Szerzői jogok

 

Bevezetés

Szerzői záradék

1. szerzői jogi eset

2. szerzői jogi eset

3. szerzői jogi eset

4. szerzői jogi eset

5. szerzői jogi eset

Pénzes vs. Sceletor

2009.07.29

2009.10.09

2009.10.22

2009.12.14

2013.01.10

2013.04.11

Bevezetés

 

A Pénzes-féle Gitáriskolának eddig sokféle dologban sikerült iránymutatóvá válnia:

Ugyanakkor a Pénzes-féle Gitáriskola volt a legelső, aki észrevette, hogy (elsősorban) a szólógitározás nemcsak szubkulturális jelenség (ezt ugyanis nagyon sok hangszerbolt így kezeli és így is viselkedik a vásárlók felé), hanem jelentős szellemi igény van rá a társadalom iskolázottabb, főleg fiatal értelmiségi rétegeiben is. Ám a kezdetektől fogva az is nyilvánvaló volt, hogy ez a valójában kissé totális igényű, célirányos szakmai fellépés bizonyos negatív tényezőkkel együtt fog járni, nevezetesen a jó dolgokat előbb-utóbb megpróbálják lemásolni. A Pénzes-féle Gitáriskola határozott fellépése a szerzői jogi kérdésekben szintén újszerűnek tűnt, bár ez a koncepcionálisan "agresszív" hangvétel számomra egyértelmű volt, hiszen a magyar közerkölcs jónéhány évig nem ismerte és nem is tartotta be az EU-normás jogi szabályozást (és lényegében csak papíron létezett). Ebből egyenesen következik az, hogy elérkezett az idő, amikor valakinek erre főként a társadalom bizonyos szubkulturális csoportjait emlékeztetnie kell. Ezt a fenyegetőző hangvételt mostanában sokan kritizálják az Interneten, no persze nem azok, akiknek volna valami vesztenivalójuk, akik biztos és boldogító társadalmi-anyagi egzisztenciával rendelkeznek, mert hiszen ők, azaz a nyertesek tökéletesen megértik a felmerült problémát és az eljárással egyet is értenek. A fő hangadók nagyobbrészt a szubkulturális szint gödörlakói, amit hangsúlyozottan nem anyagi, hanem szellemi és erkölcsi értelemben értek. Mert a biztos anyagi egzisztencia hiányáról nem mindig tehetünk, hiszen magunk is legtöbbször áldozatai vagyunk a világgazdasági folyamatoknak és a legalizált hazudozásoknak, ám a lelki toprongyozódásért bizony nem okolhatunk másokat, csakis önmagunkat.

Ezek a lelki szemétgyártó kisiparosok saját sarukkal és szemetükkel szórják tele az eredetileg nemesebb célokra szentelt Internetet (nem számítva, hogy a Internet őstechnológiája, az ARPA katonai fejlesztés eredménye, de a világ legelső honlapja már nem).

Nos, akarja a vörösfülű hegyi manó számon kérni rajtuk ezeket a lelki defekteket, amelyekkel egyébként is több kárt okoznak önmaguknak, mint a bárki másnak, kivéve ha azok felém irányulnak. Én tehát a híresztelésekkel ellentétben nem perelek be mindenkit, csupán azokat:

  1. akik szakmai hitelességemet, személyemet ocsmány, tűrhetetlen módon megtámadják,

  2. akik tőlem szakmai anyagokat lopkodnak (plagizálnak).

Őket be fogom perelni és ne legyenek reményeik: ezen pereket meg is fogom nyerni, még pedig súlyos összegekre.

 

Az az igazság, hogy bár az Artisjus a legfőbb magyar szerzői jogi hivatal, de ebben a minőségében a digitális adathordozók szerzői jogi megadóztatásán (amik között például ott vannak a pendrive-ok is!) és az összeg újraelosztásán kívül nem sokat tesz az ügy érdekében. Éppen ezért bár a Pénzes-féle Gitáriskola -annak összes módosításával együtt-, az Artisjusnál nyilvántartott és levédett alkotás, ám egyik jogász barátom javaslatára kétszeres biztosításként a teljes állományt közjegyző előtt is letétbe helyeztem (és ezt szándékomban áll minden nagyobb módosítás után megtenni). Ebben az esetben ugyanis olyan jogi szituáció keletkezik, amelyben szerzői jogi per esetén nem nekem kell bizonyítani, hogy az alperes plagizált, hanem neki kell bizonyítani, hogy nem, és ez eléggé kényelmetlen (voltaképpen vesztes) pozíciónak ígérkezik, mert a bíróság előtt nincs perdöntőbb bizonyíték egy közjegyzői aláírással hitelesített okiratnál.

 

Szerzői záradék

 

A Pénzes-féle Gitáriskola demo-változatának letöltése ingyenes, de a szerző kizárólag személyes, tehát a nyilvánosságot minden formában kizáró használatra engedélyezi. Az összes olyan cselekedet, amely a szerzői jogokkal van összefüggésben, úgymint másolás, sokszorosítás, oktatás, stb., kizárólag a szerző tudtával és írásos beleegyezésével történhet. Ez vonatkozik a Gitáriskolában felhasznált bármely képre, ábrára, szövegre. A szerző a Pénzes-féle Gitáriskola demo-változatának más formátumba (tehát nem HTML-formátumba) való konvertálását nem engedélyezi. A Gitáriskolában fellelhető egyéb, nem saját anyagok felhasználhatósága (programok, vett idézetek, stb.) -a szerző legjobb tudása szerint-, ingyenes. Ha ez mégis sértené bármely személy vagy közület szerzői jogait, kéretik azt azonnal az info@gitariskola.hu címre jelezni.

A Pénzes-féle Gitáriskola -annak összes módosításával együtt-, az Artisjusnál nyilvántartott és közjegyző előtt is levédett alkotás.

 

1. szerzői jogi eset

 

2007. november

Hát, egy-két unatkozó, depressziós gimnazistának vagy hetvenéves örökifjú rockernek megint elgurult a déli gyógyszere, mert minap az Internet böngészése során egy gitáros honlapon általam gyártott fotókra lettem figyelmes. Úgy tűnik a lap szerkesztőinek nincs veszélyérzetük vagy egyszerűen nincsenek tisztában azzal a ténnyel, miszerint néhány éve már az Európai Unióban élünk, amelyben kőkemény szerzői jogi szabályozások és velük persze szankciók érvényesek.

Íme a hozzájuk intézett levél:

 

"Tisztelt Cím,

az Internetet böngészve akadtam az Önök honlapjára, amelyben Önök az én honlapomról származó fotókat használnak fel az én előzetes, írásos engedélyem nélkül. Mivel úgy látom, hogy Önök nincsenek tisztában a szerzői jogokkal, ezért azt honlapom kezdőoldaláról (www.music-instrument-guitar.org/index) idemásolom:


A Pénzes-féle Gitáriskola demo-változatának letöltése ingyenes, de a szerző kizárólag személyes, tehát a nyilvánosságot minden formában kizáró használatra engedélyezi. Az összes olyan cselekedet, amely a szerzői jogokkal van összefüggésben, úgymint másolás, sokszorosítás, oktatás, stb., kizárólag a szerző tudtával és írásos beleegyezésével történhet. Ez vonatkozik a Gitáriskolában felhasznált bármely képre, ábrára, szövegre. A szerző a Pénzes-féle Gitáriskola demo-változatának más formátumba (tehát nem HTML-formátumba) való konvertálását nem engedélyezi. A Gitáriskolában fellelhető egyéb, nem saját anyagok felhasználhatósága (programok, vett idézetek, stb.) -a szerző legjobb tudása szerint-, ingyenes. Ha ez mégis sértené bármely személy vagy közület szerzői jogait, kéretik azt azonnal az info@gitariskola.hu címre jelezni.

