A harmonikus moll skálafokok IIa.

 

E-harmonikus moll -teljes

1. fok - moll - 0. fekvés

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll - 12. fekvés

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

Flash-animáció

 

F-harmonikus moll - teljes

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

Flash-animáció

 

Fisz-harmonikus moll - teljes

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

Flash-animáció

 

G-harmonikus moll - teljes

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

Flash-animáció

 

Gisz-harmonikus moll - teljes

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

Flash-animáció

 

A-harmonikus moll - teljes

5. fok - fríg - 0. fekvés

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg - 12. fekvés

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

Flash-animáció

 

B-harmonikus moll - teljes

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

Flash-animáció

 

H-harmonikus moll - teljes

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

Flash-animáció

 

C-harmonikus moll - teljes

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

Flash-animáció

 

Cisz-harmonikus moll - teljes

3. fok - dúr -  0. fekvés

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr - 12. fekvés

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

Flash-animáció

 

D-harmonikus moll

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr - egyhúros

6. fok - líd - egyhúros

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

Flash-animáció

 

Disz-harmonikus moll - teljes

2. fok - lokriszi

3. fok - dúr

4. fok - dór

5. fok - fríg

6. fok - líd

7. fok - mixolíd

1. fok - moll

2. fok - lokriszi - egyhúros

5. fok - fríg - egyhúros

1. fok - moll - egyhúros

4. fok - dór - egyhúros

7. fok - mixolíd - egyhúros

3. fok - dúr - egyhúros

Flash-animáció

 

Az Alapskálák I. című fejezet ismerteti az általam legfontosabbnak minősített 7 alapskálát, az Alapskálák II. című fejezet pedig ezt a 7 alapskálát mutatja meg az összes lehetséges, azaz mind a 12 hangról indítva. Az alapskálák közül zeneelméletileg Európában a dúr és a moll skála vált uralkodóvá, az utóbbinak még további 3 variánsa ismert, amelyeket a Négyféle moll skála című fejezetben ismertetek. Ezek közül tonálisan, azaz hangnemügyileg a harmonikus moll kiemelten fontos, hiszen a legnagyobb klasszikus zeneszerzők és persze utánuk sok modern komponista is inkább ezt a moll változatot használták-használják. Valójában a klasszikus zeneelmélet bárminemű magyarázat nélkül, azaz mellékesen, "modális skálák" néven száműzte a maradék 5 alapskálát, tonálisan pedig csakis a dúr és a harmonikus moll skálával foglalkozik.

Az utóbbi már részletesen bemutatásra került a Harmonikus moll skálafokok I. című fejezetben. Itt és most vesszük a harmonikus moll skálafokokat az összes lehetséges, azaz mind a 12 hangról indítva. Ez tehát szintúgy 12 x 7 = 84 különböző skálafokot fog jelenteni. A skálák hangelnevezéseinél a temperált kvint-kvartkörből indultam ki...

 

Temperált kvint-kvartkör

 

 ...kivéve a 6 kereszt - 6 bé enharmonikus hangnemátfedésnél; ott a 6 keresztes Disz-moll skálát választottam.

A következő fontos, megemlítendő dolog egy authentikus Pénzes-féle megközelítés. Mivel ez szintúgy kidolgozásra került, ezért most az előző fejezetből idemásolom:

 

"A harmonikus moll és az alapskálák közötti további különbség, hogy az alapskálák elnevezései abszolútak, míg a harmonikus mollé relatívak. Ennek zeneelméleti okai vannak: az alapskálák mindegyike használható ugyanis önálló alaphangnemként, azaz tonális kiindulópontként és ekkor az aktuális skála lesz az 1. fok, a következő a 2. és így tovább. A harmonikus moll esetében nincs erről szó, mert egyetlen alaphangnem van, ez pedig az 1. fokról indított skála, bár természetesen a többi is alaphangnemű, de nem az 1. fokról indított. (Ez a megállapítás pontosításra szorul, amelyet a Domináns (keleties) fríg skála című fejezetben teszek meg.)

