Arpeggio–skálák

Az arpeggio-, és alapskálák összekapcsolása VIII.

 

Az akkordpozíciók általánosítása

 

Az előző fejezetekben...

...meghatároztuk azon szerkezeteket, amelyek hármashangzatok szólótechnikai lejátszásánál keletkeznek. Ezek tulajdonképpen jól használható lejátszási minták, például:

 

C-dúr hármashangzat - 1. pozíció

Pénzes-féle Gitáriskola - C-dúr hármashangzat - 1. pozíció

 

A-moll hármashangzat - 1. pozíció

Pénzes-féle Gitáriskola - A-moll hármashangzat - 1. pozíció

 

Vegyük észre, hogy az eddigi fejezetekben kizárólag a skála alaphangjáról indított hármashangzatokról beszéltünk, tehát összhangzatügyileg csakis az 1. fokú tonikára épített akkordokat határoztuk meg.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Mivel azonban nemcsak itt, hanem voltaképpen minden skálahangról származtathatunk hármashangzatokat (Összhangzattan című fejezetcsomag A hangzatépítkezés című fejezete), a lejátszási minták hasonlóak lesznek, így általánosíthatók, ilyen módon pedig az összes lehetséges hangnemben meg tudjuk határozni.

 

Óriási előny ez, mert ezáltal képesek vagyunk egyesíteni az alapskálákat és a belőle származtatott hármashangzatokat!

 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a továbbiakban a bővített hármashangzattal átmeneti jellegű hangzása és sablonos látszási mintája miatt nem foglalkozunk. Ugyanilyen tulajdonságokkal bír a szűkített hármashangzat is, de ezt a rendszerbe be kell illesztenünk, mert már az alap dúr tonalitásban 7. fokon is keletkezik 1 db szűkített hármashangzat.

 

Maradnak tehát a dúr és moll hármashangzatok lejátszási mintái (valamint a szűkítetté, amelyet csak adminisztratív említünk meg), ezeket a következő módon azonosítjuk be:

Nyilvánvalóan a 2 fő objektum, azaz a hármashangzatok és az alapskálák minden tonalitásra-hangnemre vonatkozó felépítése a honlapon már külön-külön megtörtént. Az egyik fő, az alapskálákra vonatkozó objektum saját rendszer szerint az egyesített alapskála-táblázat (amely a temperált kvint-kvartkör Pénzes-féle szólótechnikai kiterjesztése)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyesített alapskála-táblázat

 

...a másik objektum pedig az összes dúr hangnemből származtatott hármashangzat:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Összes dúr hangnemből származtatott hármashangzat

 

Voltaképpen ezt a 2 táblázatot kell egyesítenünk, még pontosabban: az egyesített alapskála-táblázatba kell beillesztenünk a lejátszási minták azonosítóit:

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Már említett módon a kapcsolódási pontok a skála és a hangmagasságban "felette lévő", belőle származtatott hármashangzat közös hangjai lesznek, még pedig skála és hármashangzat alján, azaz hangmagasságban alul, az E6 vagy A5 húron:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A gitár fogólapja

 

Ugyanakkor nem szükségszerű, hogy a skála és hármashangzat minden egyes hangja precízen egymáshoz illeszkedjék, elég ha a hármashangzat indítása illeszkedik pontosan a skálára.

 

A precizitás kedvéért tisztázzuk, hogy a pozíciók mely húrokról indulnak:

Mindebből következően az egyesített alapskála-táblázat fejlécében így fog módosulni:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyesített alapskála-táblázat

 

Az általánosítást mind a 3 dúr és moll pozícióban meg kell tennünk, ezt az alábbi fejezetekben tesszük meg: