Dalok, szólók, szólórészletek

Bevezetés

 

Bevezetés

A technika és tartalom eszközei

A gyakorlási szintek

Dallista

 

A szerzői jogi állásfoglalások a Szerzői jogok című fejezetben tanulmányozhatók.

 

You can read copyright statements in the chapter Copyright.

 

Bevezetés

 

A Pénzes-féle módszertan a lehető leglogikusabban rendszerezte, katalogizálta a különböző gitárfajtákon, tágabb értelemben a húros hangszereken lecsapódó skálarendszereket és megfelelő minőségben értelmezte, meg is magyarázta. Sőt, sok esetben sikerült mindebben tovább is lépnie és új zenei-zeneelméleti összefüggéseket felfedezni.

Mindez megfelelő minőségű és "szilárdságú" alapot ad ahhoz, hogy a lehető leglogikusabban dolgozzunk fel dalokat, önálló szólókat vagy kiragadott szólórészleteket. Pontosan ez hiányzik a legtöbb oktatási anyagból, hiszen azok a fiatalság spontán meggondolatlanságával azonnal beleugranak a dal szó szerinti megtanításába. Kell-e mondanom, hogy ez zeneileg-pedagógiailag mennyire helytelen?

Amint honlapomon több helyen is utaltam rá, ne felejtsük el: nincs zene a skálarendszeren kívül, aki tehát a skálarendszert ismeri (és a hozzá kapcsolódó hangszerspecifikus technikai repertoárt), az előbb-utóbb minden tud, mindent lejátszik, ellenben aki csak a dalt ismeri, az nem lesz képes ezt a speciális tudást más dalra áttenni (vagy csak nagyon nagy erőfeszítések árán, ami már meghaladja a legtöbb öngyakorló erejét).

Nem, nem lehet az alapozást megkerülni, csakis a zseniknek (igazából nekik sem).

 

Igazából ez a Pénzes-féle módszertan: egy hatalmas, alapozó erődítmény.

 

 

Ebből aztán vígan lövöldözhetünk bármelyik gitárstílus felé és soha nem fogunk mellétrafálni, mert alapozásunk bombabiztos. Ezen állítást bizonyítjuk majd be a későbbiekben feldolgozott zenei anyagokkal, amelyekben éppúgy található lesz klasszikus, mint könnyűzene.

 

Az alapozást tehát senki olyan nem kerülheti meg, aki hangszertudását komolyabb léptékekre tervezi.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Ebből az is következik, hogy soha ne ugorjunk bele még a kezdő szintű dalokba sem a megfelelő szintű technikai repertoár és a skálarendszer alapszintű elsajátítása nélkül.

 

Ennek hiányában a szerzett tudás garantáltan hézagos, felületes és hibákkal teli lesz.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Mondom: a lényeg nem a dal lejátszásában van, hanem az alatta fekvő skálarendszer aktív ismeretében és használatában.

 

Következésképpen a dalok, szólók, szólórészletek feldolgozása nem lesz túl aprólékos. Ez alatt azt értem, hogy nem fogom megmutatni és órákig magyarázni egy dal, szóló, szólórészlet minden egyes hangját. Chopinnél ennek van értelme, a könnyűzenére azonban ez a szőrszálhasogatás általában nem igaz. Aki ezt teszi, az nem látja a zene végső lényegét, nem érzékeli a zene különböző tartalmi mélységeit, netalán ködösít, mellébeszél. Ilyen zenei magyarázókkal sokkal találkoztam már; mintha csak egy hétvégi bevásárlócédulán hexametereket keresnének...

Ugyanis bár egy Scorpions-gitárszóló lehet kiválóan kidolgozott és jól hangzó, benne garantáltan nincs több zenei tartalom, mint egy Beethoven-zongoraszonátában.

 

A cél tehát a skálarendszer aktív "műveltetése", kigyakoroltatása lesz. Erre a Pénzes-féle módszertan a sok, saját fejlesztésű szemléltető eszközével (például OSIRE, de ide sorolhatok egy bikaerős, a videóvágásra beállított számítógépet is) magas színvonalon felkészült.