A Pénzes-féle Gitáriskola -annak összes módosításával együtt-, az Artisjusnál nyilvántartott, levédett alkotás.

 

Tehát ezúton ismétlem meg, hogy a Pénzes-féle Gitáriskola -annak összes módosításával együtt-, az Artisjusnál nyilvántartott, levédett alkotás. Ebből következően, ha nem kívánnak velem hosszas, költséges és Önök számára mindenképpen pervesztéssel járó pereskedésbe bonyolódni, akkor mielőbb távolítsák el az általam gyártott magyarázó fotókat. Egyúttal azt is megjegyzem, hogy természetesen egy A-dúr skála nem lehet szerzői jog tárgya (ezzel a skálával kezdődik például az Önök honlapja), de a szemléltetésként felhasznált módszertani elem (ilyen a csakis általam használt tükörkép) már igen. Az említett fotó az én honlapomról származik, az én balkezes Fenderem fotója, tükörkép-módszeremmel ötvözve. Ha A-dúr skálát kívánnak publikálni, használjanak kottát és tabulatúrát.

Ha már nem emlékeznek arra, hogy mely fotók származnak tőlem, akkor ezt kérésre külön listában elküldöm.

Sikertelenség esetén a következő felszólítás már ügyvédi lesz, sikertelen megegyezés esetén pedig beindítom Önök felé irányuló szerzői jogi peremet, amely ígérem, hogy precedens értékű lesz.

Ezúton hívom fel figyelmüket, hogy innentől az Önök honlapja és levelezésünk perelőzményként folyamatosan mentésre kerül.

Várom mielőbbi visszajelzésüket (határidő 2 hét)..."

 

Nos, így megadtuk ennek a komoly témának a kellő alaphangulatot.

Rövid, egyébiránt udvarias levélváltás után az illető honlap törlésre került, de felmerült itt néhány olyan szerzői jogi kérdés, amelyet régóta tisztázni kívántam.

A tonális (zenei) szabályok éppúgy közkincsek, mint az ábécé betűi. Az előzőre zene építhető, míg az utóbbira irodalmi és egyéb nyelvi alkotások és ezek már egyértelműen szerzői jogi kategóriák. Jómagam mindkét alkotási formából kiveszem a részem, illetve van még egy harmadik lehetőség is: e kettőt összegyúrva módszertant írok, amely jellegéből adódóan egy kissé ködös fogalom, mert jelentős része leíró jellegű zenei értelmezés. Nyilvánvalóan ezen vérbő magyarázatokat a legkönnyebb elplagizálni, csak meg kell őket érteni és kissé átalakítva sajátként árulni. Megjegyzem, egyeseknek még ez a megértés sem megy, bár az ellenkezőjét hirdetik (gondolok itt elsősorban a Tévedések és egyéb vígjátékok fejezet A gitáros és a gitároktató közti szakmai különbségek című részében említett esetekre), ám az én szemléletmódom annyira újszerű, hogy ezt a módszertant egyszerűen nem lehet észrevétlenül elplagizálni.

Természetesen mindenkinek jogában áll gitáriskolát írnia és -amint azt fenti levélben említettem-, "egy A-dúr skála nem lehet szerzői jog tárgya, de a szemléltetésként felhasznált módszertani elem (ilyen a csakis általam használt tükörkép) már igen." Ezen konkrét és Gitáriskolámhoz fűződő egyéb szerzői jogaim védelmében -amelyeket egyébként bármelyik józan és jóindulatú ember képes felfogni-, egyrészt anyagi, másrészről szellemi megfontolásból a végletekig hajlandó vagyok elmenni és az igazság az én oldalamon áll. Egyúttal én is kiemelten figyelem mások szerzői jogait és általában háromszor is meggondolom, hogy mit is publikáljak vagy ha lehetséges, például az elérhető források esetében írásbeli nyilatkozattal fedezem le magam. (Megbízható, nem szószegőnek tűnő, azaz úriembereknél szóbelivel is beérem.)

