Pénzes-féle szólótechnikai alapok I-IV.

Útmutató

 

Bevezetés

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

További gyakorlási lehetőségek

 

Bevezetés

 

Ez az útmutató segíti a tanulót a monumentális Pénzes-féle Gitáriskola otthoni, egyszemélyes feldolgozásának első lépéseiben. Amint később olvashatjuk és tapasztalni fogjuk, ennek vannak emberi buktatói, pszichológiai problémái, amellyel a tanulónak saját magának kell megküzdenie. Ennek ellenére úgy látom, hogy nincs és nem is lesz ennél logikusabb, rendszerezettebb oktatási anyag a gitároktatási piacon. Természetesen szívesen válaszolok minden feltett kérdésre:

 

info@music-instrument-guitar.org

 

A feldolgozásban lépésről lépésre haladjunk, lépéseket ne hagyjunk ki és ne ugráljunk közöttük, főleg nem a nyers, technikai alapozás során.

 

Először csak olvassunk és ne essünk neki a gyakorlatnak, mert meg is kell értenünk, hogy mit miért teszünk.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Sok sikert a feldolgozáshoz és csak okosan, alaposan, ahogy a győztesek csinálják!

 

1. szint

 

Optimális szólótechnikai alapozás

 

1. lépés Előszó

 

2. lépés Általános tanulási javaslatok

 

3. lépés Elméleti alapok

Ennél a pontnál tulajdonképpen el kéne olvasni az Elméleti és gyakorlati alapok című fejezetcsomagot, amely -belátom-, elég sok és egyre több fejezetből áll. Az bizonyos, hogy minél többet olvasunk el belőle, annál inkább át fogjuk látni a "rendszert" és ez a tanulásban annál inkább segítségünkre lesz. Tartalomjegyzék

 

4. lépés Az elektromos gitár részei

 

5. lépés A gitár áthúrozása

 

6. lépés Technikai alapelvek

 

7. lépés Bevezető zeneelmélet

 

8. lépés Gyakorlási ütemterv

 

9. lépés A gitár tartása

 

10. lépés A pengető és a pengetés

 

11. lépés Példák a rossz gitár-, és pengetőtartásra

 

12. lépés Az ujjak számozása

Jobbkezes gitárosoknál a balkéz ujjainak számozása a következő:

  • 1. ujj - mutatóujj,

  • 2. ujj - középső ujj,

  • 3. ujj - gyűrűs ujj,

  • 4. ujj - kisujj.

13. lépés A húrok lefogása

 

14. lépés Leggyakoribb pengetési hibák

 

15. lépés A Malmsteen-, és az Impellitteri-pengetés

A honlapon már többször utaltam a kétféle pengetésre, amelyeket én nagy gitárosokról neveztem el. Az első, nagyobbrészt csuklóból és némi ujjpengetésből levezetett technikát Malmsteen-pengetésnek, a teljes alkarból megvalósított technikát Impellitteri-pengetésnek neveztem el. Az utóbbiban van az az iszonyatos sebesség, amellyel Chris Impellitteri és persze mások sebességi világrekordokat döntögetnek. Nem kötelező az utóbbit kigyakorolni, illetve a pengetés tanulásának menete egyébként sem cserélhető fel.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

Legelőször tehát a Malmsteen-pengetésben kell alapos tudást szereznünk és csak később, igen szabályozott gyakorlatok formájában hozható be az Impellitteri-pengetés.

 

Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a kétféle pengetés ugyanazon alapelvre, azaz a folyamatos fel-lepengetésre épül, továbbá, hogy a kezdők semmiképpen se kezdjenek az Impellitteri-pengetéssel foglalkozni.

 

16. lépés Alapozás és bemelegítés

Én azt hiszem, hogy a ház legfontosabb része az alap. Ha ugyanis az nincs jól a földbe döngölve és lebetonozva, akkor veszélybe kerülhet az egész ház. Tetőt, sőt falakat is lehet cserélni, de az alapot sohasem...

