Quick licks - Andy James

 

Bevezetés

Skálarendszer

Videó

 

A szerzői jogi állásfoglalások a Szerzői jogok című fejezetben tanulmányozhatók.

 

You can read copyright statements in the chapter Copyright.

 

Bevezetés

 

A Pénzes-féle módszertanban már megszokhattuk a neoklasszikus metálstílus felé irányuló, nyílt szimpátiát. Gyorsan olvassuk is végig ezen stílus fő jellegzetességeit:

A jelen szólódarab a fentiek sűrített iskoladarabja, feljátszója pedig az a Szalók Márton, aki volt tanítványként technikailag már régesrég megelőzött engem. Nem probléma ez, hiszen "rossz a mester, ha a tanítvány nem szárnyalja felül". Mivel szerzői jogi okokból a dal kottáját nem publikálhatom, itt csak egy rövid, de úgy vélem technikailag alapos zeneelméleti ismertetőre tudok vállalkozni, amelyből a a tapasztalt gitáros már képes leszűrni a lényeget.

 

A szólódarab alaptonalitása A-harmonikus moll, akkordmenete pedig bár a könnyűzenéből táplálkozó, de sokszor klasszikus harmóniasémákat is követi. Bevezetésképpen nézzük meg ezen tonalitásra építhető technikai skálánkat:

 

A-harmonikus moll

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

 

Aki ezen skálákat jól ismeri, az szinte már folyékonyan olvas a szólódarabban felröppenő frázisokból. A teljesség igénye nélkül nézzük meg a leggyakrabban alkalmazott technikai szerkezeteket:

 

A-moll hármashangzat és variációi minden mennyiségben

 

A fenti teljes akkordszerkezetből Márton leggyakrabban a következő pozíciókat használja fel:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A-moll hármashangzat

Pénzes-féle Gitáriskola - A-moll hármashangzat

Pénzes-féle Gitáriskola - A-moll hármashangzat

 

A főtéma például a legalsó szerkezetben került kidolgozásra.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Itt, ennél pontnál fontos megjegyezni, hogy egyetlen komolyabb dalt, előadási darabot sem lehet tökéletesen (értsd: sablonos egyszerűséggel) beilleszteni egyetlen skála-, vagy akkordszerkezetbe sem, helyette legtöbbször a kettő kombinációját alkalmazhatjuk. Ám valójában ez nem probléma, mert tudjuk, hogy "nincsen dal tonalitáson kívül", tehát az alap technikai sémákat mégis mindig maga a tonalitás (tehát annak skálái) határozzák meg.

 

A szólódarabban továbbá -a klasszikus hagyományoknak megfelelően-, sűrűn szerepelnek szűkített skála-, és akkordrohamok. Első pillantásra a leggyakrabban felhasznált szűkített arpeggio-szerkezetek a következők:

 

Gisz-szűkített hármashangzat és variációi minden mennyiségben

Pénzes-féle Gitáriskola - Szűkített hármashangzat

 

Illetve ennek a felső 3, vékonyabb húrokon lecsapódó hangjai (az egyik arpeggio-fejezet pontosan ezen sémákat gyakoroltatja be - Gyakorlatok F-szűkített arpeggio-skálára):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Szűkített hármashangzat

 

A neoklasszikus metálstílusra az egyhúros skálák hatékony használata is jellemző. Ezt nem oly nehéz kiolvasnunk az A-harmonikus moll skála teljes skálaszerkezetéből...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A-harmonikus moll skálái

 

...hiszen az egyhúros skálák a teljes skálaszerkezet vízszintes, 1 húron lecsapódó szeletei (bővebben HM Ia. - Egyhúron című fejezet):

 

1. fok - moll fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-harmonikus moll - 1. fok

 

3. fok - dúr fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-harmonikus moll - 3. fok

 

4. fok - dór fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-harmonikus moll - 4. fok

 

5. fok - fríg fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-harmonikus moll - 5. fok

 

6. fok - líd fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-harmonikus moll - 6. fok

 

7. fok - lokriszi fok

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyhúros A-harmonikus moll - 7. fok

 

A szóló végén egy kis virtuóz tapping-részlet is felröppen. Nyilvánvaló, hogy a szólódarab épúgy skála-, mint harmóniaépítkezés, valamint felhasználás tekintetében egyértelmű rokonságot mutat a következő, már publikált szóldarabokkal:

Az igazat megvallva, a szólórészlet (mint a legtöbb neoklasszikus metáldarab) technikailag kissé (nagyon) túlhajtott, azaz zeneileg nem igazán ízléses ennyi skála-, és akkordrohamot ilyen rövid idő alatt bemutatnunk. Ez természetesen nem Márton hibája, hanem a komponistáé, akinek -főként napjaink teljesítményorientált szemlélete miatt-, a komponálás szent pillanataiban szintén megzabolázhatatlan teljesítménykényszere lehetett. Az ezzel kapcsolatos tömör álláspontunk már elhangzott a Pénzes-féle Gitáriskolában:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

"Tanuljunk meg gyorsan játszani, majd tanuljunk meg lelassulni!"

 

Skálarendszer

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyesített alapskála-táblázat

 

Videó