Nyilvánvalóan nem célom a konfrontáció, tehát akinek felém irányuló konkrét szerzői jogi kérdése van, bátran írjon e-mail címeim egyikére. Ilyen volt például Illés Feri, aki kért és jóindulatom jeléül kapott is...

 

2. szerzői jogi eset

 

2009. december

Az ügy -köszönhetően a határozott és most már rutinos fellépésnek-, hamar elintézésre került. Egy elképesztően primitív hangvételű, saját készítésű, de a szolgáltató által biztosított keretrendszerrel működő honlap két teljes fejezetet emelt ki a Pénzes-féle Gitáriskolából és szétvágva azokat sajátként publikálta. Mivel a "szerkesztő" egyetlen nevet vagy elérhetőséget sem hagyott honlapján (ennyit a szakmai hitelességről), kénytelen voltam a szolgáltató felé jelezni a felmerült szerzői jogsértést. A szolgáltató rendkívül előzékenyen sietett segítségemre, bár nyilvánvalóan ilyen helyzetekben nincs könnyű dolga: hivatalos irat formájában kérte a szerzői jogsértés bejelentését és körülményeinek pontos leírását. Az irat megérkezése után 1-2 napon belül törölte a honlap összes fejezetét.

Az ügy tanulsága: a szerzői jogsértés a pereskedés előtt nemcsak a szerzővel, hanem sokszor a szerző Internet-szolgáltatójával (vagy kiadójával) is elintézhető.

 

3. szerzői jogi eset

 

2011. április

Ez az eset egy nagyon érdekes jogi kérdést vet fel: általános, azaz bárki által használható név vagy már tulajdonnév a www.music-instrument-guitar.org?

Mivel a legelső online gitáriskolaként 2004. óta használom, az általános keresőnévnek indult elnevezés már régóta tulajdonnévé nemesedett. Ez akkor vált megfordíthatatlanná és jogilag megkérdőjelezhetetlenné, amikor a névre cég is alakult és ezen a néven önálló szellemi termékek (például OSIRE) jelentek meg, illetve az összes marketingeszköz szintén erre a névre mutatott (és jelenleg is mutat). Erről a különös jogi körülményről szól az alábbi levelezés.

 

Felszólítás:

 

"A nevem Pénzes László, az X. KFT ügyvezetőjeként enyém Magyarország legnagyobb online gitáriskolája és zenei tudásbázisa. A www.music-instrument-guitar.org domain név 2004. óta van tulajdonomban és egyébiránt én voltam a legelső ilyen jellegű honlap.
Annak idején azért nem foglaltam le a www.gitáriskola.hu domaint (az ékezetest), mert még nem voltak ékezetes domainek és az Internet sem volt erre felkészítve.
Úgy látom, sajnos Ön nincs azzal tisztában, hogy a www.gitáriskola.hu használatával jogsértést követ el, amit ha Ön nem vesz tudomásul, akkor kénytelen leszek Ön ellen polgári peres eljárást kezdeményezni, amely során jelentős kártérítési igényt jelentek be a jogsértő névhasználat miatt.
Baráti jótanácsom, hogy mielőbb konzultáljon ügyvéddel.
A magam részéről 2 hetet adok a válaszadásra és 4 hetet arra, hogy www.gitáriskola.hu domain ne mutasson sehová, illetve, hogy Ön egy másik nevet találjon gitáriskolájának. Ez természetesen a Facebook-os gitáriskola.hu-ra is vonatkozik.
Ezen e-mail perelőzményként ügyvédemnek L.K.-nak szintén elküldésre került."

