Az alapskálák Ia.

 

Bevezetés

A 7 alapskála

F-dúr

G-dór

A-fríg

B-líd

C-mixolíd

D-moll

E-lokriszi

A 7 alapskála balkezeseknek

A 7 alapskála - statikus tabulatúra

A 7 alapskála - balkezes statikus tabulatúra 

 

Bevezetés

 

Az alapskálák technikai koncepciójának megértéséhez kérem az Olvasót -ha eddig nem tette-, először olvassa el a következő fejezetcsomagot:

A gitár hangterjedelméből és szerkezeti felépítéséből adódóan az F-dúr és a hozzá tartozó hangnemek a legalkalmasabbak az alapskálák technikai elsajátításához. (Az F-dúrhoz tartozó E-lokriszi így is komoly gondokat fog okozni a klasszikus, 12 érintős gitáron való gyakorlás közben.) Tehát bevezetőként még egyszer, az alábbi hangtömegből kell nekünk megfelelő, tehát hosszú távú fejlődést biztosító, azaz optimális alapelvekre épített skálasablonokat gyártanunk:

 

Pénzes-féle Gitáriskola

 

A felvázolás villámgyors eszköze a saját gyártmányú komplex skálarendszerező és skálavariációs szoftver volt, neve OSIRE. A fenti hangtömegből alkotott 7 alapskála szerkezetében igen különbözik egymástól, ezt a tükörkép jól szemlélteti, így össze nem keverhetők, de technikailag mégis homogének, hiszen voltaképpen mindegyik alapskála felépíthető 3 ujjrendi kombinációból.

 

Ez óriási előnyt jelent!

 

A kombinációk elnevezései szintén saját találmány és szerintem hasznos mozzanat volt, mert a tanítvány számára könnyen és gyorsan teszi azonosíthatóvá az ujjrendi szerkezetet (amelyeknek egyébként nincs külön elnevezése a klasszikus zeneelméletben):

 

1-2-4 kisterc, másnéven fríg kisterc, mert így indul a fríg skála

Pénzes-féle Gitáriskola

 

1-3-4 kisterc, másnéven moll kisterc, mert így indul a moll skála

Pénzes-féle Gitáriskola

 

1-2-4 nagyterc, másnéven dúr nagyterc, mert így indul a dúr skála

Pénzes-féle Gitáriskola

   

Az alapskálák nyers, technikai lejátszásakor az ujjrend nem változhat meg!

 

Nem jó (nem optimális) például az 1-3-4 nagyterc technika, erről részletesen írok a Szólótechnikai alapok I. című fejezetcsomagban.

 

A 7 alapskála

 

Most pedig lássuk a 7 alapskálát külön-külön, amely során az alábbi módon fogjuk kiemelni a trichord-skálaszerkezeteket a teljes skálából (az ábra elkészítését köszönöm Süle Zoltánnak!):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A 7 alapskála kiemelése a teljes skálaszerkezetből

 

F-dúr 

2 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

 

G-dór

1 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

 

A-fríg

1 fél – 3 egész – 1 fél – 2 egész

Bár egyesek szerint A-frigid...

Pénzes-féle Gitáriskola

 

 

B-líd

3 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél

Lidi néni kedvenc skálája; mindig akkor kezdett dörömbölni a partvissal, amikor ezt a skálát gyakoroltam...

Pénzes-féle Gitáriskola

 

 

C-mixolíd

2 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

 

D-moll

1 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 2 egész

A jó öreg Molli néni a maga skálájával...

Pénzes-féle Gitáriskola

(A további 3 moll változat a Négyféle moll című fejezetben kerül ismertetésre.)

 

 

E-lokriszi üres húrokon és 12. fekvésben

1 fél – 2 egész – 1 fél – 3 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

Pénzes-féle Gitáriskola

 

 

Most nézzük a fenti 7 alapskálát Flash-animációban, amiből jól láthatjuk, hogy a skálák mennyire szorosan, logikus egységben kapcsolódnak egymáshoz:

 

 

A fenti animáció valójában kissé pontatlan, hiszen rendszerünkben nincsen kiemelten fontos hang, így például a pirossal jelölt F hang sem az. A Pénzes-féle módszertanban minden alapskála egyenértékű egymással, épp ezért idemásolom az Alapskálák II. című fejezetből az aktuális teljes animációt is (amely egyhúros skálákat is fog tartalmazni):

 

 

Itt, ennél a pontnál kell megkérnem a lelkes gitárnövendéket, hogyha valóban komolyan gondolja tanulmányait, akkor ne is lapozzon tovább a Gitáriskolában, míg legalább középszinten nem gyakorolta be az alapskálákat (legalábbis ne keressen új technikákat). Követett módszerünk ugyanis ezekből indul ki, így szinte reflexszerű tudásuk nélkül a sokkal bonyolultabb skálavariációk sem tanulhatók meg. Ennek próbálgatása vagy sikertelenséget, vagy hibás beidegződéseket fog eredményezni, amely messzebb tekintve ugyanaz. (Igen, itt kezdődik a vér, az izzadtság és az unalom!) Egyúttal érdemes az eddig megtanult szóló-, és egyéb darabokat ebbe a rendszerbe is beilleszteni, majd kigyakorolni.

 

Ha a 7 alapskálát alaposabban tanulmányozzuk, a következő felfedezéseket tehetjük:

A 7 alapskála balkezeseknek

 

Egészen eddig elfeledkeztünk a balkezesekről, hiszen a Pénzes-féle OSIRE-tükörkép valójában jobbkezeseknek szól. Hát ennek most vége, hiszen a tükörkép egyetlenegy elegáns informatikai mozdulattal balkezessé konvertálható. Nemcsak a jobbkezeseké a világ!

 

F-dúr - teljes

Pénzes-féle Gitáriskola

 

F-dúr 

2 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

G-dór

1 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

A-fríg

1 fél – 3 egész – 1 fél – 2 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

B-líd

3 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

C-mixolíd

2 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

D-moll

1 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 2 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

E-lokriszi üres húrokon és 12. fekvésben

1 fél – 2 egész – 1 fél – 3 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

Pénzes-féle Gitáriskola

 

A 7 alapskála - statikus tabulatúra

 

Természetesen arra is van azonnali informatikai lehetőségünk, hogy a tükörképeket az eddig megszokott statikus tabulatúra formátumban vázoljuk fel.

 

F-dúr - teljes

Pénzes-féle Gitáriskola

 

F-dúr 

2 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

G-dór

1 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

A-fríg

1 fél – 3 egész – 1 fél – 2 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

B-líd

3 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

C-mixolíd

2 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

D-moll

1 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 2 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

E-lokriszi üres húrokon és 12. fekvésben

1 fél – 2 egész – 1 fél – 3 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

Pénzes-féle Gitáriskola

 

A 7 alapskála - balkezes statikus tabulatúra

 

S ez már tényleg luxus kategória, de erre is képesek vagyunk...

 

F-dúr - teljes

Pénzes-féle Gitáriskola

 

F-dúr 

2 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

G-dór

1 egész – 1 fél – 3 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

A-fríg

1 fél – 3 egész – 1 fél – 2 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

B-líd

3 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél

Pénzes-féle Gitáriskola

 

C-mixolíd

2 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 1 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

D-moll

1 egész – 1 fél – 2 egész – 1 fél – 2 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

 

E-lokriszi üres húrokon és 12. fekvésben

1 fél – 2 egész – 1 fél – 3 egész

Pénzes-féle Gitáriskola

Pénzes-féle Gitáriskola