továbbgondolva

2c. - Az alteráció

3. - A hangzatok (akkordok) fordításai

4. - A kvint-kvartkörben módosított hangok

4a. - Tóth-féle módosított hangmeghatározás

5. - Dúr-hármashangzatok

6. - Dúr-tonalitás hármashangzatainak fordításai

7. - Moll-hármashangzatok

8. - Moll-tonalitás hármashangzatainak fordításai

9. - Harmonikus moll-hármashangzatok

10. - Harmonikus moll-tonalitás hármashangzatainak fordításai

11. - Dúr-négyeshangzatok

12. - Dúr-tonalitás négyeshangzatainak fordításai

13. - Harmonikus moll-négyeshangzatok

14. - Harmonikus moll-négyeshangzatok fordításai

14a. - A vezetőhang

15. - Fonyó-féle tonalitásvizsgálatok

16. - Lukács-féle hármashangzat meghatározások

17. - Varga-Fogarasi Szilvia órája

18. - A hangzatépítkezés paródiája

19. - Matematikai összhangzattan (Maczkó Dávid gondolatai)

20. - Az akkordmenetek matematikája I.

21. - Az akkordmenetek matematikája II. - Akkordvariációk

22. - Az akkordmenetek matematikája III. - Számvariációk

23. - Az akkordmenetek matematikája IV. - Permutációs Java-kód