 

Ezen egyszerű és könnyen megérthető gondolatokkal nyitottam meg a ránk váró technikai sorozatot, hogy a Tisztelt Olvasót a garantáltan unalmas, de bombabiztos alapozásra sarkalljam. A gyakorlatok úgy lettek kitalálva, hogy megfeleljenek ezen legfontosabb kritériumnak. Nélkülük tudásunk légbe épített kastély lesz, amelyet az első technikai vagy pszichikai nehézség (ilyen például a színpadi fellépés) úgy el fog fújni, mintha sose lett volna.

 

Alapozzunk tehát keményen, okos figyelemmel és további javaslatom, hogy az alábbi fejezetek gyakorlatait lassan, csakis egymás után, tehát az alábbi sorrend szigorú betartásával vegyük.

 

17. lépés Üres húros pengetések

 

18. lépés Páros számú pengetések

 

19. lépés Páratlan számú pengetések

 

20. lépés Pentaton skálák

 

21. lépés Alapskálák

 

22. lépés A pengetési hibák kezelése

 

2. szint

 

A szerzett szólótechnika stabilizálása

 

A jelen rész logikus és rendszerezett folytatása az 1. szintnek. Ha Önnek egyáltalán nincsenek szólótechnikai tapasztalatai, akkor semmiféleképpen se itt kezdjen a tanulmányokba, mert nem lesz képes az itt leírtakat értelmezni.

 

1. lépés A skálavariáció

 

2. lépés A skálavarációk alapelvei

 

3. lépés A ciklus fogalma

 

4. lépés A skálavariációk fordulása

 

5. lépés A skálavariációk lezárása

 

6. lépés A skálavariációk speciális esetei

 

7. lépés Tanulási javaslatok

 

8. lépés Kezdő skálavariációk I.

 

9. lépés Kezdő skálavariációk II.

 

10. lépés További gyakorlási lehetőségek

 

11. lépés A skálák, skálavariációk lejátszási módjai

 

3. szint

 

Haladó ujjrendi problémák

 

Ezen oktatási anyagnak fő célja az igen bonyolult haladó ujjrendek alapos begyakoroltatása 3 haladó ujjrendi példán keresztül, mind a 7 alapskálára. Mivel a problémakör nagysága és bonyolultsága miatt nem lehetséges az OSIRE által lejátszható skálavariációk összes ujjrendi megoldásának felvázolása, ezért ebben a fejezetcsomagban az általam legfontosabbnak ítélt és a leggyakrabban előforduló ujjrendi problémák megoldásait ismertetem videóanyagokkal és (0120 esetében) teljes ujjrendi leírással kiegészítve. További ismertető

 

4. szint

 

A skálák összekapcsolásakor keletkező ujjrendi problémák

 

Ezen oktatási anyagnak fő célja a skálák összekapcsolásakor keletkező ujjrendi problémák felvázolása és szabványos megoldásaik videós bemutatása. Mivel a problémakör nagysága és bonyolultsága miatt nem lehetséges az OSIRE által lejátszható skálavariációk összes ujjrendi megoldásának felvázolása, ezért ebben a fejezetben az általam legfontosabbnak ítélt és a leggyakrabban előforduló ujjrendi problémák megoldásait ismertetem. További ismertető

 

5. szint

 

Ez a fejezetcsomag a gyors játékhoz elengedhetetlenül szükséges Impellitteri-pengetés gyakorlatait tartalmazza. További ismertető

 

További gyakorlási lehetőségek

 

Viszonylag hamar kezdhetünk el foglalkozni a speciális tapping-technikával (nagyjából 2. szint környékén). A magam részéről a technikát olyannyira opcionálisnak, szabadon választhatónak tartom, hogy mindig megkérdezem tanítványaimat, akarnak-e egyáltalán foglalkozni vele. A tanítványok többsége végül végiggyakorolja a tapping-gyakorlási sorozatot, de voltak olyanok, akiket a technika nem érdekelt.

 

Nagyjából 3. szint környékén kötelező behoznunk a szólótechnika egyik nagy mumusát, az arpeggio-skálákat, annak speciális sweep-picking technikájának szisztematikus kigyakorlását.