 

A válasz:

 

"Sajnálattal hallom, hogy ezen a véleményen van. Honlapom teljes mértékben non-profit és a hangszeres tanulókat és tanárokat hivatott szolgálni. Ebben az országban élve meglepődésre nem ad okot, hogy azonnal perrel és ügyvéddel ad hangsúlyt kérelmének. Tulajdonképpen nem igazán érdekel, hogy Öné "Magyarország legnagyobb online gitáriskolája és zenei tudásbázisa.", ugyanis semmi köze a honlapomnak ehhez a témához. Viszont, mivel gondolom az sem érdekel senkit, mennyi munka van a honlapban és domain keresőoptimalizálásában, megszüntetem a honlapot. További szép napot..."

 

Reagálás a válaszra:

 

"Kedves X, köszönöm az együttműködést, ez elsősorban az Ön érdeke.
Azonban úgy látom, még mindig nincs tisztában a jogi problémával: én nem azt kértem, hogy szüntesse meg a honlapját, hanem hogy ne használja a www.gitáriskola.hu domaint, mert az a domain és egész szövegkörnyezete az enyém, ennek ellenkezőjéről Ön semmilyen jogi fórumot ( pl. bíróság, NIC, stb.) nem tud meggyőzni.
Egyébként az Ön honlapja más domain alatt fut (L.K.), de a www.gitáriskola.hu erre mutat. Hogy milyen tartalommal, az a szerzői jogok maximális tiszteletben tartása mellett nekem édesmindegy.
Személyes megjegyzésem: nincs olyan bíró a kamarában, akit Ön gitároktatóként meg tudna arról győzni, hogy NEM ismeri az eredeti www.music-instrument-guitar.org honlapot, hiszen ezzel a szóval évek óta (pontosabban 2004. óta) a keresők 1. oldalán vagyok, ráadásul hirdetem is magam, ÉPPEN EZEN A NÉVEN. Felháborodni tehát szükségtelen, mert Ön valójában nagyon jól tudja (és tudta mindig is), hogy ki vagyok. Az előre megfontolt névválasztás tehát majdhogynem bizonyított tény, ami inkább rosszindulatra utal, semmint az ellenkezőjére. A "non-profit" kezdeményezésekről pedig -tisztelet a kevés, valóban önzetlen kivételnek-, megvan a véleményem...
Természetesen nem dicsekedni akartam „Magyarország legnagyobb…” szöveggel, csupán arra utaltam, hogy ha én beperelem Önt, akkor azt nem én, hanem a cégem fogja megtenni ügyvédi közreműködéssel és az jóval fajsúlyosabb ügynek ígérkezik egy szimpla magánbeadványnál (nagyobb kártérítési igény, esetleges gyorsabb perkiírás, stb.).
Csak nézzen utána, hogy például mit kaphat egy www.tescó.hu domain jogtalan használatáért. Ugye nem gondolja, a multi majd elnézi Önnek, az ő nevével visszaélve hogyan épít magának üzleti karriert?
Majd amikor Ön is annyi szellemi energiát és pénzt ölt saját alkotásába, mint én vagy a multi, akkor nyugodtan tegyen úgy, ahogy én teszem és abban a pillanatban rá fog arra is döbbenni, hogy nincs más út a magyarhonra oly jellemző Balkán-szindróma megoldására.
Mivel felszólításom válasza már megérkezett, ezért már csak a 4 hetes törlési határidőt erősítem meg (ne felejtse el a Facebook-ot sem!). Pontosítsuk: nem kell törölni a bejegyzéseket, csupán MINDEN Gitáriskola.hu nevet. Egyúttal jelzem, hogy a www.gitaroktatas.hu is én vagyok, illetve a www.music-instrument-guitar.com is.
Erről az e-mailről perelőzményként ügyvédem L.K. is kap egy példányt."

