Az alapskálák Ie.

A végtelenített alapskálarendszer

 

Én igazán nem szeretném inzultálni a lelkes gyakorló amúgy is fáradékony fantáziáját. Tanítványaimon látom a közeledő idegroham jeleit, amint éppen egy új, addig soha máshol nem hallott fogalmat próbálok bevezetni, azaz vérrel és verejtékkel érthetően megmagyarázni. De szavatolom: az új fogalom megértése egyenértékű lesz a megvilágosodással...

 

Meditáció a végtelenített alapskálarendszerről

 

Ha az alapskálákra rápillantunk, észrevehetjük, hogy voltaképp egy végtelen, tercekkel (más szóval trichord-hangcsoportokkal) építkező skála fragmentumai, töredékei. Innen már más dolgunk nincs is, mint ezeket a fragmentumokat a tükörképben látottak alapján összeillesszük.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Ha ezt rendkívül hosszan tesszük meg, akkor olyan mega-skálaszerkezeteket is felfedezhetünk, amelyeket eddig még senkinek sem sikerült megpillantania.

 

Ehhez a következő eszköztárra van szükségünk:

Először emlékeztetőül az a háromféle trichord (hármas hangcsoport), amelynek kombinációból mind a 7 alapskála felépíthető:

 

Dúr trichord

Dúr trichord

 

Moll trichord

Moll trichord

 

Fríg trichord

Fríg trichord

 

Tetszőleges helyről (hangról) és skáláról indíthatjuk a végtelen skálát. Nyilvánvalóan érdemes ezt megtennünk egészen az alsó hangokról (1. fekvéstől) kezdve, hogy minden kiférjen a tükörképeken. Én a szokásos dúr-skáláról indítottam a skálamaratont és a tükörkép szerint fizikailag lefelé, azaz hangmagasságban felfelé haladok.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Gondolkodj!

Vegyük észre: lényegtelen azt kijelentenünk, hogy a skálát például C hangról kezdtük el, mert ezek a skálaszerkezetek bármelyik hangról indítva ugyanazok lesznek!

 

Egyúttal jelzem, hogy a húrvastagságot ne figyeljük: az OSIRE nyilvánvalóan nem képes 84 húrt egyszerre megjeleníteni, ezért az alábbi mega-skálaszerkezet összeillesztett héthúros tükörképek.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 1. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 2. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 3. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 4. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 5. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 6. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 7. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 8. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 9. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 10. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 11. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 12. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 13. szelet

 

Tulajdonképpen fizikailag felülről számolva 11 húr már felvázolja mind a 7 alapskála teljes vizuális szerkezetét:

 

 

Az alapskálák sorrendje fizikailag fentről lefelé (az ismétlődést külön színnel jelzem):

 1. dúr

 2. líd

 3. lokriszi

 4. fríg

 5. moll

 6. dór

 7. mixolíd

 8. dúr

 9. líd

 10. lokriszi

 11. fríg

 12. moll

 13. dór

 14. mixolíd

 15. stb.

Mi a legfontosabb tulajdonsága ennek a megaskálának? Az, hogy a skálaszerkezet kvart hangolású húrok között érvényes. Ezen egyenletes hangolás másik érdekessége, hogy megaszerkezetében folyamatosan megjelenik a 7 függőleges kvartlépés:

 

7 függőleges kvartlépés

 

Tulajdonképpen a megaszerkezet ebből az egyetlen skálatöredékből már felépíthető! Ugyanakkor észrevehetünk egy másik szabályos szerkezetet is: ez 6 bővített kvartlépésből áll, ezért ferde előrefelé és úgy tűnik, hogy ez a légypapírszerű ragasztószalag, hiszen mindegyik skála erre csatlakozik fel alulról vagy felülről:

 

6 bővített kvartlépés

 

Hát ez fantasztikus! Ezt tényleg nem láttam előre! Köszönöm Pénzes-féle módszertan!

 

Észrevehetjük a felfűzés rendszerét is: a bővített kvart ragasztószalagra mindig 6 kvartfüzér csatlakozik. Bal végénél a kvartfüzér fizikailag felfelé, azaz hangmagasságban lefelé lóg (), a jobbvégén pedig fordítva (). A standard szekvencia a ragasztószalagon, balról indulva (a nyilak tehát a kvartfüzérek lógásának irányát mutatják):

 

↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓

 

Joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy a végtelen skálát miként befolyásolja a G-H húr közötti nagyterc hangolási különbség?

A dúr skála nagyterce és kvartja között csupán félhangnyi különbség van (C-dúr esetében C-E és C-F), ez itt a skálaszerkezetet eggyel, azaz egy félhanggal jobbra tolja (→). Ez a félhangnyi eltolódás kizárólag 2 húrra, a H és E1 húrokra lesz érvényes. A vizuális bizonyításhoz először a fenti héthúros tükörképet hathúrossá kell átalakítani:

 

Dúr - hathúros - kvart hangolás

 

A fenti összefüggésben tehát a dúr skála így fog eltolódni:

 

Dúr - standard hangolás

 

Ha ezt a tükörképet az Alapskálák I. című fejezetben megadott dúr skálával összevetjük...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - F-dúr skála

 

...akkor ugyanazon skála fog előttünk kibontakozni. A végtelenített alapskálarendszer tehát valóban az eredeti skálaszerkezeteket mutatja.

 

Akit pedig érdekel az alapskálák végtelenített ornamentikája is, az nyugodtan megszőheti magának az alábbi kép alapján:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 1. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 2. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 3. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 4. szelet

Pénzes-féle Gitáriskola - Végtelenített alapskála - 5. szelet