A harmonikus moll skálafokok III.

Fekvéstáblázat harmonikus mollra

 

A jelen fejezet bevezető elmélete az Alapskálák IIIc. - Fekvéstáblázat alapskálákra című fejezetben tanulmányozható, az ott ismertetett alapelveket és megközelítéseket fogjuk a harmonikus moll skálákra alkalmazni.

 

A legelső gondolat egy szintén újszerű megközelítést felvető kérdés: használható-e a 7 alapskála elnevezése (és persze vele pozíciója) a harmonikus moll skálák pontosabb meghatározásához?

 

Ehhez először hasonlítsuk össze például az A-természetes és A-harmonikus moll 1. fokát:

 

A-természetes moll 1. fok

Pénzes-féle Gitáriskola - Fekvéstáblázat harmonikus moll skálára

 

A-harmonikus moll 1. fok

Pénzes-féle Gitáriskola - Fekvéstáblázat harmonikus moll skálára

 

Amint azt a harmonikus moll bevezető fejezetében megállapítottuk, közöttük csupán 1 hang különbség van: harmonikus mollban G helyett Gisz hangunk lesz, mert a skála mindenkori 7. foka fel lett emelve. Egyébként pedig (láthatóan) semmi más különbség nincs, például mindkettő az 5. fekvésből indul, stb.

 

Ha ez így igaz, használható-e ez a hasonlóság más pozíciókra is? Igen és ehhez vegyünk egy F-líd skálát, majd az A-harmonikus moll 6. fokát:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fekvéstáblázat harmonikus moll skálára

 

A különbség megint csak kizárólag a felemelt Gisz hang, egyébiránt az A-moll tonalitáshoz tartozó F-líd skála és az A-harmonikus moll 6. foka teljesen azonosak.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Ilyen módon az alapskálák abszolút elnevezései alkalmazhatók a harmonikus moll skálafokokra is.

 

Összesítve:

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Fontos kihangsúlyoznunk, hogy ezzel nem kevertük össze az alapskálák különböző tonalitásait és a harmonikus moll skálafokokat, az egyesítés csupán a könnyebb, abszolút azonosítást teszi lehetővé.

 

Ebből következően az egyesített fekvéstáblázatot nem a harmonikus moll relatív elnevezések (1-2-3-4-5-6-7. fok), hanem az alapskálák abszolút elnevezéseivel határozzuk meg. Mivel a módosított hang mindig a moll pozíció "alatt", a mixolíd pozícióban van, a módosításokat csakis ebben az oszlopban, a mindenkori 7. fok oszlopában kell megtennünk:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fekvéstáblázat harmonikus moll skálára

 

A következő tisztázandó probléma a kétszeres módosítások, vele az enharmonikus elnevezések jelenléte, hiszen az már 2# előjegyzéstől felfelé fellép. A megoldás követi a klasszikus zeneelmélet enharmonikus "mekegéseit", ahol például Fiszisz = G hanggal. Ebből következően:

Az utolsó megoldandó kérdéskör pedig 2b előjegyzés feletti hangnemek esetében lép fel, mert ott a 7. fokok már 1b előjegyzéssel lefelé módosított hangok. Ezek:

Fogalmam sincs, hogy klasszikus zeneelmélet hogyan oldja ezt meg, de számomra az egyetlen logikus lépés (amit azért tőle ne várjunk) a módosítások lokális, ütemen belüli feloldása. Ezt a megoldást tartalmazza a fekvéstáblázat végső formája 3b előjegyzéstől felfelé:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fekvéstáblázat harmonikus moll skálára