Az alapskálák VIIa.

A végtelenített technikai skálák elmélete és gyakorlata

Bevezetés

 

Írta: Szilágyi Tamás

tom@icss.hu

 

Vizsgálódásaink elsődleges tárgya a Pénzes-féle Gitáriskolában publikált végtelenített alapskálarendszer. Először megpróbáljuk megérteni magát a jelenséget, azaz megvizsgáljuk, hogy mi a „végtelenített skálarendszer” nevű, rendkívül érdekes formáció létezésének magyarázata.

 

Ezután megmutatjuk, hogy a végtelenített technikai skálaszerkezet teljes mértékben magába foglalja az összes alapskálát, és mint ilyen, azok „tömörítéseként” hasznos mnemonikai eszköz lehet a skálaszerkezetek tanulásában, megjegyzésében, játék közbeni felidézésükben. Ehhez bevezetjük a trichord-kör fogalmát.

 

Végül a harmonikus moll skálaszerkezetre, valamint a tonika, szubdomináns és domináns hangok skálaszerkezetben elfoglalt helyére vonatkozóan teszünk a korábbi megállapításainkból eredő konkrét, praktikus észrevételeket, azaz megmutatjuk, hogyan lehet mindezt a gyakorlatban hasznosítani.