Arpeggio–skálák

Bevezetés

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

Arpeggio-jellegű darabok

 

Bevezetés

 

Az arpeggio egy zenei utasítás, amely azt jelzi, hogy a hangokat "hárfaszerűen", azaz nem egyszerre, hanem gyors egymásutánban szólaltatjuk meg.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Szólótechnikailag nézve ekkor legtöbbször 1 húrra 1 pengetés jut.

 

Ebből következően a felhasznált zenei alapelemek általában akkordok, hangzatfelbontások és nem skálafutamok, mert az utóbbiak -sűrűbb hangszerkezetük miatt-, erre ritkán alkalmasak. A fejezetcím tehát kissé pontatlan, mert valójában nem skálafutamokról beszélünk, hanem a skálákból tonálisan levezetett akkordfelbontásokról. Mégis az "arpeggio-skálák" kifejezést használtam, mert míg az akkordok és esetleges felbontásaik legtöbbször csupán a zene középső, kísérő részét alkotják...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zene rétegei

 

...addig a mostani esetben határozottan és célzatosan szólótechnikai elemként vannak felhasználva, amely egyértelműen a skálák sajátossága.

 

A gyorsaság és a felbontás miatt a pengetés is formabontó: erőteljesen alkarból elkövetve egy irányban kizárólag le-, illetve felfelé pengetünk (ezt nevezték el nagyon okos angol "szakszóval" sweep-picking-nek), egyébiránt másra nem is igazán marad időnk. Természetesen különálló, mellette nagyon hasznos gyakorlatsorozat lehet az arpeggio-skálák folyamatos fel-lepengetéses kigyakorlása, mert ez igen feljavítja a pengetés általános minőségét.

 

Kapcsolódó fejezetek

 1. Bevezetés

 2. Arpeggio-centrikus zeneelmélet

 3. Tört-arpeggio-szerkezetek

 4. A sweep-picking

 5. F hangról indított dúr-moll-szűkített hármashangzatok

 6. A-moll - G-dúr - F-dúr - E-dúr-arpeggio

 7. C-dúr hármashangzatos alap

 8. C-dúr hármashangzatos alap + skálavariációk

 9. F-dúr hármashangzatos alap

 10. B-dúr hármashangzatos alap

 11. Am-legato arpeggio
 12. Pénzes-legato
 13. Gyakorlatok F-szűkített arpeggio-skálára
 14. További gyakorlatok szűkített arpeggio-skálára
 15. Ujjelfektetéses arpeggio-szerkezetek
 16. Húrkihagyásos arpeggio-szerkezetek
 17. Teljes arpeggio–skálák

 18. Teljes arpeggio–skálák - balkezeseknek

 19. Teljes arpeggio–skálák - statikus tabulatúra

 20. Teljes arpeggio–skálák - balkezes statikus tabulatúra

 21. A természetes moll és az arpeggio-szerkezetek - Kaminskij Péter írása

Az arpeggio-témakörhöz tartozik még az alábbi fejezetcsomag:

 

Az arpeggio-, és alapskálák összekapcsolása

Arpeggio-jellegű darabok

 

Az alábbi zenedarabok vagy teljesen vagy töredékeiben arpeggio-jellegű technikákat tartalmaznak:

 1. Kettősverseny - 1. tétel zárórésze - J. Brahms

 2. Arpeggio-téma a 34. szimfónia végéről - W. A. Mozart

 3. Trilogy Suite op. 5 - Yngwie J. Malmsteen

 4. Liar - Szólórészlet - Yngwie J. Malmsteen

 5. Morning Star - Winnie Moore

 6. Neoklasszikus rock szóló

 7. Play with me - Extreme