A cselló I.

 

Bevezetés

Alaphangolás

A cselló egyesített húrtáblázata

 

Bevezetés

 

A cselló (a violoncello név rövidített változata), másik nevén gordonka a vonós hangszercsalád második legnagyobb tagja. Sokáig csakis basszushangszerként funkcionált, szólóirodalmát Domenico Gabrieli alapozta meg 1680 körül. Külső megjelenése és egyéb jellemzői kezdetben nem voltak szabványosak, például J. S. Bach híres hat cselló-szólószvitje közül a hatodik öthúros hangszert igényel. Klasszikus méreteit és alakját Stradivari alakította ki 1710 körül. A cselló első igazi szólóreneszánsza Itáliában kezdődött Vivaldi, Tartini, Boccherini idején, romantika pedig a hangszert mély tónusú, szomorkás hangja miatt a végletekig felmagasztosította.

 

Csellista

 

Néhány halhatatlan mű e fantasztikusan termékeny korszakból:

 

Cselló 1.Cselló 2.

 

 

Gyorsan nézzük meg a csellót a klasszikus zenében oly fontos vonóshangszer-sorrendben fizikai terjedelem szempontjából:

  1. nagybőgő, másik nevén gordon (kvart hangolású)

  2. cselló (kvint hangolású)

  3. brácsa, másik nevén mélyhegedű (kvint hangolású)

  4. hegedű, másik nevén fidula (kvint hangolású)

A nagybőgő inkább a basszusgitárhoz hasonlítható (illetve inkább fordítva, mert az utóbbi lett később megalkotva), mert szakmai véleményem szerint az alaphangolás és az ebből következő technikai skálaszerkezetek jobban meghatározzák a hangszer jellegét, semmint az, hogy vannak-e érintői vagy sem, illetve használunk-e vonót megszólaltatásakor. A cselló-brácsa-hegedű azonban így oly szorosan összetartozó triót alkot, hogy a hegedűskálákban és a brácsaskálákban (illetve a gitárcentrikus tetrachord-skáláknál) ismertetett technikai skálaszerkezetek, a végtelenített vonósskála és sok más közös jellemző (például a felharmonikus-vizsgálatok) szinte egy az egyben átemelhetők a csellóra, ezért a jelen fejezet tanulmányozása előtt mindenképpen olvassuk el az említett részeket.

 

Alaphangolás

 

A cselló kvint alaphangolása a 16. század második felétől érvényes:

 

C - G - D - A

Az A4 a normál zenei A hangot jelöli, amely jelenleg 440 Hz. A cselló 4 húrjának konkrét (temperált) zenei frekvenciái:

 

C - G - D - A

65,4 - 97,99 - 146,83 - 220 Hz

 

Az alaphangolás az ötvonalas kottában csakis basszuskulcsban ábrázolható:

 

A cselló alaphangolása az ötvonalas kottában

 

Láthatjuk, hogy a cselló legalsó C hangja pontosan 2 oktávval van mélyebben attól a középregiszterű, egyvonalas C hangtól (261,62 Hz)...

...amelyikről az általános iskolában azt tanultuk, hogy "ő a dó az 1. pótvonalon":

 

 

Sőt, csellónkat akár fülre is behangolhatjuk az Egyéb hangszerek hangolása fülre V. - Cselló című fejezetben leírtak alapján!

 

Illetve nézzük meg a Pénzes-féle cselló-tükörképen a 4 üres húr mellett a zongora fehér billentyűit, azaz a törzshangokat  is. Láthatjuk, hogy a jobboldali függőleges húr a legvastagabb, C hangra hangolt húr:

 

Pénzes-féle cselló-tükörkép - C-dúr és hangjai

 

A cselló egyesített húrtáblázata

 

Mivel a csellón éppúgy nincsenek érintők, mint a hegedűn, a brácsán és a nagybőgőn, ezért a matematikát kell segítségül hívnunk a cselló "virtuális" érintőinek pontos meghatározására. Az ezzel kapcsolatos vizsgálódás igen részletesen kidolgozásra került a Hegedű II. - Temperált-e a nem temperált hegedű? című fejezetben, ezért itt már csak a végeredményt, a cselló standard menzurahosszából, azaz 697 milliméterből kiszámított egyesített húrtáblázatot közlöm:

 

Egyesített húrtáblázat cselló menzurahosszára

 

A táblázat megértéséhez szükséges összes összefüggés az említett fejezetben tanulmányozható.