Arpeggio–skálák

Az arpeggio-, és alapskálák összekapcsolása II.

 

A kapcsolódási pontok (pozíciók) meghatározása

 

Bevezetés

C-dúr objektum

F-dúr objektum

B-dúr objektum

Analízis

 

Bevezetés

 

Kiindulási pontunk legyen a pacsirtamezei C-dúr skála, amelyet zongorán kizárólag fehér billentyűk alkotnak...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A zongora klaviatúrája

...C-D-E-F-G-A-H...

 

...míg gitáron ilyesfajta vizuális kiemelést már nem tudunk megtenni (hacsak nincs egy OSIRÉ-nk, amelyik a felső tükörképen még a zenei hangelnevezéseket is képes megjeleníteni... bummm egy előny!):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr teljes skála

 

A fenti (ahogy mi a Pénzes-féle módszertanban nevezzük) "teljes" C-dúr skála  mutatja meg azt, hogy 1 db C-dúr skála miként csapódik le teljes egészében 1 standard hangolású gitáron.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Ez így csak elméletileg használható fel, ez a teljes skálaszerkezet tehát egyfajta térképként (map) maga a nyers potencialitás, hiszen ha C-dúrban játszunk gitárunkon, akkor ebben a rendszerben mozgunk, ebből a rendszerből hasítunk ki konkrét skálaszerkezeteket. Lényegében tehát a teljes skálaszerkezet az aktuális tonalitás teljes térképe, amely megmutatja a tonalitás összes lehetséges bejárási útvonalát.

 

Ebből a teljes skálaszerkezetből kell nekünk kijelölni:

  1. az alapskálákat,

  2. és a belőlük származtatott hármashangzatokat,

...majd egyesíteni a 2 objektumot.

 

Először nézzük meg a C-dúr teljes skálaszerkezetből lebontott 7 db alapskálát...

 

C-dúr - teljes

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr - teljes

 

E-fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-fríg

 

F-líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-líd

 

G-mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-mixolíd

 

A-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

H-lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-lokriszi

 

C-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

D-dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dór

 

E-fríg 12. fekvésben

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-fríg 12. fekvésben

 

...majd a C-dúr skálából származtatott hármashangzatokat (a hármashangzatok mindenkori kezdőhangjai piros színnel vannak jelölve):

 

C-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

D-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

E-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-moll

 

F-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

G-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dúr

 

A-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

H-szűkített hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-szűkített

 

C-dúr  hármashangzat 12. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr 12. fekvés felett

 

Most pedig lépésenként ötvözzük őket olyan módon, hogy az egymást átfedő pozíciók egymás alá kerüljenek:

 

C-dúr objektum

 

E-fríg + C-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

F-líd + D-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

G-mixolíd + E-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-moll

 

A-moll + F-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

H-lokriszi + G-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dúr

 

C-dúr + A-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

D-dór + H-szűkített hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - H-szűkített

 

E-fríg 12. fekvésben + C-dúr  hármashangzat 12. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-fríg 12. fekvésben

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr 12. fekvés felett

 

Az objektumok ilyetén vizuális ötvözésével a megértésben már jóval előrébb vagyunk, mint tabulatúramániások valaha is jutni fognak.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Mivel nyilvánvaló, hogy a skálákat és hármashangzatokat nem kell alaphangjukról indítani (használatuk mindig a konkrét zene technikai megvalósításaitól függ), az objektumok kapcsolódási pontjai mindig a közös hangok lesznek; ezek a fenti ábrákról jól leolvashatók.

 

Mégis maradtak még problémáink, vajon melyek azok?

 

1. probléma

A hármashangzatok többféle technikai szerkezetben is lecsapódnak, voltaképpen ezek felfedezéséről és kigyakorlásáról szólnak az alábbi fejezetek:

  1. C-dúr hármashangzatos alap

  2. F-dúr hármashangzatos alap

  3. B-dúr hármashangzatos alap

Tehát ezen hármashangzat-típusokra is meg kell tennünk az objektumok ötvözését. Ezt a már meglévő skálaszerkezetekkel tesszük meg, majd levonjuk belőle következtetéseinket.

