Szólótechnikai alapok XXIV.

A negatív ujjrend

 

A Pénzes-féle módszertanon nevelkedett, tapasztaltabb gitárosok már tudják: magasabb szinten a zene lejátszása nagyobbrészt az optimális ujjrendválasztáson múlik. Ez azonban egy jóval tágabb, hosszabb idő alatt elsajátítható "rendszerszemléletet" követel meg, amelynek alapelemei töredékesen ugyan a honlapon felfedezhetők, de csak a magánoktatás során válik rendszerében teljesen kibontva.

 

Itt és most egy ilyen töredék kerül kidolgozásra, amelyből a tapasztalt gitáros már tágabb következtetéseket is képes lesz levonni.

 

Az alapskálák trichord-skálaszerkezetei kiválóan beállítják az optimális ujjrendeket, hiszen mind a 7 alapskála lejátszható háromféle ujjrendi kombinációval, ezt a linkelt fejezetben leellenőrizhetjük. Például az A-moll skála...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - A-moll skála

 

...optimális ujjrendje a következő:

A problémát az üres húrok (a Pénzes-féle tükörképen ez függőleges szürkésfehér vonallal van jelölve), mint egyfajta ujjrendi határok jelentik:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Üres húrok a tükörképen

 

Bár kezdő szinten még nem foglalkozunk üres húros skálákkal, ha ezt tennénk, a kezdő tanítvány (nagy valószínűséggel) az alábbi ujjrendet választaná, ha az A-moll (trichord) skálaszerkezetet E-moll (azaz üres húros) pozícióba kéne transzponálni:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - E-moll skála

A hiba pirossal ki van emelve. Elemezzük ki a problémát!

 

A bundok közti helyeket fekvéseknek nevezzük, a húrokat gitár esetében ott fogjuk le (fekete pöttyök). Kitűnő kiindulási pont például az alábbi ujjrend...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - 1-2-3-4 ujjrend 1. fekvésben

 

...amely során 1-2-3-4 ujjrenddel az 1. ujj az 1. fekvésbe kerül. Nyugodtan vehetjük ezt egyfajta alapvonatkoztatásnak is éppúgy, mint a fénysebességet a fizikában, bár az utóbbi állandó természete -Einteinnek köszönhetően-, azért stabilabb bizonyítási alapokon áll. Mivel ez az ujjrendi alapvonatkoztatás jó és logikus kiindulópont, a felfedezett ujjrendi 0 kilométerkövet nevezhetjük 1. ujj - 1. fekvés szabálynak is.

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Jegyezzük meg!

Ebből következően a negatív ujjrend azt jelenti, hogy 1. fekvésbe az 1. ujjnál nagyobb számú ujj kerül (2. - 3. - 4.).

 

A fenti E-moll skála technikai transzponálása során például az 1. fekvésbe 2. ujj került.

 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért nem jó (optimális) ez?

 

Jogos az érv, miszerint a következetes ujjrendi transzponálás nem lehet hiba, ami igaz is, ám vegyük észre a legnagyobb problémát: ezzel az ujjrenddel az 1. ujj fizikailag a húrokon kívülre, pontosan a húrrögzítő nyereg fölé került, ez azonban olyan technikai luxus, amelyet egyszerűen nem engedhetünk meg magunknak. Szakmai véleményem szerint az alapjában véve optimális technikai transzponálásoknak ezért kell gátat szabni 1. ujj - 1. fekvés szabállyal.

 

A magam részéről be kell vallanom, hogy a 1. ujj - 1. fekvés szabályát néha én is áthágom bizonyos folkgitáros akkordváltásoknál. Konkrétan, ha az F-dúr...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - F-dúr akkord

...és az E-dúr akkord váltása nagyon gyors, én meg adott pillanatban túl lusta vagyok, akkor az E-dúr akkordba váltást negatív ujjrenddel oldom meg:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - E-dúr akkord

 

Ugyanezt megtudjuk tenni a következő (szintén barrés) akkordváltásoknál:

Erre azonban ne alapozzunk, erre ne hivatkozzunk, a videót nem nálam láttuk...

 

Az üres húros alapskálákhoz tartozó optimális (1. ujj - 1. fekvés szabályt figyelembe vevő) ujjrendek és videók az Alapskálák üres húron című fejezetben részletesen kidolgozásra kerültek.