Vizsga

2. szint - közép

 

Ismertetés
A középső vizsgaszinten a vizsgázó hatékonyan képes felhasználni szerzett szólótechnikai tudását, ezt egyre nehezebb szólódarabokon keresztül valósítja meg. Zenei gondolkodása és kifejezőkészsége az improvizáció, valamint a lassú, lírai darabok  során egyre mélyül, ezért képes moll (harmonikus moll) és dúr hangnemeket is kreatívan felhasználni.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Ugyanakkor szakmai minősítésem szerint ez a szint még nem tartalmaz arpeggio-technikákat tartalmazó darabokat, tapping-technika pedig opcionálisan volt választható.

 

A legtöbb átlagos, sok éves tapasztalattal rendelkező szólógitáros ezen a szinten van, bár meg kell jegyeznem, hogy a jelen szinthez kötött zeneelméleti követelmények messze meghaladják az átlagos gitárosok ebbéli tudását.

 

Az ok, amiért a zeneelméletet erre a szintre helyeztem, többes:

A szint elérése tehetségtől és szorgalomtól függően általában 3-4 év.

Zeneelmélet
A vizsgázó mindent ért a zeneelméletből, amely a hatékony szólótechnikához és a zene elméleti értelmezéséhez szükséges. Az alábbi témaköröket képes értékelhető szinten, szóban kifejteni (belekérdezés):

 

1.
A zenei hang tulajdonságai, a konszonancia és disszonancia összefüggései, a felharmonikusok, a hangközök, a zene belső, ritmikai arányossága

2.

Út a mai, modern, temperált hangrendszerig, a hangrendszer, a cent, a pithagoraszi és az arisztoxénoszi (zarlinoi) hangrendszer problémái

3.

Hármashangzatok származtatása skálából, a tonalitás, a zene rétegei, a TSDT-képlet

4.
A temperált kvint-kvartkör és az alapskálák kapcsolatai, az egyesített alapskála-táblázat

5.
A harmonikus moll és a domináns (keleties) fríg skála/tonalitás összefüggései

6.

Az arpeggio-skálák összhangzattani összefüggései

7.

A skála technikai elrendezésének további lehetőségei:

Skálák más húros hangszereken:

8.
Kottaolvasás

1 db kottaolvasási gyakorlat spontán lejátszása a honlapon ismertetett kottaolvasási gyakorlatok közül


9.
Bár zeneelmélethez nem nagyon tartoznak matematikai képletek, de alapvető képleteket-összefüggéseket tudni kell, ilyen például:

1. feladat
Az 1. szint összes feladatát tudni kell (belekérdezés).

2. feladat
Haladó szintű skálavariációk lejátszása valamelyik alapskála-csoportban - III. lejátszási mód

4. feladat
Teljes dalok kísérettel + szólóval, például:

Kívánság szerint a fentiekkel azonos szakmai szinten lévő előadási darab (a vizsga előtt 1 héttel kottát-tabulatúrát kérek hozzá!)

5. feladat (opcionális)
Tapping-technikaPénzes-rövidített tapping – BPM = minimum 150

6. feladat
Improvizálás blues-, moll (harmonikus moll)-, valamint dúr backing track-re