 

2. probléma

A következő probléma zeneelméletben járatlanok számára nem lesz érthető, megértéséhez mindenképpen el kell mélyednünk az Összhangzattan című fejezetcsomagban. Lényege, hogy egy hármashangzatnak a skálán belül többféle zenei funkciója, vele pozíciója is lehet, például egy C-dúr hármashangzatnak (C-E-G) C-dúr tonalitáson belül tonika funkciója van, míg például F-dúr tonalitáson belül domináns vagy F-dúr tonalitáson belül szubdomináns.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Következésképpen ugyanaz a technikai hármashangzat-szerkezet több skálahelyen is előfordulhat. Általánosítva: 1 hármashangzat technikai lejátszása nem köthető egyértelműen 1 skálapozícióhoz.

 

F-dúr objektum

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Ezen objektumok másképpen is párosíthatók, amint a későbbiekben mindez tisztázva lesz!

 

E-lokriszi + F-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

F-dúr + G-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-moll

 

G-dór + A-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-moll

 

A-fríg + B-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr

 

B-líd + C-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

C-mixolíd + D-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

D-moll + E-szűkített hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-szűkített

 

E-lokriszi 12. fekvésben + F-dúr hármashangzat 13. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-lokriszi 12. fekvésben

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr 13. fekvés felett

 

B-dúr objektum

 

F-mixolíd + B-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr

 

G-moll + C-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-moll

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-moll

 

A-lokriszi + D-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-lokriszi

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-moll

 

B-dúr + Esz-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr

Pénzes-féle gitár tükörkép - Esz-dúr

 

C-dór + F-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dór

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr

 

D-fríg + G-moll hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - G-moll

 

Esz-líd + A-szűkített hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - Esz-líd

Pénzes-féle gitár tükörkép - A-szűkített

 

F-mixolíd 13. fekvésben + B-dúr hármashangzat 13. fekvés felett

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-mixolíd

Pénzes-féle gitár tükörkép - B-dúr 13. fekvés felett

 

Analízis

 

Emlékezzünk vissza az 1. problémára:

Ráadásként pedig itt van a 2 probléma is:

Mindebből következően részben elmélet, részben pedig alkalmazott gyakorlat alapján kell kijelölnünk azokat a lehetséges lejátszási mintákat, amelyeket aztán a szólótechnika során felhasználhatunk.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Megjegyzem: ezen lejátszási mintákat minden képzettebb gitáros előbb-utóbb felfedezi magának, legfeljebb -ha az nincs megtámogatva rendszerszintű zeneelméleti tudással-, azokból csak bizonyos részeket tud és szokott konkrétan felhasználni.

 

A lejátszási minták különböző részei a fenti objektumokon kiválóan tanulmányozhatók. Induljunk ki a "teljes" C-dúr skálából, amelyet fentebb (C-dúr objektum) 7 alapskálára bontottunk:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr teljes skála

 

A C-dúr skálából származtatott 1. fokú C-dúr hármashangzat (C-E-G) szintén teljes szerkezetben így csapódik le (az OSIRE ezt is azonnal képes prezentálni):

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr hármashangzat teljes szerkezetben

 

Ha a fenti 2 ábrát összevetjük, kirajzolódnak a fent ismertetett C-dúr objektum "részhalmazai", nézzük meg például 1. pozíciót:

 

E-fríg + C-dúr hármashangzat

Pénzes-féle gitár tükörkép - E-fríg

Pénzes-féle gitár tükörkép - C-dúr

 

Az objektumok további tanulmányozása során észrevehetjük, hogy a hármashangzat  alaphangjai nem mindig indulnak legalsó E6 húrról, hanem néha A5 húrról is.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Ez azonban nem probléma, mert a hármashangzat konkrét felhasználása mindig magától a daltól-szólótól függ, attól függően, hogy a hármashangzat benne honnan indul és hová érkezik.

 

Amint az Összhangzattan című fejezetcsomagban részletesen ismertetésre került, a hármashangzatok származtatása során 4-féle hármashangzat-típus keletkezik:

A bővített hármashangzat-pozíciókkal csak érintőlegesen fogunk foglalkozni, mert zeneileg, vele szólótechnikailag nem oly lényegesek.

 

A különböző hármashangzat-pozíciók az alábbi fejezetekben kerültek kidolgozásra: