Arpeggio–skálák

Az arpeggio-, és alapskálák összekapcsolása IV.

 

Moll hármashangzat-pozíciók

 

Moll - 1. pozíció

Moll - 2. pozíció

Moll - 3. pozíció

További lehetőségek

 

Induljunk ki a C-dúr teljes skálához közeli A-moll teljes skálából:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Teljes A-moll skála

 

Az A-moll skálából származtatott 1. fokú A-moll hármashangzat (A-C-E) szintén teljes szerkezetben így csapódik le:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Teljes A-moll hármashangzat

 

Moll - 1. pozíció

 

Az alábbi egyesítésen látható, hogy E-fríg skálában mozgunk:

 

E-fríg + A-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll - 1. pozíció

 

Az alábbi videón ezt a szerkezetet játszom fel kényelmes 5. fekvés körül.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

A Pénzes-féle módszertanban a kényelem sohasem szempont, de nem akartam az objektumot a maga helyén, itt 0. fekvés környékén feljátszani. Folyamatosan észlelhetjük, hogy az összes ilyen jellegű objektum kényelmes, nagyjából 5. fekvés környékén került felvételre.

 

 

Vegyük azonban észre, hogy ekkor már nem A-mollban vagyunk! Hogy mi a kapcsolódó zeneelméleti összefüggés, ez most nem is oly lényeges, de az egyesített alapskála-táblázat segítségével játszi könnyedséggel kikövetkeztethetjük.

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyesített alapskála-táblázat

 

Mivel a videón a pirossal jelzett hang D és A-frígben mozgunk, ezért a táblázat szerint D-moll tonalitásban vagyunk (skálatípus oszlopa + előjegyzés sorának közös cellája).

 

Moll - 2. pozíció

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Teljes A-moll hármashangzat

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll hármashangzat - 2. pozíció

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll hármashangzat - 2. pozíció

 

Igaz, hogy 2 helyen 2 húrra 2 hang is jut, ám ezek a "szélső", azaz arpeggio-kezdő-, és lezáró húrok, így technikailag még jól felhasználhatók. Az egyesített alapskála-táblázat szerint...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyesített alapskála-táblázat

 

...mivel a pirossal jelzett hang A és G-mixolídban mozgunk, ezért a táblázat szerint A-moll tonalitásban vagyunk (skálatípus oszlopa + előjegyzés sorának közös cellája).

 

 

Moll - 3. pozíció

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Teljes A-moll hármashangzat

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-lokriszi skála

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr hármashangzat - 3. pozíció

 

Az egyesített alapskála-táblázat szerint...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Egyesített alapskála-táblázat

 

...mivel a pirossal jelzett hang A és H-lokrisziben mozgunk, ezért a táblázat szerint A-moll tonalitásban vagyunk (skálatípus oszlopa + előjegyzés sorának közös cellája).

 

 

További lehetőségek

 

A fenti 3 szerkezet nyugodtan kigyakorolható, mert jól kezelhetőek, ezért mintegy már "szabványos" szerkezetek. Azonban senki sem állítja, hogy konkrét dal-, vagy szólóalkalmazásuk során nem lehetne rajtuk változtatni, ilyen bejárási utak a teljes skálás képen jól beazonosíthatók:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - Teljes A-moll hármashangzat

 

Például készíthetünk hibrid-szerkezeteket, itt például 2. és 3. pozíció sajátos ötvözésével:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr hármashangzat hibrid szerkezetben

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

A variációs lehetőségek száma bár véges, de rendkívül nagy.

 

Az már más kérdés, hogy technikailag mennyire gyorsan és biztonságos lehet azokat lejátszani, ám ez nyilvánvalóan személyiség-, és dalfüggő tényező. Mindenesetre a lényeg, hogy mi rendszerszemléletben gondolkodunk, ezáltal pedig a következtetéseket logikus alapelvek alapján tehetjük meg, nem függünk tehát sem egyéni, ösztönös (értsd: logikával nem támogatott) benyomásainktól, sem ostoba gitároktatói kijelentésektől.