A hegedű X.

OVRE-gyakorlatok hegedűskálákra

 

Bár a saját gyártmányú skálarendszerező és skálavariációs szoftver, az OSIRE elsősorban nem a vonós hangszerek kigyakoroltatására lett kifejlesztve, ám mégis nagy hatékonysággal használható fel rá. Az OSIRE hegedűs változatának (OVRE)...

 

Az OSIRE hegedűs változata (OVRE) - A-harmonikus moll - teljes

 

...nagy előnye, hogy általa végre ábrázolttá váltak a híres hegedűskálák, amelyek ugye a hegedű fogólapján nyilvánvalóan nem láthatóak. Igazából ez a virtuális látásmód nem okoz gondot egyik haladó, Pénzes-féle módszertanon nevelkedett tanítványnak sem és ezt a "globális" rálátást az OVRE még csak növeli.

 

Egyértelmű előnyei ellenére el kell ismernem, hogy az OVRE nem optimális a hegedűtechnikában, ennek oka pedig a gyakorlati hegedűtechnika ismeretének hiánya volt; ez az első komolyabb hegedűssel történt konzultáció alatt kiderült.

 

A legnagyobb különbség az OSIRE-alapú gitármódszertanhoz képest, hogy a hegedű -ellentétben a Pénzes-féle gitár szólótechnikával-, nem kerüli az üres húros hangokat, sőt kifejezetten alapoz rá. Ennek valószínűleg vonókezelési és skálaalkalmazási és ebből következően hangzásbéli okai lehetnek.

 

(A Pénzes-féle módszertan bizonyos, itt nem részletezett okokból alapértelmezésben kerüli az üres húros skálákat vagy csak nagyon korlátozottan és szabályozottan használja fel.)

 

Ezért az üres húros skálakezdés és egyáltalán: az üres húros skálalejátszás az OVRÉ-be nem lett beépítve, amely opció azonban határozottan hiányzott a hegedűskálák konkrét feljátszásakor. (A hangok ugyanazok voltak, de nem üres húros skálaformátumban.)

 

Mindemellett hegedűs kollégám említett még 1-2 módszertani érdekességet. Például az 1. ujj pozíciója abszolút meghatározza az 1. fekvést. Tehát bárhol is legyen az 1. ujj a fogólap felett, az 1. fekvésnek minősül. Ennek oka valószínűleg, hogy nem találtak más támpontot a hegedű fogólapján. Igazából ez sem igaz 2 okból:

Az 1. fekvés meghatározásába tehát bele tudunk kötni modern szemléletű analízissel, amely még csak nem is a klasszikus hegedűszemléletből indul ki.

 

További, talán az OVRÉ-t is befolyásoló vizsgálódásokat lehetne nyitnunk a vonókezelés vonatkozásában is, ezt remélhetőleg később tesszük majd meg.

 

Az alábbi 3 videóban a hegedű és az OVRE skálás egyesítését mutatjuk be A-harmonikus mollban (a képen teljes skálaszerkezetben)...

 

Az OSIRE hegedűs változata (OVRE) - A-harmonikus moll - teljes

 

...egy matematikai skálavariáció (012) keresztül.

 

A-harmonikus moll - 1. fok + 012

 

Az OSIRE hegedűs változata (OVRE) - A-harmonikus moll - 1. fok

 

Tapasztalt szemek észrevehetik a felhasznált tetrachord-skálaszerkezetek (1 húron 4 hang) aktív használatát, amelyet az OVRE bárminemű hegedűmódszertan ismerete nélkül is megjósolt.

 

 

A-harmonikus moll - 1. fok üres húrokkal + 012

 

Itt merül fel a fentebb ismertetett üreshúr-ábrázolási probléma, amit úgy oldottunk meg, hogy csak a hegedűs játszik A-harmonikus mollhoz tartozó üres húros skálán. És mivel a legalsó hegedűhúr G, a Pénzes-féle módszertanon nevelkedett azonnal rábólint: a hegedű nagy valószínűséggel egy, az A-harmonikus moll skálához tartozó további (üres húros skálát) használt fel, ez pedig a G-mixolíd vagy ebből kiinduló variáns).

 

Az OSIRE hegedűs változata (OVRE) - A-harmonikus moll - G-mixolíd

 

(Hegedűsök bizonyára semmit nem értettek a fenti gondolatmenetből, bár az jóval logikusabb, mint az eddig elérhető bármelyik hegedű-módszertan. Írjanak 1 e-mailt és megpróbálom elmagyarázni: info@music-instrument-guitar.org)

 

 

A-harmonikus moll - teljes + 012

 

Az OVRE magas szintű hatékonyságát az is bizonyítja, hogy ezt a teljes skálaszerkezetű skálavariációt a hegedűsnek, aki egyébként már túl van jónéhány hegedűverseny megtanulásán, csak a 3. próbálkozásra sikerült feljátszania (bár az is igaz, hogy magára a gyakorlatra nem készült fel). Az igen hosszú gyakorlat során észrevehetjük és beazonosíthatjuk az alkalmazott tetrachord-skálaszerkezeteket, amelyeket teljes egészükben (és mind a 12 hangról indítva) a című fejezetben tanulmányozhatunk.