Vizsga

Bevezetés és ismertető

 

Bevezetés

A vizsgarendszer célja

Elvárások a vizsgarendszer felé

Opcionális technikák számonkérése

Járulékos (nem fő) technikák számonkérése

További kondíciók

 

Bevezetés

 

2024. januárjától lehetőség nyílik a Pénzes-féle Gitáriskolában vizsgázni. Ez sok tanítvány számára vonzó lehetőség, mert -elmondásuk szerint-, egyértelmű célokat állít fel, valamint azok elérését pontosan meg is határozza.

 

A vizsgarendszer célja


A vizsgarendszer elsődleges feladata, hogy a tanítvány (vizsgázó) elé határozott zenei célokat állítson. Ezen célok reálisak, követhetők és kitartó munkával megvalósíthatók, elérésük érdekében a vizsgázónak elsősorban önmagát kell leküzdenie. A sikeres vizsga tehát elsősorban önfegyelemről, elszántságról, céltudatosságról, összességében a vizsgázó akaraterejéről fog tudósítani.
 

Elvárások a vizsgarendszer felé


A vizsgarendszer által támasztott követelmények tartalmazzák a mai modern, gitárcentrikus könnyűzene, valamint a komolyzene legáltalánosabb és legfontosabb szólótechnikai elvárásait. Ebbe technikailag beletartozik a jazz-gitár is, bár koncepcionálisan nézve sem a Pénzes-féle szólótechnikai módszertan, sem a rá alapuló vizsgarendszer nem tartalmazza például jazz-gitár akkordmenetek ismeretét. (Az összhangzattan ismerete alapkövetelmény, a jazz-gitár akkordmenetek szintén erre épülnek, ebből építkeznek, de azok már a származtatott hármashangzatok jazz zenei továbbgondolásai, a Pénzes-féle szólótechnikai módszertan pedig nem tanít jazz zenét. Azonban itt jelezzük, hogy a szerzett (3. szintű) technikai és zeneelméleti tudás tökéletesen elég a jazz zene önálló megértéséhez és aktív műveléséhez.

A komolyzene szólótechnikailag nézve főként a hegedű-, a brácsa-, a cselló szólóhangszeres irodalmán csatlakoztatható be, továbbá ide sorolhatók a zongora és az orgona (általában jobb kezes) szólamait kiemelő átiratok, szólamrészek is.

A vizsgarendszer technikai és zeneelméleti követelménycsomagja zenei és oktatási tapasztalatok alapján a gitárcentrikus könnyűzenei darabok ismeretében viszonylag könnyen beállíthatók ("nagy szólógitárosok mesterművei"), amelyhez további segítséget jelenthet a komolyzene főként szólóhangszer-specifikus ismerete. Például azon vizsgázó, aki képes Vivaldi Négy Évszak című mesterművének bármelyik gyors tételét lejátszani (1. hegedű szólam), az már garantáltan teljesítette az ide vonatkozó szakmai követelményeket.

Mivel a vizsgarendszer a Pénzes-féle Gitáriskolán belül kerül kialakításra, joggal várható el, hogy az tartalmazza a klasszikus zeneelmélet és a Pénzes-féle módszertan közti zeneelméleti és gyakorlati különbségek ismeretét: ilyenek például:

A zeneelméleti számonkérés a 2., középszinten történik, követelménylistája ott tanulmányozható.

 

Opcionális technikák számonkérése


A Pénzes-féle szólótechnikai módszertanban tanulás során a következő témakörök, technikák az alap szólótechnikai csomag kiegészítéseként opcionálisan, azaz szabadon választhatók:


Tapping-technika

A mai, modern szólótechnikának bár tevékeny, de nem fő része, nem mindegyik tanítvány szeretne foglalkozni vele, így szabadon választható / elhagyható.


Ritmusgitár

Ez a gitárszólam nem skálákat, hanem csakis akkordokat játszik. Hasonlít a folkgitárhoz, de az akkordok pengetése ujjak helyett pengetővel történik. A dalon belül sok esetben keveredik a ritmusgitár és a szólógitár szólam (azaz mindkettőt viheti 1 gitáros), de sokszor teljesen szét van választva, így a szólamokat külön kell megtanulni. Nem mindegyik tanítvány szeretne foglalkozni vele, ezért szabadon választható / elhagyható.


Funky-ritmuspengetés

Ez tökéletes átmenet az akkordozás és a szólótechnika improvizatív felhasználása között. A Get funky! című dal tanulása során mi alapszinten foglalkozunk vele, de a funky-ritmuspengetés voltaképpen szabadon választható / elhagyható.

Ha a tanítvány saját elhatározásából választotta a fenti technikák valamelyikét, akkor a vizsga során ebbéli tudásszintje számon lesz kérve.


Járulékos (nem fő) technikák számonkérése
 

Zenei effektusok

Ebben a fejezetcsomagban találhatók a zene tartalmát elmélyítő járulékos, azaz nem főtechnikaként meghatározott technikák. A szisztematikus tanulás során fokozatosan mindegyik ilyen technika kigyakorlásra, majd alkalmazásra kerül. Ennek külön számonkérése felesleges, mert előbb-utóbb úgyis beépül a tanítvány zenei személyiségébe.
 

További kondíciók
 

A kért vizsgadarabokhoz zenei háttéranyagokat digitális formátumban ingyen biztosítunk.

A vizsga során használható saját gitár-erősítő-effekt, de ha szükséges, mindezen kellékeket mi is tudunk biztosítani.

A vizsgázó a sikeres vizsgáról bizonyítványt kap, a kapott bizonyítvány államilag el nem ismert.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Vizsgaoklevél


A kapott bizonyítvánnyal a Pénzes-féle módszertan még nem tanítható.

Sikertelen vizsga esetén egy másik időpontban +1 újrakezdési lehetőség van.

 

A Pénzes-féle Gitáriskola bármikor megváltoztathatja a vizsgaszabályzatot, valamint a vizsgakövetelményeket, de ez nem érinthet függőben lévő vizsgákat, illetve utolsó fázisban lévő vizsgafelkészülést.

A vizsgarendszer alapjában véve a Pénzes-féle Gitáriskolában tanulók számonkérési rendszere, de természetesen kívülről is várunk vizsgázókat, ebben az esetben azonban baráti jótanácsunk előzetes felkészülési kurzus elvégzése. Ehhez a Pénzes-féle Gitáriskola külön órákat / kurzust biztosít a mindenkori aktuális (személyes vagy csoportos) óradíj szerint.

Ha a vizsgázó engedélyezi, a vizsgáról videófelvétel készül, amely később publikálásra kerül a Pénzes-féle Gitáriskola honlapján (www.gitariskola.hu).


Vizsgaidők:

A vizsgarendszer 3 különböző tudásszintet állapít meg: