A gyors gitárjáték (az Impelliteri-pengetés) II.

Az alkarpengetés alaptechnikája egyhúron


Ismételjük meg az előző fejezet legfontosabb megállapítását:


Ezen pengetésfajta mozgási energiája nem a Malmsteen-pengetésnél megszokott és alaposan kigyakorolt csuklóból (+némely esetben az ujjakból), hanem a megfeszített alkarból származik.

 

Az alkarpengetés alap kéztartása megegyezik az eddig kigyakorolttal, a többi azonban már nem:

Ekkor sok, de még nem aktivált mozgási energia keletkezik alkarunkban.

Az 1. feladat az legyen, hogy rövid, de gyors pengetési sorozatokat ropogtatunk az üres E1 húron:

 

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Ügyeljünk arra, azaz érezzük, hogy a pengetési energia nem a csuklóból vagy az ujjakból, hanem a megfeszített alkarból származik.

 

A sorozatok legyenek rövidek, gyorsak, de egyenletesek. Kezdetben ez nem fog menni, de szisztematikus gyakorlással törekedjünk rá.

Amikor ez viszonylag jól megy, próbáljuk meg ugyanezt egymás mellett lévő hangokkal, 1-2-3-4 ujjrenddel. Ekkor tehát már betettük a másik kezet is a gyakorlatba. Először lassan váltsuk a hangokat...

 

 

...majd egyre gyorsabban:

 

 

Ezután próbáljuk meg az egyhúros E-moll roaming-ot, nem hosszan, inkább röviden, de gyorsan és egyenletesen. Emlékezzünk vissza az Improvizáció című fejezetcsomagban tanult roaming nevű gyakorlatra. A roaming szabad “sétálgatás” egy tetszőlegesen kiválasztott skálában, a jelen esetben egy egyhúros E-moll skálában:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyhúros E-moll skála

 

Ha esetleg bármilyen dallamot felfedezni vélünk a roaming során, ne lepődjünk meg, hanem folytassuk a dallamok felfedezését!