Ám érdemes ezeket az abszolút elnevezéseket -korlátozottan-, de itt is bevezetni. Erre oktatói tapasztalatom ösztönöz, mivel tanítványaim többsége néhány hónap múltán kitűnően megismeri az alapskálákat, valamint a köztük lévő zeneelméleti összefüggéseket és érdemes erre közvetett módon a továbbiakban is építeni. Jegyezzük meg, hogy ez pusztán a skálaazonosítást teszi könnyebbé, tehát ez nem egy magyarázatra szoruló zeneelméleti fogalom!"

 

Készítsünk egy gyors összesítést erről a skálaazonosítási lehetőségről:

Továbbá a gitár belső felépítéséből adódóan lehetőségünk van bármely skála egyhúros ábrázolására is. Ezt ki is használjuk, amint így tettünk az Alapskálák II. című fejezetben is. Mivel ott a skálanevek abszolútak (dúr-dór-fríg, stb.), itt viszont relatívak (1.-2.-3. fok, stb.), az egyhúros skálát az újfajta Pénzes-féle megközelítéssel az abszolút-relatív elnevezés párossal azonosítjuk. Például E-harmonikus moll teljes skála...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll teljes skála

 

...A-húrjáról indított egyhúros skálája...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 4. fok - dór- egyhúros

 

...valójában a skála 4. hangjáról, fokáról indított (A hang), ez pedig a moll-skálapozíció szerint dór fokú (tehát a dór skálától csak egyetlen hangban tér el). Utolsó megjegyzésem, hogy az egyhúros skálát terjedelemben addig ábrázolom, amíg az az általam meghatározott teljes skálában tart.

Azt hiszem, hogy minden dolgot tisztáztunk...

 

Azt hiszem, hogy minden dolgot tisztáztunk...

 

E-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - teljes

 

 1. fok - moll - 0. fekvés

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 1. fok - 0. fekvés

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 2.fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus  moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll - 12. fekvés

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll -  1. fok - 12. fekvés

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 1. fok - egyhúros

 

 4. fok - dór- egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 4. fok - dór- egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

F-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - teljes

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 1. fok - moll

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 1. fok - moll - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

Fisz-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - teljes

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Fisz-harmonikus moll - 1. fok - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

G-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - teljes

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1.fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-harmonikus moll - 1.fok - moll - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

Gisz-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - teljes

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 1. fok - moll - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Asz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

A-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - teljes

 

 5. fok - fríg - 0. fekvés

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 5. fok - fríg - 0. fekvés

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 1. fok - moll

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg - 12. fekvés

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 5. fok - fríg - 12. fekvés

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 1. fok - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

B-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - teljes

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 1. fok - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

H-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - teljes

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 7.fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

C-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - teljes

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

Cisz-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - teljes

 

 3. fok - dúr -  0. fekvés

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 3. fok - dúr -  0. fekvés

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr - 12. fekvés

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 3. fok - dúr - 12. fekvés

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 1. fok - moll - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Cisz-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

D-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - teljes

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 6. fok - líd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 6. fok - líd - egyhúros

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 1. fok - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

Flash-animáció

 

 

Disz-harmonikus moll - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - teljes

 

 2. fok - lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi

 

 3. fok - dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 3. fok - dúr

 

 4. fok - dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 4. fok - dór

 

 5. fok - fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 5. fok - fríg

 

 6. fok - líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 6. fok - líd

 

 7. fok - mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd

 

 1. fok - moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 1. fok

 

 2. fok - lokriszi - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 2. fok - lokriszi - egyhúros

 

 5. fok - fríg - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 5. fok - fríg - egyhúros

 

 1. fok - moll - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 1. fok - egyhúros

 

 4. fok - dór - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 4. fok - dór - egyhúros

 

 7. fok - mixolíd - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 7. fok - mixolíd - egyhúros

 

 3. fok - dúr - egyhúros

Pénzes-féle gitár tükörkép - Disz-harmonikus moll - 3. fok - dúr - egyhúros

 

 Flash-animáció