Az alapskálák

Kérdések és válaszok

Bevezetés

 

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

Az alábbi kérdések névtelenül vannak publikálva és publikálásuk egyedüli célja, hogy ez az igen bonyolult kérdéskör minél többféle nézőpontból legyen körbejárva.

 

Kapcsolódó fejezetek

 1. Alapskálák transzponálhatósága

 2. Alapskálák magyarázata

 3. Alapskálák magyarázata

 4. Alapskálák abszolút és relatív elnevezései

 5. Enharmónia

 6. Alapskálák és a tonalitás összefüggései

 7. A Pénzes-féle gitártükörkép és a zenei hangok elnevezéseinek egyesítése

 8. Alapskálák és a tonalitás összefüggései

 9. Alapskálák és a szolmizáció

 10. Alapskálák transzponálhatósága

 11. Zenei hangok követése a skálázás és improvizáció során

 12. Tabulatúra hiánya

 13. A hangelnevezések közti különbségek

 14. Takács Miklós tükörkép-javaslata