Szólótechnikai alapok XXI.

A zenei hangok a gitáron

 

A fehér billentyűs törzshangsor a gitáron

 

A fenti tükörképen a fehér billentyűs törzshangsor csak látszólag alkot feldolgozhatatlan hanghalmazt, hiszen kis figyelemmel észrevehetjük a benne lévő skálát:

 

Skála

 

A poén eldurrantása után villámgyorsan vázoljuk fel a megfelelő skálaszerkezeteket! Ennek leggyorsabb eszköze most már értelemszerűen a saját gyártmányú skálarendszerező és skálavariációs szoftver, az OSIRE:

 

A fehér billentyűs törzshangsor a gitáron

 

Például észrevehetjük, hogy a betűvel nem jelölt hangok sorrendje és a fekete billentyűk sorrendje nyilvánvalóan megegyezik. A gitáron tehát ugyanaz a törzshangsor fordul elő, csupán a gitárhúrok alaphangolása miatt ez a standard hangsor mindig egy helyen, pontosan az üres húr aktuális hangjánál megtörik. Egyetlen esetben nem történne ez meg, ha volna C hangra hangolt húr, ami végül is könnyen elérhető...

 

Most pedig nézzük meg a gitáron zenei rendszerünk mind a 12 hangját külön-külön is!

 

A dolgot kissé bonyolítja, hogy egy hangnak többféle elnevezése is lehet. Erről a különös, kissé idejétmúlt jelenségről részletesen írok a Temperált hangrendszer fejezet "Enharmónia" című részében és A Gitáriskola új fogalmai és javaslatai fejezet "Javaslat a hangközök újszerű meghatározására" című részében. Mindenesetre a problémát itt úgy egyszerűsítem, hogy a törzshangsor hangjait (C-D-E-F-G-A-H) meghagyom és csakis a fekete billentyűk kétféle (enharmonikus) nevét adom meg:

 1. C

 2. Cisz-Desz

 3. D

 4. Disz-Esz

 5. E

 6. F

 7. Fisz-Gesz

 8. G

 9. Gisz-Asz

 10. A

 11. Aisz-B

 12. H

C

C

 

Cisz-Desz

Cisz-Desz

 

D

D

 

Disz-Esz

Disz-Esz

 

E

E

 

F

F

 

Fisz-Gesz

Fisz-Gesz

 

G

G

 

Gisz-Asz

Gisz-Asz

 

A

A

 

Aisz-B

Aisz-B

 

H

H

 

Még egyszer: a törzshangok a gitáron (C-D-E-F-G-A-H)...

 

A törzshangok a gitáron (C-D-E-F-G-A-H)

 

...és az "inverze", azaz a fekete billentyűk (Cisz-Disz-Fisz-Gisz-Aisz):

 

A fekete billentyűk (Cisz-Disz-Fisz-Gisz-Aisz)

 

Szakmai érdekesség, hogy a fenti táblázatban felismerhetünk egy Esz/Disz (moll) pentaton teljes skálát. Ellenőrizzük le ezen állítást a Pentaton skálák III. című fejezetben! Valóban, a zongora fekete billentyűi...

 

 

...egy pentaton hangsort alkotnak. Erről részletesen írok a Pentaton skálák I. című fejezetben.