Az alapskálák

Testvér-alapskálák I.

 

Bevezetés

   

Bevezetés

Kapcsolódó fejezetek

 

Bevezetés

 

Nagyon kevesen vették észre, hogy 7 alapskála puszta létezése további, hasonló alapelveken felépített skálákat feltételez, sőt ebből következően a skálaépítés -ha nem is végtelen mértékű-, de igen kibővült lehetősége bontakozik ki. Ennek felismerése számomra és néhány tanítványom számára a zenei felfedezés semmihez sem mérhető örömével hatott 2006-ban. Később ez a lelkesedés jelentősen mértékben elapadt, amikor megtudtuk, hogy az általunk feltalált skálák már sajnos felfedezésre kerültek (illetve később megalkottuk a bináris skálakatalógust is, amely valójában megmutatja a rendszerből kihozható összes skálalehetőséget). Ez kissé kellemetlen is volt, mert azok vadonatúj skálákként lettek bemutatva, amely állítás így megdőlni látszik, arról nem is beszélve, hogy a skálák elnevezései is sok személyes mozzanatot hordoztak. Néhány hét töprengés után úgy határoztam, hogy nem változtatom meg a skálaelnevezéseket, mert úgy látom, hogy a jelen pillanatban egyedül az én honlapom az, ahol a skálaépítés nehezen érthető, de nagyobbrészt logikus lépései a legplasztikusabban tanulmányozhatók már egészen a kezdetektől, azaz az alapskálák ókori eredetétől. Egyébként is: Szabó Laci volt tanítványom a Szabó-skála kapcsán már csak az "én skálámról" beszél és ettől én igazán nem foszthatom meg...

 

Ezt a logikus lépéssorozatot kívánom folytatni, így a továbbiakban "felfedezésre" váró skálákat saját módszerem és elnevezéseim szerint katalogizálom, illetve ha azok már felfedezettek, akkor egyéb elnevezéseiket is meg fogom említeni. Ebben a rendszerezésben egyébként meglehetősen könnyű dolgom volna: a Guitar Pro 5 (és magasabb verziói) népszerű kotta-, és tabulatúra-szerkesztő program rengeteg skálával tudna nekem szolgálni. Hitelességét egy kissé megingatja az a tény, hogy például a roma-skálát bizánci skálaként említi és vannak ott másféle anomáliák is; ettől függetlenül a program kiemelt hasznosságához nem férhet kétség. A magam részéről más forrásokra kívánok támaszkodni, főként saját és tanítványaim zenei és matematikai felismeréseire, amely felismeréseket folyamatosan vetem össze egyre bővülő tudásanyagaimmal.

 

Kapcsolódó fejezetek

  1. Bevezetés

  2. A testvér-alapskálák "felfedezése" Cséffai-módszerrel

  3. Szabó László-féle bizonyítás

  4. Antal Gergely-féle bizonyítás

  5. Osán-Horváth-féle bizonyítás

  6. Pénzes Zsolt-féle bizonyítás

  7. Java-programkód

  8. A testvér-alapskálák külön skálafokokban

  9. Zeneelmélet és gyakorlat testvér-alapskálákra