Arpeggio-skálák

Tört-arpeggio-szerkezetek

 

Dúr

Dúr-háromszög

Dúr-fordított háromszög

Dúr-ferdeség

Moll

Moll-háromszög

Moll-fordított háromszög

Moll-ferdeség

Szűkített

Szűkített-háromszög

Szűkített-fordított háromszög

Bővített

 

Ezen fejezet csupán gondolatébresztő annak felfedezésére, hogy a skálák, főként az akkordok technikai szétboncolgatásában milyen további lehetőségek rejlenek. Hiszen sokszor egy skála-, vagy akkordrészlet kiragadása technikailag éppoly hasznos és hatásos lehet, mint magának a "főobjektumnak" kigyakorlása. Ebben a vonatkozásban már az sem számít, hogy a gyakorlat zeneelméletileg éppen melyik hangnemben van, hiszen mivel a gitár temperált hangszer, rajta a technikai szerkezetek (zeneileg) torzításmentesen transzponálhatók, azaz áthelyezhetők.

 

Tehát mit is teszünk? Először is vesszük az Arpeggio-centrikus zeneelmélet című fejezetben felvázolt 4-féle hármashangzat teljes szerkezeteit OSIRE-OGRE-megjelenítésben. Mivel az ottani kiindulópontunk C-hármashangzatok voltak, legyen most ebben az esetben is:

 

C-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

C-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-moll

 

C-szűkített

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-szűkített

 

C-bővített

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-bővített

 

A nem teljes skálás gyakorlatok tehát a fenti teljes szerkezetekből kiemelt, a tonalitásra nagyon jellemző technikai töredékek. A vizuális kiemelést pirossal jelzem 1 oktávon belül, tehát 12. fekvés alatt, meghagyva az eredeti teljes, 24 fekvéses skálaszerkezetet.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Az általam felállított további alapfeltétel, hogy a kiemelt szerkezet szekvenciálisan tartalmazza a hangzatot alkotó hangokat, például C-dúr hármashangzat esetén a hangok sorrendje mindig C-E-G legyen. Ha ezt a feltételt nem szabjuk meg, a fenti teljes szerkezet össze-vissza, keresztül-kasul megjeleníthető lesz, ami a modellezés szempontjából teljesen értelmetlen.

 

Mivel a gitár egy helyen, a G és H húrok között nem kvart, hanem nagyterc hangolású, ez meg fogja változtatni a töredékek vizuális megjelenését. Például Moll-ferdeség nevű szerkezetnél...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-ferdeség nevű szerkezet

 

...ha ez a szerkezet bárhol is éri a G vagy H húr hangolási különbségét, akkor a következőképpen torzul el:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-ferdeség nevű szerkezet - 1. torzulás

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-ferdeség nevű szerkezet - 2. torzulás

 

Ezeket a torzulásokat nem veszem be a töredékek modellezésébe. Ezt a torzulási tényezőt beleszámolva természetesen a keletkezett vizuális töredékek az összes lehetséges hangnemben ugyanolyanok lesznek.

 

Dúr

 

Dúr-háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Dúr-háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Dúr-háromszög - teljes

 

Dúr-fordított háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Dúr-fordított háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Dúr-fordított háromszög - teljes

 

Dúr-ferdeség

Pénzes-féle gitár tükörkép - Dúr-ferdeség

Pénzes-féle gitár tükörkép - Dúr-ferdeség - teljes

 

Moll

 

Moll-háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-háromszög - teljes

 

Moll-fordított háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-fordított háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-fordított háromszög - teljes

 

Moll-ferdeség

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-ferdeség

Pénzes-féle gitár tükörkép - Moll-ferdeség - teljes

 

Szűkített

 

Szűkített-háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Szűkített-háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Szűkített-háromszög - teljes

 

Szűkített-fordított háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Szűkített-fordított háromszög

Pénzes-féle gitár tükörkép - Szűkített-fordított háromszög - teljes

 

Bővített

 

A bővített hármashangzat oly ritkán fordul elő a zenében, hogy szólótechnikai töredékeit nem vázolom fel. Ha esetleg mégis felmerülne, a teljes szerkezet sormintájából vígan tudunk dolgozni:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-bővített

 

A fenti nem teljes skálás gyakorlatokat kezdetben hangsúlyozottan folyamatos fel-lepengetéssel gyakoroljuk. Később viszonylag könnyen lesz rájuk illeszthető az arpeggio speciális technikája, a sweep-picking. Ugyanakkor könnyen alkalmazhatók rajtuk a skálavariációk változatos dallam-, és ritmikai fordulatai.