 

4. szerzői jogi eset

 

2012. tavasza

Ebben a jogi szempontból tipikus esetben az egyik hazai közösségi oldal fiatal, tapasztalatlan felhasználója egy az egyben átemelte a zongorás fejezetemet saját magazinjába. A problémát a szokásos formai keretek között jeleztem az oldal szerkesztői és tulajdonosai felé, akik rendkívül előzékeny módon, szinte azonnal eltávolították a honlapról a plagizált tartalmat és egyúttal figyelmeztették a felhasználót.

 

5. szerzői jogi eset

 

2012. ősze

Ebben az esetben szintén tipikus szerzői jogi sértés történt: a balkezes kezdő akkordfejezetet szedték le egy az egyben a folkgitáros honlapomról és publikálták egy, szintén a gitárral foglalkozó honlapon. A problémát a szokásos formai keretek között jeleztem az oldal szerkesztői felé, akik nem azonnal, de készséggel távolították el a honlapról a plagizált tartalmat.

 

Pénzes vs. Sceletor

 

2009. nyara

A Tévedések és vígjátékok című fejezetben olvasható fórumozásról szóló magánvéleményem néhány névtelen személynél totálisan lecsapta az etikai biztosítékot és rövid, de udvarias bemutatkozás helyett nyíltszíni gyalázkodást indukált. Ez az ügy később büntetőüggyé terebélyesedett, erről olvashat most itt a Tisztelt Olvasó...

 

...Az egyik fórumon például L.K. -természetesen teljes és hiteles bemutatkozás nélkül-, így foglalja össze csontszerűen zörgő szakmai véleményét a Pénzes-féle módszertanról (idézem szó szerint):

Bár L.K. elfelejtett bemutatkozni, mi azért hamar kiderítettük a nevét és telefonszámát, hiszen az Y. születésű és jelenleg Budapesten élő L.K. igen tehetséges gitáros, mellette gitárt is oktat, így tényleg igaza van, amikor azt állítja: nem mindegy, hogy a jövő gitáros nemzedéke kitől és milyen módon fog zenét tanulni. Köszönjük az ars poeticát kedves L.K., a gitároktatót keresők most már gond nélkül tudnak mérlegelni a megfelelő oktató kiválasztásában! Ugye ez is a szakmai referencia része?

L.K. később barátian megjegyzi:

Még később:

Valóban, honlapom nem olyan dyslexiások számára készült, akik három nap alatt olvasnak el egy könyvoldalt...

 

Én személy szerint nagyon sajnálom, hogy L.K.-t nem a zenéje és vitathatatlanul színvonalas alkotói tevékenysége, hanem alpári stílusán keresztül ismertem meg, de hát a stílus maga az ember. Aki még ezután is L.K.-t választaná követendő szakmai és etikai példaképnek, annak nevét és telefonszámát nagyon szívesen elküldöm (tényleg)...

Most, hogy L.K. hosszabb távon teljes sikerrel és nagyon okosan nullázta le magát gitároktatóként és szakmai tekintélyként a Pénzes-féle Gitáriskola konkurenciái között (mert gyalázkodásának lesznek jogi és anyagi következményei, amely procedúráról természetesen honlapomon mindenki értesülni fog), forduljunk egy rövid haiku kedvéért Y. (japán álnév), a nagy japán sintoista bölcselőhöz, aki a fórum hasábjain lakonikus tömörséggel -amely csakis az átszellemült keleti bölcsekre jellemző -, hozzáteszi:

Máshol pedig Z. konkluzionálja szakmai véleményét:

S ez így megy hosszú oldalakon keresztül.

Szóval, pontosan erről beszéltem, illetve erről beszélt a Tévedések és egyéb vígjátékok fejezet Becsapottak klubja című cikke is...

 

Az az igazság, nem szeretnék abba a hibába esni, hogy 99 bravózó ember között meghallom az egyetlen anyázót. Ez itt  csupán néhány fő emberi szerencsétlenség, akik lelki és egzisztenciális nyomorukat dühös billentyűzetpüfölésben vezetik le. Előző évi, több mint 250 ezres látogatottságomat tekintve ez még mindig elsöprően jó arány.

 

A fenti példákat megerősítésként szerkesztettem ide. Mivel a fórumban leírtak kimerítik a nyilvánosság előtt elkövetett becsületsértést és hitelrontást, ugyanakkor szerzői jogaim is sérültek, ezért megtettem a feljelentést a rendőrségen. Utána ügyvédeimmel polgári peres eljárás keretében is behajtjuk L.K.-on, Y.-on és a fórumnak helyet adó honlapon az elkövetett etikai sérelmeket, mert:

 

Becsületsértés

1978. évi IV. törvény 180. §
(1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben
    a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,
    b) nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.

 

Szerzői vagy szomszédos jogok megsértése
329/A. §
(1) Aki az irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotás szerzőjének a művén, előadóművésznek az előadóművészi teljesítményén, hangfelvétel előállítójának a hangfelvételén, rádió- vagy televízió-szervezetnek a műsorán, illetőleg film előállítójának a teljesítményén fennálló jogát haszonszerzés végett, vagy vagyoni hátrányt okozva megsérti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szomszédos jogok megsértését
    a) jelentős vagyoni hátrányt okozva,
    c) üzletszerűen követik el.
(3) A büntetés
    a) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szomszédos jogok megsértését különösen nagy vagyoni hátrányt,
    b) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a szerzői vagy szomszédos jogok megsértését különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva követik el.
(4) Aki a szerzői vagy szomszédos jogok megsértését vagyoni hátrányt okozva gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

 

Szóval, további békés és buldog () mocskolódást kívánok minden névtelen jánosnak, (persze amíg a rendőrség ki nem nyomozza a nevét, hogy hozzácsatolja az aktákhoz)!

 

2009.07.29

Ezúton jelzem, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság végzés formájában ismeretlen tettesek ellen megállapította a rágalmazás vétségét és utasította a 11. kerületi Rendőrkapitányságot a nyomozás lefolytatására. Ennek során a Rendőrségnek be kell azonosítania Dcsabi, Sceletor és Sláger Együttes néven bejelentkezett felhasználók személyi adatait és tartózkodási helyét, valamint a fórumnak tárhelyet adó Internet-szolgáltató székhelyét.

Személyes megjegyzésem: úgy tűnik tehát, egyre élesebben körvonalazódik az az erkölcsi határ, amelyet mindenkinek önmagában fel kell állítania, elsősorban önmaga védelmében, hogy elkerülje az ilyen, igen súlyos erkölcsi és anyagi következményekkel járó procedúrákat. A magam részéről az érintetteknek ügyvéd felkeresését javaslom, illetve ha hisznek bármiféle felsőbbrendű szellemi hatalomban, akkor imát.

 

Praying Baby

Foto by Mr. Hazelbonz

Forrás - Source: http://s341.photobucket.com/

 

Nekem az egész ügyről id. Pieter Brueghel (1525? - 1569) egy rajza jut eszembe:

 

id. Pieter Brueghel - L'Ane á l'école - 1556

 

A jobb felső sarokban lévő szamár kottafejes papírból tanít, talán énekel is. Lehetne akár szerény, áporodott személyem is, ámbár efféle gúnyolódást inkább megtartom magamnak:

 

"...mert magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el!" (Cyrano).

 

Ehhez tartsák magukat a mocskolódók.

 

2009.10.09

Ezúton jelzem, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság kitűzte a büntetőeljárás előtti meghallgatás időpontját. Az elsőrendű vádlott L.K., akinek tehát a rendőrség által nemcsak a neve, hanem a címe is ki lett derítve. A Z. születésű L.K.-nak saját honlapja van, fő "írói" álneve Sceletor.

 

2009.10.22

A meghallgatásra L.K. nem jött el. A bírói idézés kézhezvétele előtt néhány nappal L.K. kijelentkezett lakcíméről, így az új meghallgatás időpontját (2009.11.17) már az új lakcímre fogják kiküldeni.