 

Mindebből következően a dal, szóló, szólórészlet felvázolásának szabványos menete a következő lesz:

 1. bevezetés - a dal, szóló, szólórészlet általános ismertetése,

 2. a teljes skálarendszer bemutatása, amely táblázat formátumban jelenleg az Alapskálák III. fejezetben van publikálva a "Szólógitáros legfontosabb táblázata" címmel,

 3. a tonalitás megállapítása,

 4. a tonalitásból következő (gitárspecifikus) skálák meghatározása (elsősorban az egyesített alapskála-táblázat alapján),

 5. a dal, szóló, szólórészlet konkrét skálá(k)ba vagy skálatöredék(ek)be való illesztése,

 6. videó,

 7. technikai és egyéb megjegyzések,

 8. letölthető kotta (ha a szerzői jogok engedik).

Tehát kottát is mellékelek .jpg képformátumban és a Finale Notepad 2003-as verziója által lejátszható .mus formátumban (.zip-be csomagolva; a program ingyenesen letölthető a Letöltések című fejezetből). A kottapublikálásra azonban főleg könnyűzene esetében nem lesz mód szerzői jogok miatt. Ilyen esetben a Tisztelt Olvasónak saját magának kell a kottát megszereznie. Ennek ellenére a dalt, szólót, szólórészletet a kottaösszefüggések alapján is ismertetni fogom.

 

A technika és tartalom eszközei

 

A dalok, szólók, szólórészletek feldolgozása előtt néhány további dolgot tisztáznunk kell. A legelső és egyúttal legfontosabb megállapítás már többször felröppent honlapomon:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Semmit nem tudunk kizenélni magunkból, ami nincs benne az ujjainkban. Mert nem tudunk kimondani olyan szót, olyan mondatot sem, amit nem ismerünk, amit előzőleg nem tanultunk meg.

 

Ugye érthető?

A logikusan gondolkodó gitáros ebből csakis 1 következtetést tud levonni: az alapozás kizárólag gitárcentrikus technikai alapozásról szólhat, semmi másról. Ez voltaképpen egyetlen kigyakorlandó alaptechnikát jelent, ez pedig a folyamatos fel-lepengetés.

 

Az összes többi technika már nem alaptechnika, legalábbis az én szakmai értelmezésem szerint. Szólótechnikailag a későbbiekben, közép szinten szükségünk lehet még az arpeggio-skálák ún. sweep-picking nevű technikájára, illetve opcióként tanulhatunk tapping-technikát is, de ezek sem alapozó eszközök.

 

Ezeken felül a magam részéről én technikai effektusnak nevezek minden további, a szólógitáron alkalmazott technikát. A technikai effektusok a zene tartalmi mélységét hivatottak tovább mélyíteni, egyúttal az improvizáció fontos kellékei. Ilyenek:

A gyakorlási szintek

 

A publikált zeneanyag komolyzene és könnyűzene főkategóriákba lesz sorolva, mindegyiken belül pedig nehézségtől függően további szintek kerülnek felosztásra: kezdő, közép és haladó szint.

 1. A kezdő szint azt jelenti, hogy az alapozás után elkezdhetünk foglalkozni vele.

 2. A közép szint dalainak, szólóinak, szólórészleteinek közös jellemzője, hogy nem lehet beléjük "csak úgy" ugrani. Talán ez az a szint, ahová a legtöbb lelkes amatőr minden előzetes tapasztalat nélkül megpróbál felkapaszkodni (kihagyva a legfontosabbat: az optimális alapozást), mondván: "Ma megvettem a gitárt, holnap már Led Zeppelint tanulok!"

 3. A haladó szint a "veszett nehéz", "na én ezt sohase", illetve "teker, mint az állat" kategória. Igazából már a Mount Everest legteteje, amit az ember -nem is vígan-, de elér, ha van hozzá kellő kitartása és ideje. Kell-e mondanom, hogy mindennek a legvégén...?

Dallista