Alapskálák VIII.

Az alapskálák tonális karaktere

 

Bevezetés

Dúr hangzáskarakter

Moll hangzáskarakter

Fríg hangzáskarakter

Zenei alapok

 

Bevezetés

 

Ebben a rendkívül fontos fejezetcsomagban az alapskálákat számos csoportosítási szempont alapján rendeztük. Észrevettük, hogy közöttük bonyolult rokonsági kapcsolatok állnak fenn, még pedig oly mélységekben, hogyha kedvünk tartja a közös jellemzőket vagy éppen az elválasztó különbségeket emeljük ki.

 

Az alapskálák tonális karaktere egy további csoportosítási szempontot hoz be a képbe, amelyet egyébként néhány komolyabb zeneelméleti könyv szintén megemlít.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Gyakorlati haszna főként az improvizációban van, mert az alapskálák tonális karaktere azt jelenti, hogy bár mindegyik alapskála egyedi zenei hangzással rendelkezik, mégis csoportosíthatók „eggyel feljebb”, azaz fontosabb tonális szempontok szerint: ez pedig vagy dúr vagy moll hangzáskarakter.

 

Bár zeneelméleti könyvek nem említik, de én -gondolván a flamenco zenére vagy a zsidó klezmerre-, fontosnak tartok egy további hangzáskaraktert is katalogizálni, ez pedig a fríg.

 

Dúr hangzáskarakter

 

Vegyünk egy pillantást 1 pacsirtamezei dúr skálára, az egyszerű szemléltetés végett G hangról indítva:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

Amint megtanultuk, ez nemcsak 1 db skála, hanem egyben az európai gyökerű tonális zene egyik alaphangneme, tonalitása. A hangzáskarakter azt jelenti, hogy egyszerűen „dúrosan” hangzik, amely most nyilvánvalóan buta kijelentés, hiszen a dúr skála valóban azonos önmagával.

 

Azonban a líd és a mixolíd skála hangzáskaraktere szintén dúros, hiszen a dúr skálával összehasonlítva csak 1 hang különbség van közöttük, ráadásul mindhárom skála ugyanúgy 2 egész + 1 fél hanggal indul. Ezt a különböző hangpozíciót a dúr skálához képest most pirossal jelzem először a líd, majd a mixolíd skálában:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Ne felejtsük el, hogy ezek a skálák nem 1, hanem több mint 2 oktávosak, tehát a hangismétlés miatt láthatunk 1-nél több piros hangot! Zeneelméletileg nézve a piros hangok ugyanazt a zenei hangot jelölik.

 

A régebbi időkben, amikor a dúr-moll hangrendszer nem volt még ilyen szilárdan kialakulva, éppen a közös zenei hangzás miatt előszeretettel használtak líd és mixolíd tonalitást is.

 

Moll hangzáskarakter

 

A moll hangzáskarakter alapja nyilvánvalóan a moll skála…

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

…ehhez azonban csak 1 további skála tartozik, a dór. Ez nem véletlen, hiszen közöttük csupán szintén 1 hangkülönbség van (alább pirossal jelölve):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

Ez a hangzásbeli hasonlóság egyébként már említésre került A blues zene skálaszintjei című fejezetben és a gyakorlatban, főként improvizálás közben sokszor ki is használják, amikor blues vagy moll jellegű tonalitásba igyekeznek belekeverni egy kis zenei egzotikumot.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Érdekesség: Jimmy Hendrix - Purple Haze című dalának szólórészlete végig tiszta E-dór skálában mozog.

 

De persze itt a zenei kísérletezésnek nem szükséges megszakadnia, elvégre még meg sem említettük a harmonikus moll és a roma moll skálát.

 

Fríg hangzáskarakter

 

Fontos megemlíteni ezt az eddig nem katalogizált hangzáskaraktert, hiszen a flamenco, a klezmer és a makam (arab népzene) egyik lényeges tonális kiindulópontja. Alapja a fríg skála…

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

…amelyhez csak 1 skála, a lokriszi rendelhető hozzá, mert közöttük csupán 1 hangkülönbség van:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

Ennek ellenére az authentikus, „keleties” fríg hangzáshoz inkább a domináns fríg hangzáskarakter áll közelebb (a Pénzes-féle módszertanban ez domináns (keleties) fríg néven nyilvántartott):

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

Zenei alapok

 

Nincs más hátra, mint hogy a fentieket mind kipróbáljuk, ehhez szolgáltatok 3 backing track-et.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Aki esetleg még nem ismeri, a backing track jelentése: teljes zenei értékű alap, amiből csak az énekszólam és/vagy a gitárszóló hiányzik. Általában karaoke vagy improvizációs alapként használjuk.

 

Az első alap tonalitása G-dúr. Próbáljuk ki rajta az összes dúros hangzáskaraktert, azaz: dúr - líd - mixolíd:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

 

Forrás - Source: Guitar Techniques - 2000.január

 

A második alap tonalitása alapjában véve G-moll, de felette egyaránt improvizálhatunk a még nem említett G-pentatonban..

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...G-blues pentatonban...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...G-mollban...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...vagy G-dórban...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...sőt szólózás közben ízlésesen keverhetjük is őket.

 

 

Forrás - Source: Pink Floyd

 

A harmadik alap tonalitása G-fríg...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...felette pedig egyaránt improvizálhatunk lokrisziben...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...G-keleties frígben...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere

 

...sőt rápróbálhatjuk a G-roma skálát is:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A skálák hangzáskaraktere