Hát, a kijelentkezés nem volt valami bátor cselekedet, de jelzem, hogy ilyesfajta macska-egér játékkal nem lehet az igazságszolgáltatás elől kibújni, főleg nem büntetőügyben. A retorziók fokuk szerint a következők lesznek:

Természetesen ne tulajdonítsunk L.K.-nak semmilyen rosszindulatot (bár az az igazság, hogy az ellenkezője miatt van beperelve), neki éppen akkor volt költözködési ingere. A per során nem fogunk megfeledkezni Dcsabi és Sláger Együttes nevű felhasználóról sem, az utóbbi egyébként számomra meglepő módon állítólag egy hölgy!

 

2009.12.14

L.K. a harmadik meghirdetett tárgyalásra sem jött el és a bírósági idézés a második, újonnan bejelentett lakcíméről is visszajött. Időközben a Hangmester.hu színvonalas fórumhasábjain jelezte, hogy ő bizony nem fog elmenni egyetlen bírósági tárgyalásra sem. Igaza van, vinni fogják, mert most következik az ügy igazán izgalmas és látványos része, a fent említett, rendőri előállítás és sikertelenség esetén az országos körözés. Mindkettő vége optimális esetben 72 órás előzetes letartóztatásban fog kicsúcsosodni. Egyébiránt első lakcímére már rendőrök mentek ki. Bár L.K. azt állítja, hogy alaposan ismeri a jogszabályokat, mégis az ellenkezőjét teszi annak, amit a józan ész diktálna. Ugyanis téved, illetve tévedett abban:

  1. hogy az Interneten következmények nélkül lehet mocskolódni,

  2. hogy a személyazonosság nem deríthető ki,

  3. hogy el lehet kerülni az igazságszolgáltatást olyan ócska eszközökkel, mint hivatalos okirat át nem vétele,

  4. hogy a bujkálás évekig fenntartható,

  5. és hogy cselekedeteiért egyszer nem fog felelni.

Ebben az ügyben még igazán sok nem is történt, ám L.K. már elkövette a fenti 5 hibát. Rossz átlag ez...

 

Mindeközben a Hangmester.hu fórumáról is lekerültek a gyalázkodó hasábok, ám természetesen minden mentésre került, így a polgári peres (kártérítéses) eljárást ők sem fogják elkerülni.

 

2013.01.10.

4 év után a mai napon a Pesti Központi Kerületi Bíróság meghozta ítéletét:

 

L.K. bűnös az ellenem elkövetett becsületsértés vétségében és ezért 1 év próbára bocsátja.

 

A magánvádló és a vádlott elfogadta az ítéletet.

 

Íme az ítélet:

 

 

Ismételjük meg az ítéletben említett büntetőjogi paragrafust:

 

1978. évi IV. törvény 180. §
(1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben
    a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,
    b) nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.

 

Az ügy legfontosabb tanulsága, amivel a Tisztelt Bíróság szóbeli ítéletében is érvelt: a napjainkban alkalmazott bírói gyakorlat szerint az Internet nagy nyilvánosságnak minősülő médiaforma függetlenül attól, hogy a becsület csorbítására alkalmas kifejezés mennyire látogatott honlapon jelenik meg. Tehát egy zárt, csakis előzetes regisztrációval elérhető "szakmai" fórum éppoly nagy nyilvánosságú (jogi értelemben), mint a leglátogatottabb honlapok.

 

Baráti jótanácsom tehát, hogy mindenki -elsősorban önmaga védelmében-, előzetesen nagyon alaposan mérlegelje: 3. személy felé (főként a Pénzes-féle Gitáriskola felé) szóló magán-, és szakmai véleménye nem lépi-e át a szabad véleménynyilvánítás etikai kereteit.

 

2013.04.11