No more human error. Everything here is rythmical and algorithmical.

 

This is my String Theory.

 

 

Köszönetnyilvánítás

 

Ez a Gitáriskola nem jöhetett volna létre, ha nincsenek megválaszolatlan kérdések, valamint  nincsenek olyan tanítványok és érdeklődők, akik önnön tudásvágyuktól hajtva nekem azokat felteszik. Köszönöm mind e kételyszülte leveleket és beszélgetéseket, hogy végre nagyobbrészt közösen a végére járhassunk sok olyan problémának, amelyre eddig senki nem kérdezett rá vagy éppenséggel értelmetlenül lett rendszerezve...

...vagy éppenséggel értelmetlenül lett rendszerezve...

Köszönöm Önöknek azt, hogy ezáltal a Pénzes-féle Gitáriskola egy olyan egyedülálló tudásbázissá válhatott, amely eztán bármilyen zenei irány felé képes építkezni. S végül köszönöm legfőbb szponzoromnak, támogatómnak, ösztönzőmnek a rengeteg kreatív ötletet és emberfeletti örömet, amellyel Gitáriskolám írásakor vagy a magánoktatás során találkozhattam. Csakis ettől a Tőle kapott örömtől lehet a Pénzes-féle Gitáriskola teljes alkotás...

 

 

Szerzői záradék

 

A Pénzes-féle Gitáriskola demo-változatának letöltése ingyenes, de a szerző kizárólag személyes, tehát a nyilvánosságot minden formában kizáró használatra engedélyezi. Az összes olyan cselekedet, amely a szerzői jogokkal van összefüggésben, úgymint másolás, sokszorosítás, oktatás, stb., kizárólag a szerző tudtával és írásos beleegyezésével történhet. Ez vonatkozik a Gitáriskolában felhasznált bármely képre, ábrára, szövegre. A szerző a Pénzes-féle Gitáriskola demo-változatának más formátumba (tehát nem HTML-formátumba) való konvertálását nem engedélyezi. A Gitáriskolában fellelhető egyéb, nem saját anyagok felhasználhatósága (programok, vett idézetek, stb.) -a szerző legjobb tudása szerint-, ingyenes. Ha ez mégis sértené bármely személy vagy közület szerzői jogait, kéretik azt azonnal az info@gitariskola.hu címre jelezni.

A Pénzes-féle Gitáriskola -annak összes módosításával együtt-, az Artisjusnál nyilvántartott és közjegyző előtt is levédett alkotás.

 

Ars poetica

 

Gyökeresen új dolgokról beszélek, ezért sokan nem értenek. Mivel nem veszik a fáradságot, nem is fognak. Mások viszont már követnek. Ők egyre többen vannak. A nagy számok törvénye alapján 50 év múlva mi győzünk. A régi már meghalt, az új már elkezdődött.

 

Mostanában került elém Theodore Roosevelt amerikai elnök "Állampolgárság egy köztársaságban" (Citizenship in a Republic) című 1910-es beszéde. Ez a részlet tette híressé a beszédet:

 

"Nem a bíráló az, aki számít, nem az ember, aki rámutat arra, hogyan bukik el az erős, vagy hogy a jótevő hogyan tehetett volna még jobbat. Az érdem az emberé, aki valójában a küzdőtéren áll, akinek az arcát elcsúfítja a por, a vér és a verejték, aki elszántan küzd, aki hibázik, aki újra és újra elbukik. Mert nincs törekvés tévedés és hiba nélkül, de az, aki valójában küzd a jóért, aki mérhetetlenül lelkes és elkötelezett, aki a jó ügy érdekében vízre száll; aki a legjobb esetben végül elnyeri a jutalmát és győzedelmeskedik, és aki a legrosszabb esetben, ha elbukik, ő is legalább emelt fővel teszi, hiszen a bátraké a boldogság".

 

Bevezető

 

Köszönöm, hogy felkereste honlapomat! Ön a  számláló látogató Richard Wagner születése (1813. május 22.) óta! Az alábbi oldalakon Ön egy 2004. júniusában indult, azóta folyamatosan bővülő online gitár-, és zenei tudásbázist böngészhet, amely 2008. májusára a világ legnagyobb szólótechnikai módszertanává nőtte ki magát. Erről könnyen meggyőződhet, ha tüzetesen áttanulmányozza a Skálavariációk I. és Skálavariációk II. című fejezeteket. A Gitáriskolám mottója tehát: "Kutatás és fejlesztés..."

 

Mindannyian jól ismerjük a híres Murphy-törvényt: "Aminek lehetősége van elromlani, az el is fog romlani." A mondat egyszerű, pesszimista megjegyzésnek indult, ám publikációja után nemcsak a depressziósok, hanem a mérnökök is hamar rátaláltak, mert rájöttek arra, hogy rettentő mély általános igazság rejlik benne. Azóta a mondás hordozta elv folyamatosan bele van számolva a világ számtalan hasznos és haszontalan árucikkébe.

Örömmel jelzem a Tisztelt Olvasónak, hogy több évnyi komoly, régészeti ásatás után én is megtaláltam saját sarkigazságomat, amelyre aztán már nemcsak jó gitártechnikai módszertan, hanem a Murphy-törvény mintájára szinte bármi más építhető:

 

 "Egy optimális mindig van, míg a többi nem az."

 

Ezen kijelentés egyszerűsége és hatékonysága egyenértékű a már említett törvénnyel; ezt Ön is könnyen le tudja ellenőrizni saját szakmájában, akár mérnökember, akár kétkezi munkás. A Pénzes-féle módszertan ebből a sarkigazságból vezeti le az optimális gitártechnikához szükséges összes módszertani elemet:

  • optimális gitár-, és kéztartás,

  • a pengető minősége,

  • optimális pengetőtartás,

  • optimális pengetés,

  • optimális technikai skálaszerkezet,

  • optimális hangolás (hoppá, mert ilyen is van!),

  • és a legutolsó, amely meghatározás olyan ködös, mint egy londoni este a Temze felett William Turner festményein: optimális gitárszemlélet.

Az én szakmai felelősségem ezen fogalmakat érthetően megmagyarázni és egyetlen, logikusan összeilleszthető módszertanba belegyömöszölni. Erről szól a Pénzes-féle Gitáriskola folyamatos fejlesztése...

 

Amíg gőzerővel ezt teszem, kérem a Tisztelt Olvasót, hogy olvassa el Gitáriskolám másik bevezetőjét is!

 

A gitár megszólaltatása két nagy csoportra bontható: a gitárt vagy pengetővel, vagy kézzel pengetjük meg. Ezen két technika köré óriási terjedelmű gitárstílusok tömörülnek. A „kézi” módszer hagyományos stílusai a klasszikus és a flamenco-gitár, míg a pengetős stílusok közül a jazz-, rock-, latinos szólógitár-műfajt emelném ki. Léteznek persze jelentős átfedések a területek közt, illetve azt sem állítom, hogy az egyik stílus könnyebb volna a másiknál, elvégre művészi szinten már egy stílus esetében sem beszélhetünk szórakoztató könnyedségről.
 

Azon érdeklődőnek, aki a flamenco műfaj iránt érez elhivatottságot, Gerhard Graf Martinez nagyon kidolgozott gitáriskoláját ajánlom, de rögtön azt is hozzátenném, hogy a flamenco -amely egyébként is csak egy körülíró gyűjtőfogalom-, technikailag iszonyúan nehéz, főleg a kezdőknek. Én mindenképpen oktatói felügyeletet javasolnék, legalábbis a kezdeti időkben. Tulajdonképpen a flamenco-műfaj picado és a klasszikus-műfaj spanyolosan tirando technikájának kigyakorlására ezen Gitáriskola szólótechnikai szekciója is felhasználható, ám az említett két műfaj ennél nyilvánvalóan jóval több technikai apparátust vonultat fel, amelynek elhanyagolása nagyon egyoldalú gitárstílust eredményezne.

Ez a technikai apparátus viszont kiválóan felhasználható a basszusgitár alapozó technikáinál, erre számos példát hozok fel a basszusgitárral foglalkozó külön honlapomon.

 

Sok, a gitár iránt érdeklődő csupán hobbiszinten kíván foglalkozni hangszerével. Számukra a Pénzes-féle folkgitár-iskolát, mint ingyenesen elérhető, videókkel is támogatott honlapot ajánlom, amely az egyszemélyes online tanulás lehetőségeit (és korlátait) figyelembe véve igyekszik összefoglalni kedvenc dalaink akkordjait, akkordmeneteit, pengetési sablonjait. Ez az oktatási anyag főleg az ujjas pengetési technikákra igyekszik megtanítani. A Pénzes-féle folkgitár-iskola technikai repertoárja a flamenco stílusból származik.


A Gitáriskola szólótechnikai szekciója a pengetős műfajok kedvelőit célozza meg, azok közül is az elszántabbakat. Épp ezért valójában kezdők számára –bár egyre több vonatkozásban gondolok rájuk-, szintúgy nehezen feldolgozható. A Gitáriskola elsődleges célja a helyes pengetési és egyéb fontos szabályok ismertetése; úgy látom mindez rengeteg más gitáriskolából egyszerűen kimaradt vagy nem kellő részletességű. Bemutat ugyanakkor egyfajta gitártechnikai koncepciót, amelyre véleményem szerint magasabb szintű gitárjátékot is lehet alapozni, valamint ehhez kapcsolódva rengeteg skálát. Hogy ezzel a technikai tudással mit kezd a gyakorló, az már az ő dolga. Mindemellett a Gitáriskola rengeteg, folyamatosan bővülő zenei segédletet is tartalmaz, illetve fizetős formában néhány, a Pénzes-féle Gitáriskolához kapcsolódó "teljes verziós" oktatási kiadvány és szoftver is megvásárolható.

 

Természetesen nem kívánok egyetlen zenei műfajt sem erőltetni a másik hátrányára. Én általában zenei vizsgálódásaim során éppoly természetességgel hivatkozom blues zenére, mint a klasszikusokra. Azt hiszem ez a mindenre való nyitottság az alapja az igazán jó oktatóanyagnak.

A többit a Gitáriskola Előszavában, a Legutóbbi módosítások, hírek című fejezeteiben, vagy a fenti legördülő menüben, ha Ön is úgy gondolja, illetve ha csak színvonalas gitárzenét szeretne hallgatni és letölteni, akkor ezúton hívom fel figyelmét a Zenés bemutatkozás és a Jam session című fejezetekre.

D.G.