Az alapskálák IVb.

A dúr-skála összes lehetséges megközelítése

Matematika

 

Bevezetés

A felvázolás követelményei

Matematikai megközelítések

 

Bevezetés

 

A gitár nagyobbrészt kvart-hangolásából eredően egyetlen skála többféle technikai szerkezetben jeleníthető meg, mivel 1 hang több helyen is előfordul. Főként erről szól a Pénzes-féle módszertan számtalan skálaértelmezése. A többféle szó itt voltaképpen eléggé jellegtelen kifejezés, hiszen sejtésem szerint rengetegféle skálaszerkezet vázolható fel; már csak az a kérdés, hogy melyek a leghasznosabbak. Így "félig látatlanban" is lesznek tehát általam szabványosnak, azaz a Pénzes-féle rendszerbe illeszkedők és szabálytalannak minősített skálaszerkezetek. Sokukról már tudunk, hiszen a Pénzes-féle módszertan eddig is sokféle, többségében szabványos skálaszerkezetet mutatott meg. Én úgy vélem, hogy az itt felvázolt és még nem ismert maradék a szabálytalanhoz fog tartozni.

 

Kórbonctani vizsgálódásomat a fenséges, épp ezért a hegedűversenyekben oly sokszor használt D-dúr skála első, D hangján kezdem Y-vágással...

 

Kórbonctani vizsgálódásomat a fenséges, épp ezért a hegedűversenyekben oly sokszor használt D-dúr skála első, D hangján kezdem Y-vágással...

 

Ez a hang a gitár belső felépítéséből és standard hangolásából adódóan 3 helyen fordul elő.

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D hang a gitáron 1.

Pénzes-féle gitár tükörkép - D hang a gitáron 2.

Pénzes-féle gitár tükörkép - D hang a gitáron 3.

 

Ezen egyetlen hang háromféle pozíciója lesznek a kiindulópontok, amelyekből aztán az oktávcsoportokat származtatjuk és a végső következtetéseket levonjuk. Modellezés szempontjából tehát szerintem a legcélszerűbb az A5 húron lévő 5. fekvéses D hangból kiindulni, mert elsősorban az akusztikus gitárral rendelkező gitárosokra kell gondolnom. Vegyük észre, hogy az összes lehetséges skálaszerkezet csupán 7 hang...

 

D-dúr a kottában

 

 ...technikai kombinációja lesz. De mivel ez a 7 hang a gitáron számtalan helyen előfordul, ez lesz alapja a skálaszerkezetek sokféleségének.

 

A készítendő katalógus A5 húr D hangjáról kiinduló fő oktávcsoportja tehát további 4 oktávcsoporton fog alapulni:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dúr - fő oktávcsoport

Könnyen észrevehetjük, hogy ugyanaz a 4 oktávcsoport az üres húros D hangtól megismétlődik...

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dúr - mellék oktávcsoport 1.

Sőt, itt van a harmadik csoportosulás is, szintén 4 oktávcsoporttal:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dúr - mellék oktávcsoport 2.

Ahhoz, hogy a végkövetkeztetéseket levonjuk, elég lesz csupán a fő oktávcsoportot megvizsgálni és skáláit katalogizálni, annak ellenére, hogy lesznek benne nem ábrázolható skálák is:

 

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dúr - fő oktávcsoport

 

A felvázolás követelményei

  1. először mindig a szabványosak lesznek megemlítve, ilyenek az alapskálákhoz, az egyhúrosokhoz, a tetrachord-skálákhoz tartozók.

  2. A szabálytalan szerkezeteknél lépésről-lépésre haladok, azonosításuk főként az 1 húrra eső hangszám alapján fog történni. Például Háromhúros 2-5-1, azaz A húron 2, D húron 5, G húron 1 pengetés.

  3. Ha a skálaszerkezetben húr kimarad, akkor azt az N betűvel jelzem. Például Háromhúros - 3-N-4-1. Ez azt jelenti, hogy bár a skála négyhúros terjedelmű, ám az egyik húr a skálaszerkezet modellezéséből mégis kimarad.

  4. A D-dúr skálának mindig folytonosnak kell lennie, azaz D-E-Fisz-G-A-H-Cisz-D.

  5. További premisszaként ki kell jelentenünk, hogy csakis azon skálaszerkezeteket fogadhatjuk el, amelyek egyértelműen csak 1 oktávcsoporthoz tartoznak. Ha ezt az elkülönítést nem végezzük el, akkor a lehetséges skálaszerkezetek egyre bizarrabb alakzatot fognak felvenni és emiatt számuk szinte megszámlálhatatlanná növekszik. Például az alábbi esetben a 2 különálló mellék-oktávcsoport néhány hangját kevertem össze, amelyben a skálahangok ugyan folytonosak, ám különböző oktávcsoportúak:

Pénzes-féle gitár tükörkép - D-dúr különböző oktávcsoportokban

 

Matematikai megközelítések

 

A vizsgálatokkor lehetőségünk van egyszerű matematikai felismerések felhasználására is. Mivel a vizsgált hangszám mindig 8 (mert a D-dúr skála 7+1 hangból áll), ezért függetlenül a húrok számától, úgy kell variálnunk, hogy ez mindig kijöjjön, sőt, ha ez nem sikerül, akkor bizonyosan rosszul számoltunk.

 

Einstein írótáblája

 

Például a 4. oktávcsoportban vegyünk egy háromhúros variációt:

Tükörképes modellezés nélkül is fel tudjuk vázolni a számokból kihozható összes lehetséges variációt:

Számolgassunk tovább a fenti elvek szerint, de most kihagyott D4 húrral!

A fenti végeredmény 6 db lehetséges variáció.

 

Ezzel a módszerrel voltaképpen előre felvázolhatók a legyártandó tükörképek, sőt elkészítésük után vizuálisan le is ellenőrizhetők. Természetesen az eredmény matematikailag is bizonyítható kombinatorikai megközelítésben, pontosabban annak ismétlés nélküli variáció képletével:

 

Ismétlés nélküli variáció képlete

 

A szükséges számítások levezetését ezúton köszönöm X. tanítványomnak! X. egyúttal egy másik levezetésre is javaslatot tett, amelyben az összegzés képletével ellenőrizhetjük a fenti kombinatorika helyességét. A képletek alkalmazása a bevont húrok számától függ...

 

Összegzés képlete

 

...amely összegzéseket végigszámolva és a kombinatorikai eredményekkel összehasonlítva X. igazolta a végeredmény helyességét. Ezt a Tisztelt Olvasó a Következtetések című fejezetben tanulmányozhatja.