A harmonikus moll skálafokok I.

 

Bevezetés

A-harmonikus moll skála

Teljes

1. fok - moll fok

2. fok - lokriszi fok

3. fok - dúr fok

4. fok - dór fok

5. fok - fríg fok

6. fok - líd fok

7. fok - mixolíd fok

Flash-animáció

 

Bevezetés

 

Az előző, a Négyféle moll skála című fejezetben már felfedezhettük a moll skálák közötti különbségeket. A legelső, a természetes moll skála az alapértelmezés, hiszen skálaszerkezete egyértelműen következik az alapskálákból. Javaslatom, hogy először ezt gyakoroljuk ki alaposan, akár skálavariációkkal is. A másodikat, a harmonikus moll-variációt azonban hosszútávon legalább oly fontosnak tartom, a klasszikus-romantikus mesterek (Mozart, Bach, Vivaldi, Paganini, Chopin és persze általuk Malmsteen) ugyanis egyértelműen az utóbbi moll-variánst részesítették-részesítik előnyben.

 

A harmonikus skálafokokat én kiemelten hasznosnak értékelem nemcsak zenei, hanem technikai szempontból is, ugyanis míg az alapskálák általam optimálisnak ítélt technikai skálaszerkezetei háromféle ujjrendi kombinációból felépíthető...

 

1-2-4 kisterc, másnéven fríg kisterc, mert így indul a fríg skála

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1-2-4 kisterc, másnéven fríg kisterc, mert így indul a fríg skála

 

1-2-4 nagyterc, másnéven dúr nagyterc, mert így indul a dúr skála

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1-2-4 nagyterc, másnéven dúr nagyterc, mert így indul a dúr skála

 

1-3-4 kisterc, másnéven moll kisterc, mert így indul a moll skála

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1-3-4 kisterc, másnéven moll kisterc, mert így indul a moll skála

 

...addig ezekhez a folyamatosan módosított 7. fok hangja miatt további 2 szerkezet adódik hozzá:

 

1-2-4 nagyterc, másnéven domináns fríg nagyterc, mert így indul a domináns (keleties) fríg skála:

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1-2-4 nagyterc, másnéven domináns fríg nagyterc, mert így indul a domináns (keleties) fríg skála

 

1-3-4 nagyterc

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1-3-4 nagyterc

 

Az 2 utóbbi, újszerű ujjrendi kombinációk technikailag jóval nehezebbé teszik a harmonikus moll skálafokokat az alapskáláknál.

 

A-harmonikus moll skála

 

Először nézzük meg az A-harmonikus moll teljes skálát, amely tehát a következő hangokból áll:

 

a-h-c-d-e-f-gisz-a

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - teljes

 

Ebből a hanghalmazból kell nekünk optimális technikai szerkezetű skálákat felépíteni. Az elv már részletesen kidolgozásra került az Alapskálák I. című fejezetben. Az optimalitás mindenképpen az 1 húrra jutó 3, azaz trichord-szerkezet. Ezen felismerés birtokában vannak kidolgozva az alábbi A-harmonikus moll skálafokok.

 

Vegyünk egy gyors pillantást a már ismertetett harmonikus A-moll skála 1. fokára ...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 1. fok

 

... ahol a H húron 1-3 ujjrenddel egy kistercet kell átívelnünk...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - 1-3-4 nagyterc

 

...amely elsőre nagyon nehéz, de amely ennél is fontosabb: újszerű! Tehát a leglényegesebb változás a folyamatosan jelentkező 7. skálafok-felemelés, A-harmonikus moll esetén Gisz hang, amely egyes helyeken az ujjrendbe is drasztikusan bele fog szólni. Néhány gitáros ezt az ujjrendet bizonyára felülbírálja és más ujjrendet fog kialakítani. Ekkor ebben a pozícióban a húrra csupán 2 pengetés jut (valószínűleg 1-4 ujjrenddel), tehát elveszik a tercekkel való építkezés elve, valamint a skála hossza is rövidül. Én azt mondom: a skálák azért vannak, hogy "püföljük", a nehézségek pedig, hogy legyőzzük őket. Persze az akadályokat meg is lehet kerülni, de ennek általában ilyen-olyan ára van, tehát kérdés, hogy megéri-e technikai homogenitás feladása.

 

A harmonikus moll és az alapskálák közötti további különbség, hogy az alapskálák elnevezései abszolútak, míg a harmonikus mollé relatívak. Ennek zeneelméleti okai vannak: az alapskálák mindegyike használható ugyanis önálló alaphangnemként, azaz tonális kiindulópontként és ekkor az aktuális skála lesz az 1. fok, a következő a 2. és így tovább. A harmonikus moll esetében nincs erről szó, mert egyetlen alaphangnem van, ez pedig az 1. fokról indított skála, bár természetesen a többi is alaphangnemű, de nem az 1. fokról indított.

(Ez a megállapítás pontosításra szorul, amelyet a Domináns (keleties) fríg skála című fejezet bevezetőjében teszek meg.)

Ám érdemes ezeket az abszolút elnevezéseket -korlátozottan-, de itt is bevezetni. Erre oktatói tapasztalatom ösztönöz, mivel tanítványaim többsége néhány hónap múltán kitűnően megismeri az alapskálákat, valamint a köztük lévő zeneelméleti összefüggéseket és érdemes erre közvetett módon a továbbiakban is építeni.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Jegyezzük meg, hogy ez pusztán a skálaazonosítást teszi könnyebbé, tehát ez nem egy magyarázatra szoruló zeneelméleti fogalom!

 

1. fok - moll fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 1. fok

 

2. fok - lokriszi fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 2. fok

 

3. fok - dúr fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 3. fok

 

4. fok - dór fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 4. fok

 

5. fok - fríg fok

Ez a skálafok már üres húr pengetésekkel is gyakorolható, azaz transzponálható.

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 5. fok üres húros pengetésekkel

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 5. fok 12. fekvésben

 

6. fok - líd fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 6. fok

 

7. fok - mixolíd fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-harmonikus moll - 7. fok

 

A fenti 7 skálaszerkezet dinamikus Flash-animációban megjelenítve, valamint a hozzá tartozó egyhúros skálákkal kiegészítve (a részletes magyarázat a Harmonikus moll skálafokok II. című fejezetben tanulmányozható):