Az alapskálák IIIc.

Fekvéstáblázat alapskálákra

  

Az előző fejezet talán legfontosabb gondolata a következő volt:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

A Pénzes-féle módszertan egyik fontos felismerése, hogy a gitárosnak, sőt bármely húros hangszeresnek mind a 7 skálára égetően szüksége van éppúgy technikai, mint tonális szempontból.

 

Ez úgynevezett "globális" zeneelméleti megállapítás (SZA X. - Globális zeneelmélet - hangszercentrikus zeneelmélet), hiszen alapjában véve minden temperált hangszerre egyformán igaz, bár most a hangszerrepertoárt a húros hangszerekre szűkítettük.

 

A megállapítás 2 szemléltető eszköze pedig a klasszikus zeneelmélet temperált kvint-kvartköre...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Temperált kvint-kvartkör

 

...valamint ennek táblázatos összefoglalása volt, kiegészítve a száműzött 5 skálával:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyesített alapskála-táblázat

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

A globális zeneelméleti definíció (mindig) úgy tehető hangszerspecifikussá (hangszercentrikussá), hogy ha csakis a célhangszerre jellemző információkkal látjuk el, azaz egyesítjük a globális és a hangszerspecifikus információkat.

 

Kiindulópontunk a standard hangolású gitár, amelyet kiválóan szemléltet a saját gyártmányú OSIRE. Most nézzük meg rajta a C-dúr skála hangjait tükörkép-formátumban:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - C-dúr teljes skála

 

A tükörkép konkrétan megmutatja, hogy az alapskálák melyik fekvésekben csapódnak le. Bár bármelyik alapskálát bármelyik húrról képesek vagyunk indítani (Alapskálák Vb. - Skálaindítások), azonban számunkra most csakis a legvastagabb E6 számít, hiszen az a hangmagasságban legalsó húr, skálát pedig alapértelmezésben mindig onnan indítunk. Ebből következően a C-dúr skála fekvéstáblázata nagyjából így fog kinézni...

 

C-8 - D-10 - E0 - F-1 - G-3 - A-5 - H-7

 

...mert az E6 húron:

Ha a skála indítható E6 0. fekvésből, akkor azt fogjuk jelezni 12. fekvés helyett, a skálapozíciókat tehát csakis 1 oktávon belül határozzuk meg. Nézzük meg a tükörkép és az alapskála-táblázat egyesítését:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Egyesített fekvéstáblázat